Aangezichtspijn

Alles over aangezichtspijn- oorzaken, behandeling

Als u zowat alles over hoofdpijn en aangezichtspijn wilt weten dan bent u op deze website op het juiste adres.

U vraagt zich misschien af of u aangezichtspijn heeft of andere gerelateerde aandoening heeft en hoe u van hier vanaf komt. Misschien zoekt u een effectieve behandeling voor aangezichtspijn.

Of u heeft al zoveel behandelingen of operaties gehad dat u het allemaal even niet meer weet.

Juist omdat er zoveel soorten behandelingen zijn tegen aangezichtspijn is het voor veel mensen lastig om te bepalen welke behandeling geschikt is en bovenal effectief is.

Moet u een bijvoorbeeld wel of geen lichamelijke behandeling ondergaan om van uw pijnklachten af te komen?

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn aangezichtspijn af te komen? Heeft BreinMedicijn een gratis Aangezichtspijn Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om uw aangezichtspijn definitief te genezen.

Klik op de oranje button met “Aangezichtspijn Test” om te starten met de test.In het kort

 • Aangezichtspijn ook wel trigeminusneuralgie genoemd, is waarbij mensen kortdurende heftige pijnscheuten ervaren in het gezicht. Wanneer je dit langdurig hebt wil je je door de huisarts laten onderzoeken wat de oorzaak is.
 • De aangezichtspijn zit meestal aan één kant van het gezicht en komt voor in het voorhoofd, in de neus, bovenkaak, lip, tong of onderkaak. De pijnaanvallen duren van seconden tot minuten en tussen de pijnaanvallen door heeft u geen pijn.
 • Mogelijke oorzaken zijn een nekhernia, tandheelkundig, hersentumor, MS, beknelde zenuw van het gezicht, triggerpoints, stress of een overprikkeld zenuwstelsel.
 • Medicatie, fysio- en triggerpointtherapie, accupunctuur, injecties, zenuwblokkade, TENS apparaat, operatie, gamma knife of homeopathie kunnen de klachten verhelpen. Als een overprikkeld zenuwstelsel een rol speelt, werkt dit maar tijdelijk.
 • Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat aanhoudende aangezichtspijn vaak veroorzaakt door een overprikkeld zenuwstelsel. Test hier of dit ook voor jou geldt.
 • Aangezichtspijn kan verdwijnen als je overprikkelde zenuwstelsel weer tot rust komt. Zo zijn al vele mensen genezen van deze klachten. Ons programma helpt hierbij.  

Inhoudsopgave

 1. Wat is aangezichtspijn?
 2. Aangezichtspijn symptomen
 3. Heb ik aangezichtspijn?
 4. Aangezichtspijn hoe lang duurt het?
 5. Wat is de oorzaak van het aangezichtspijn?
 6. Wat is de nummer 1 oorzaak van het aangezichtspijn?
 7. Aangezichtspijn ervaringen
 8. Welke behandelingen voor aangezichtspijn?"
 9. Wat is de meest effectieve behandeling tegen aangezichtspijn?"

1 Wat is aangezichtspijn

Aangezichtspijn ook wel trigeminusneuralgie genoemd, is waarbij mensen kortdurende heftige pijnscheuten ervaren in het gezicht.

Aangezichtspijn wordt ook wel zenuwpijn aan het gezicht of hoofd genoemd.

De zenuwpijn zit meestal aan één kant van het gezicht en komt voor in het voorhoofd, in de neus, bovenkaak, lip, tong of onderkaak.

De pijnaanvallen duren van seconden tot minuten en tussen de pijnaanvallen door heeft u geen pijn.

Aangezichtspijn (Trigeminus Neuralgie) is een aandoening die vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen en vooral wordt gezien bij de leeftijdsklasse ouder dan 40 jaar.

Aangezichtspijn is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen of andersgezegd zijn het benamingen voor allerlei verschillende oorzaken van de pijnklachten.

Echter, zijn veel van die verschillende oorzaken/aandoeningen niet de belangrijkste oorzaak van aangezichtspijn.

Zij zelf worden vaak ook veroorzaakt door de oorzaak nummer 1 die we in dit artikel ook zullen beschrijven.

In de Richtlijn Aangezichtspijn (2013) wordt onderscheid gemaakt in, onder andere, de volgende aandoeningen/oorzaken van aangezichtspijn:

• Pijn door problemen van de kauwspieren of van het kaakgewricht (‘pijn door temporomandibulaire disfunctie of TMD-pijn’) • Aandoening aan de tanden, kaken en mondholte

 • Zenuwpijn ter hoogte van het hoofd en aangezicht (neuralgie/neuropathie) , waaronder Trigeminus Neuralgie • Trigeminale autonome hoofdpijnsyndromen, vooral clusterhoofdpijn

 • Migraine, met pijn die uitstraalt in het aangezicht Migraine en clusterhoofdpijn hebben vaak dezelfde nummer 1 oorzaak, die wij effectief behandelen met het BreinMedicijn behandelprogramma.

Voor meer over Migraine klik nier, voor meer over clusterhoofdpijn klik hier.

 Aandoening aan de tanden en kaken en mondholte, waaronder bepaalde ziekten of gewoonweg gaatjes of tanderosie behandelen we in dit artikel niet.

Het beste kunt u advies inwinnen bij uw tandarts waar het gaat om tandheelkundige problemen.

In dit artikel zal met name de focus liggen op aangezichtspijn veroorzaakt door trigeminusneuralgie.

1.1 Hoe ontstaat aangezichtspijn 

Hoe ontstaat aangezichtspijnWat is aangezichtspijnDe nervus trigeminus of ook wel de 5e hersenzenuw genoemd, is hoofdverantwoordelijk voor het gevoel in het aangezicht.

De zenuw begint in de hersenstam en loopt de schedelbasis en vertakt zich in drie takken middels een zenuwknoop genaamd “ganglion van Gasser). bron

Tak 1 regelt het gevoel in het voorhoofd en de ogen.

De 2de tak regelt het middengedeelte van het gezicht, zoals de wang, de neus, de bovenkaak, bovengebit en de neusbijholten.

De 3de tak regelt het gevoel in de onderkaak, ondergebit, de tong en de kin. De 3de tak is, anders dan bij de 1ste en de 2de tak, naast een gevoelszenuw ook een motorische zenuw.

 Dit betekent dat naast gevoelsfunctie deze 3de tak ook spieren aanstuurt waaronder de spieren in de kaak en de kauwspier. Ieder mens heeft twee stuks van deze zenuw; één voor linkerzijde en één voor de rechterzijde van het gezicht.

De aangezichtspijn ontstaat, omdat de nerves trigeminus geïrriteerd/overprikkelt is geraakt en daardoor zenuwpijn klachten veroorzaakt. De oorzaken voor deze zenuw irritatie worden in dit artikel verderop uitvoerig behandeld.

Typische aangezichtspijn (acute aangezichtspijn)

Is de aangezichtspijn die het meest voorkomt en vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen. De typische aangezichtspijn is kortdurend en komt vaak in vlagen van seconden tot aan minuten.

Bij deze type aangezichtspijn worden vaak fysieke afwijkingen gevonden, zoals druk op een bloedvat of zenuw waar de pijn door zou ontstaan.

Echter, zijn dit vaak misdiagnoses en komt de pijn vaak door de oorzaak nummer 1, hierover later meer.

A-typische aangezichtspijn (chronische aangezichtspijn)

A-typische aangezichtspijn kenmerkt zich door een chronische pijn.

 Een pijn die niet komt in aanvallen maar er constant lijkt te zijn. Deze pijn en andere symptomen beginnen vaak aan één kant van het gezicht en ook bij 1 deel van die kant (voorhoofd, middendeel of onderdeel van het gezicht).

De a-typische aangezichtspijn verspreidt zich naar verloop van tijd over de delen maar ook aan de linker en rechterkant van het gezicht. Verder kan men geen duidelijke oorzaak vinden voor klachten.

Er iets met de zenuwen aan de hand maar menig arts weet niet wat. Echter, heeft dr. Sarno met meer dan 50 jaar ervaring, de oorzaak voor zowel typische als a-typische aangezichtspijn ontdekt.

Deze noemen wij de oorzaak nummer 1. Later in dit artikel hierover meer.

2 Aangezichtspijn symptomen

Aangezichtspijn verschijnselenAangezichtspijn symptomenAangezichtspijn migraineAangezichtspijn clusterhoofdpijn

De volgende symptomen komen voor bij aangezichtspijn bij zowel de a-typische als de typische aangezichtspijn variant:

 1. Bij de 1ste tak van de zenuw gaat het om pijn aan het voorhoofd, hoofdpijn, pijn aan de ogen. Vaak verward met migraine en clusterhoofdpijn. Het kan aanvoelen als steken in het hoofd.

 2. Bij de 2de tak van de zenuw gaat het om pijn in de wang, bovenlip neusvleugel, neusholten bovenkaak en bovengebit. Afhangend of gezwollen ooglid, rood tranend oog en zwetend voor hoofd komen ook voor.

  Deze aangezichtspijn wordt vaak verward met kiespijn en tandheelkundige problemen, omdat de klachten sterk lijken op tandheelkundige problemen.

 3. Bij de 3de tak van de zenuw gaat het om pijn in de onderkaak, ondergebit, tong en de kin. De klachten lijken bij de derde tak ook vanuit de nek te komen. Ook hier lijken de klachten sterk op de klachten die men krijgt bij tandheelkundige problemen.

 4. Bij alle takken kan er ook sprake zijn van oorpijn, een loopneus of een verstopte neus.

Er zijn ook bepaalde triggers die de aangezichtspijn bij mensen laten opkomen.

Dit zijn triggers, waaronder kou, bepaalde bewegingen van het gezicht ( praten, kauwen, slikken), of het aanraken van een specifiek gebied (triggerpoints).

Deze triggers kunnen ervoor zorgen dat mensen niet meer durven te eten, slikken of spreken in gezelschap van andere mensen, omdat ze bang zijn voor de pijnaanvallen.

3 Heb ik aangezichtspijn

Heb ik aangezichtspijn

 Of u aangezichtspijn heeft zal door de huisarts vaak bepaald worden middels uw klachtenpatroon.

Wanneer de huisarts denkt dat u aangezichtspijn heeft, dan is het belangrijk dat hij/zij u doorverwijst naar een neuroloog om daarmee andere oorzaken uit te sluiten.

De neuroloog zal een neurologisch onderzoek uitvoeren om te kijken of er bewegingsbeperkingen zijn.

Er wordt bijna altijd een MRI scan gemaakt van de hersenen en de nek om oorzaken waaronder tumoren uit te sluiten. Als de neuroloog geen oorzaak voor de aangezichtspijn kan vinden, dan is het raadzaam om nog door een KNO arts onderzocht te worden en dat ook een tandarts er naar kijkt.

 Echter, als er hernia’s, zenuwbeknellingen door bloedvaten of wervels, spinale stenose, artrose in de nekof andere anatomische afwijkingen worden gevonden.

Dan is dat in de meeste gevallen niet de oorzaak van uw aangezichtspijn. Wetenschappelijke studies laten zien dat anatomische afwijkingen in de meeste gevallen geen pijn veroorzaken.

De aangezichtspijn komt het meeste door vanwege de oorzaak nummer 1. Hierover kunt u verderop in dit artikel meer over lezen.

Kaakontstekingen, zenuwpijn in de kaak en kaakholten kunnen veroorzaakt worden door tandheelkundige problemen, maar ook door een geïrriteerde zenuw zonder dat komt door tand of kies schade.

Er zijn namelijk mensen die menig zenuw heeft laten afsterven middels een punctie of wortelkanaal behandeling, echter de pijn kwam weer ergens anders in de kaak of hoofd terug.

De oorzaak nummer 1 is dan vrijwel zeker de reden dat de zenuwpijn terugkomt. Hierover verderop in dit artikel meer.

4 Aangezichtspijn hoe lang duurt het

Aangezichtspijn kan van tijdelijke aard zijn en puur een aantal pijnaanvallen betreffen.

Dit is vaak het geval bij typische aangezichtspijn. Als er een tumor aanwezig is, ernstige ziekte (MS) of ernstige zenuwschade dan gaat de pijn pas weg wanneer de oorzaak is weggenomen.

Bij a-typische aangezichtspijn wordt de pijn vaak chronische wat betekent dat de pijn al maanden aanwezig is en bijna niet meer weggaat.

Echter, bij typische en a-typische aangezichtspijn is de oorzaak nummer 1 vaak de oorzaak van de klachten en is aangezichtspijn in de meeste gevallen uitstekend te genezen.

5 Wat is de oorzaak van aangezichtspijn

Aangezichtspijn oorzaken

Bij a-typische aangezichtspijn is de oorzaak aldus artsen niet duidelijk. In de meeste gevallen wordt er geen oorzaak gevonden voor aangezichtspijn en is daarmee gelijk de grootste groep.

 De oorzaak van deze pijn is dan bijna altijd de oorzaak nummer 1. In het volgende hoofdstuk wordt deze oorzaak nummer 1 uitvoerig besproken. Andere oorzaken voor aangezichtspijn zijn:

 1. Tandheelkundige oorzaken in het gebit, zoals gaatjes en wortelpuntontsteking. Uitsluiten door een tandarts of dit de oorzaak is voor o.a. uw kiespijn of andere kaak- gebitsklachten.

 2.  Overprikkeling/irritatie van de aangezichtszenuw door een bloedvat dat over de zenuw heen ligt en er tegenaan drukt/bekneld.

 3. Anatomische afwijkingen, waaronder hernia’s en artrose.

 4. Hersentumor

 5. Multiple sclerose (ms)

 6. Triggerpoints in het gezicht (oorzaak nummer 1)

 7. Bepaalde bewegingen, zoals praten, slikken en kauwen (eerder een trigger dan een oorzaak)

 8. Uitstralende pijn door triggerpoints vanuit een andere locatie dan waar de pijn zit. (oorzaak nummer 1)

 9. Stress en onderdrukte emoties die vanuit het zenuwstelsel en brein o.a. triggerpoints veroorzaken en zenuwen irriteren (oorzaak nummer 1)

Tandheelkundige oorzaak

Bij oorzaak 1: dient uitgesloten te worden of er tandheelkundige oorzaken zijn voor de aangezichtspijn.

Let op: soms zijn er wortelkanaalbehandelingen uitgevoerd of na het vullen van gaatjes, ontstaat soms er ineens zenuwpijn in een ander deel van de kaak of gezicht.

Dit kan betekenen dat de oorzaak voor kiespijn of zenuwpijn (aangezichtspijn) niets te maken heeft of had met het tandheelkundige probleem maar dat het komt door de irritatie van de trigeminus zenuw vanwege een andere oorzaak.

Beknelling van de zenuw door een bloedvat

Dat de nervus trigeminus zenuw bekneld zou zitten is ook in de meeste gevallen niet het geval.

Als er al sprake is van aangezichtspijn vanwege een zenuwbeklemming, dan duurt deze pijn zelden langer dan twee weken.

Als er druk op de nervus trigeminus zenuw is door een anatomische afwijking of bloedvat, dan is de bloedstroom zeer beperkt en de zenuw sterft binnen een paar weken en daarmee ook de aangezichtspijn.

Als de pijn of andere symptomen langer duren, dan heeft de oorzaak ervan waarschijnlijk niets te maken met een beknelde zenuw.

Dat er iets met de nervus trigeminus zenuw is staat buiten kijf en de symptomen zijn ook echt. Echter, de oorzaak waardoor de aangezichtszenuw geïrriteerd is geraakt, heeft vaak een andere oorzaak dan wat de huidige gezondheidszorg beweert.

Multiple sclerose (ms)en tumoren in betrekking tot aangezichtspijn

Ms en tumoren kunnen zeker aangezichtspijn veroorzaken. Deze ernstige ziekten zijn dodelijk en wij adviseren om die reden een huisarts te consulteren om die oorzaken direct uit te sluiten voordat het te laat is.

Wij van BreinMedicijn behandelen deze oorzaken dan ook niet.

Anatomische afwijkingen, waaronder hernia’s en artrose.

Wetenschappelijke studies laten zien dat 2 van de 3 mensen anatomische afwijkingen waaronder hernia’s, artrose, beknellingen door bloedvaten, en andere anatomische afwijkingen hebben, maar hier geen enkele pijn door ondervinden.

Wist u dat er bij een meerderheid van de mensen zonder een enkele afwijking dezelfde aangezichtspijn klachten hebben als zij waar wel anatomische afwijkingen worden gevonden.

Wist u dat er in een studie is geconstateerd dat gemiddeld genomen mensen met bijvoorbeeld een ernstigere afwijkingen minder pijn hebben dan zij die minder ernstige afwijkingen hebben.

Een andere prominent onderzoek gedaan door de American Medical association toont aan dat er een zeer klein verband is tussen (pijn)klachten en de afwijkingen die er via een MRI scan worden gevonden.

Bepaalde bewegingen, zoals praten, slikken en kauwen als triggers van aangezichtspijn

Wanneer er geen ernstige ziekte gevonden wordt dan wordt er wel eens beweerd dat de aangezichtspijn komt door een RSI aan de kaakspieren.

Andersgezegd u zou uw gezicht hebben overbelast waardoor er nu aangezichtspijn is ontstaan. Echter, laten recente ontdekkingen zien dat angst voor pijn door bepaalde bewegingen of de verwachting dat bepaalde bewegingen pijn doen, ervoor kan zorgen dat de klachten aangeleerd worden door het zenuwstelsel en hersenen.

Andersgezegd, deze manier van denken leert de hersenen aan dat bepaalde bewegingen pijn horen te doen of als gevaarlijk beschouwd worden.

Uw hersenen hebben beschermingsmechanismen, waaronder pijn of de vecht of vlucht modus om u te beschermen tegen gevaar. 

Dit aanleren van pijnklachten is onderdeel van de oorzaak nummer 1.

6 Wat is de nummer 1 oorzaak van aangezichtspijn

In onderstaande video legt professor Dr. Schubiner uit wat de onderliggende oorzaak van aangezichtspijn is.

De nummer 1 oorzaak van aangezichtspijn is het beste uit te leggen vanuit triggerpoints en de relatie met de hersenen en het autonome zenuwstelsel.

Triggerpoint zijn microverkrampingen in de spieren.

 Deze triggerpoints zorgen ervoor dat de doorbloeding vermindert wat een zuurstoftekort oplevert. Dit zuurstof tekort zorgt ervoor dat de zenuw geïrriteerd raakt en pijnsignalen gaat afgeven.

Ook kan het de motorische functies ontregelen wat ervoor zorgt dat de spieren in de kaak en gezicht minder goed werken en snel vermoeid raken. In de afbeeldingen kunt u zien waar de triggerpoint kunnen zitten die de aangezichtspijn veroorzaken. kaakpijn triggerpointtriggerpoint aangezichtspijntriggerpoint pijn zijkant hoofd

Al in 1975 en in 1985 hebben wetenschappers bewezen dat een chronisch mild zuurstof tekort kan leiden tot ernstige pijn.

De belangrijkste oorzaak van triggerpoints en daarmee aangezichtspijn heeft te maken met het autonome zenuwstelsel en de hersenen.

 Belangrijker nog waarom dit zenuwstelsel deze verminderde doorbloeding veroorzaakt. Uw autonome zenuwstelsel, wordt bestuurd door de hersenen en zorgt dat chronische verminderde doorbloeding ontstaat.

Het autonome zenuwstelsel regelt ook o.a. uw, longfunctie, spijsvertering spieraanspanning en ontspanning, bloeddruk, bloedsomloop enz.

De verminderde doorbloeding ontstaat: door een verstoord geraakt autonome zenuwstelsel. De verstoring ontstaat door emotionele stress en voornamelijk hoe u met uw emoties omgaat.

Wanneer u als een gewoonte heeft om emoties te onderdrukken/ binnenvet, wrok koestert of emoties verdoofd (o.a. eet-, rook-, internetverslaving) dan zal dit het aangezichtspijn pijnproces ingang zetten.

Het aangezichtspijnproces zal op den duur chronisch worden, omdat wanneer dit proces te lang instant wordt gehouden het dan aangeleerd wordt door uw hersenen.

De verwantschap tussen emoties, stress en de lichamelijke reacties hebben zijn ons allen wel bekend.

 De meeste van ons hebben wel eens lichamelijke reacties ervaren wanneer we gespannen, zenuwachtig, gestrest of verliefd zijn geweest. Dit heet ook wel een psycho-fysiologische reactie.

 Aangezichtspijn wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door het psycho-fysiologisch syndroom .

Dr. Sarno de ontdekker en pionier van dit syndroom noemde het eerst TMS (tension myositus syndrome), waarbij uw brein vanwege een overbelast en verstoort zenuwstelsel bloedvaten plaatselijk vernauwt.

Dit veroorzaakt een zuurstof tekort en daarmee triggerpoints wat vervolgens leidt tot aangezichtspijn. Het psycho- fysiologisch syndroom en TMS zijn uitstekend te genezen middels de BreinMedicijn Methode.

Aangezichtspijn ervaringen

Bekijk ook eens de ervaringen van onze cliënten, die door ons behandelprogramma zijn genezen en herstelt van hun aangezichtspijn.

U vindt er nog meer in onze community forum waar u in kunt als u een proefversie bestelt van ons Online TMS behandelprogramma.

8 Welke behandelingen zijn er voor aangezichtspijn

Aangezichtspijn behandeling

8.1 Gamma knife bestraling tegen aangezichtspijn

  De laatste jaren zijn de resultaten bekend geworden van een aangezichtspijn behandeling doormiddel van een speciale vorm gerichte bestraling (met een z.g. Gamma Knife).

Hoewel gamma knife resultaten laten zien dat die behandeling effectief kan zijn, is het nog te vroeg om de lange termijn effecten van deze behandeling te overzien en of het ook echt risicovrij is.

Hierbij wordt de uittrede van de zenuw uit de hersenstam plaatselijk met een hoge dosis bestraling behandeld.

De pijnklachten verdwijnen na de behandeling meestal niet direct, maar na een aantal weken schijnt de aangezichtspijn minder te worden.

Wanneer de pijnklachten terugkomen of op een andere plek in het lichaam er klachten ontstaan, dan betekent dit vaak dat de nummer 1 oorzaak actief is.

8.2 Operatie bij aangezichtspijn

Aangezichtspijn operatie

Een ouderwetse maar nog wel gebruikte operatie is de gedeeltelijke doorsnijding van de wortel van de trigeminus zenuw.

Tak 1 en 2 van de zenuw werden dan doorgesneden en het motorische gedeelte waar tak 3 deel vanuit maakt werd gespaard.

Deze methodiek wordt alleen toegepast als laatste redmiddel of wanneer er een hersentumor zit. Hierbij verliest u wel het gevoel in het grootste gedeelte van het uw gezicht.

Jannetta operatie tegen aangezichtspijn

De operatie die vaak wordt toegepast tegen aangezichtspijn is de Janetta procedure (microvasculaire decompressie).Bij deze operatie wordt via een tamelijk kleine opening in de schedel, welke achter het oor ligt, vrijgelegd.

 Hier komt de nervus trigeminus uit de hersenstam. Daar wordt de slagader of ader opgespoord die tegen de zenuw zou aankloppen.

Het bloedvat wordt van nervus trigeminus losgemaakt en met een kunstof voorwerp (kussentje) wordt ervoor gezorgd dat de zenuw en het bloedvat elkaar kunnen aanraken. Het gevoel in het gezicht blijft na deze operatie meestal normaal.

Er is wel een kans op complicaties. Nabij de nervus trigeminus loopt de 7e hersenzenuw, die de spieren in het gezicht aansturen en de 8ste hersenzenuw die het gehoor en het evenwicht aanstuurt.

Deze kunnen beschadigd raken tijdens een operatie al is de kans daarop zeer klein.

Andere risico’s waar deze operatie en vrijwel alle operaties mee te maken hebben zijn een nabloeding, een infectie en/of lekkage van hersenvocht.

Met name een nabloeding is in dit gebied met vitale structuren is een ernstige complicatie.

Jannetta operatie complicaties

Er is aan de Jannetta procedure een kleine kans op complicaties verbonden.

 Nabij de nervus trigeminus lopen de 7e hersenzenuw, de zenuw die de motoriek van het gelaat regelt (nervus facialis), en de 8e hersenzenuw, de zenuw die het gehoor en het evenwicht aanstuurt.

De aanwezigheid van deze belangrijke structuren in het operatiegebied vormt een mogelijk risico op beschadiging, waarvan de neurochirurg zich uiteraard goed bewust is.

Een enkele keer kan zich echter een gehoorsafname voordoen. Andere risico’s waar alle operaties mee te kampen hebben zijn een nabloeding, een infectie en/of lekkage van hersenvocht.

Met name een nabloeding is in dit gebied met vitale structuren een ernstige complicatie.

Zenuwblokkade (o.a. sweet blokkade) van de 5e zenuwknoop tegen aangezichtspijn

Zenuwblokkade aangezichtspijn

Bij deze methode wordt er, middels een punctie in de wang, de 5e zenuwknoop door lokale verhitting (procedure van sweetblokkade), door lokale injectie met alcohol of glycerol of door lokale druk met een kleine ballon de zenuwvezels uitgeschakeld.

Hiermee zouden de aangezichtspijnklachten vaak verdwijnen. Een nadeel van deze zenuwblokkade is dat vaak een minder gevoel van het aangezicht optreedt.

Een ander nadeel is dat de aangezichtspijn na verloop van tijd kan terugkomen, dit kan omdat de zenuw zich hersteld heeft.

In sommige gevallen komt de aangezichtspijn heviger terug dan ooit terwijl het gevoel in het gezicht zich niet hersteld heeft.

Wij adviseren raadpleeg altijd uw huisarts welke operatie de juiste voor u is en/of een operatie eigenlijk wel een optie is die u zou moeten nemen.

8.3 Acupunctuur en homeopathie tegen aangezichtspijn

Accupunctuur en homeopathie schijnt voor sommige mensen een uitkomst te bieden tegen aangezichtspijn. Echter, wetenschappelijk onderzoek laat zien dat nep acupunctuur (placebo) net zo goed of slecht werkt als echte accupunctuur. 

Eerlijkheidshalve constateren wetenschappelijke onderzoeken dat mainstream behandelingen, zoals operaties, cortisonen injecties ook vaak niet beter werken wanneer deze getest werden tegen nep varianten.

8.4 Medicatie bij aangezichtspijn

Aangezichtspijn medicijnen

Er zijn diverse pijnstillers op de markt tegen aangezichtspijn. Van Ibuprofen tot carbamazepine (Tegretol®).

 Dit is een middel waarvan de werking berust op de remming van de prikkeloverdracht bij de overdrachtsplaatsen van de zenuwcellen.

Dit zorgt ervoor dat de pijnsignalen grotendeels worden geblokkeerd en dat u meestal minder pijn voelt. Echter, De nadelen zijn op de lange termijn groter dan de korte termijn voordelen.

Het blijkt dat medicijnen vaak na verloop van tijd hun uitwerking verliezen, maar dat ze zelfs aangezichtspijn uitlokken wanneer deze niet meer of minder worden gebruikt.

Een soort medicijn verslaving/afhankelijkheid treedt dan op. De aanvallen van aangezichtspijn kunnen dan ook zelfs verergeren.

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn pijnklachten af te komen?” heeft BreinMedicijn een gratis Aangezichtspijn Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om definitief uw pijnklachten te genezen. Doe nu de gratis Aangezichtspijn test!

9 Wat is de meest effectieve behandeling tegen aangezichtspijn

Zoekt u een alternatieve behandeling tegen aangezichtspijn?

De BreinMedicijn is geen alternatieve geneeswijze maar is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, onderzoeken maar met name op de ervaring dat velen mensen gewoonweg beter worden en dat ook kunnen blijven.

Heeft u al een aantal van de eerdergenoemde behandelingen geprobeerd en hielpen ze een beetje of tijdelijk tegen uw aangezichtspijn of kreeg u een andere klacht in uw lichaam?

Als dat het geval is, dan blijft er feitelijk maar één andere oorzaak over. De aangezichtspijn wordt veroorzaakt door psycho-fysiologische(lichamelijke) factoren ook wel TMS (tension myositus syndrome) genoemd.

BreinMedicijn heeft o.a. op basis van het werk van dr. Sarno en eigen praktijkervaring een effectieve behandelprogramma ontwikkeld, waarmee ook u kunt genezen van chronische aangezichtspijn.

Lees meer over onze effectieve behandelprogramma om klachten zoals thoracic outlet syndroom klachten blijvend te genezen.

Benieuwd wat anderen zeggen over onze behandeling? Mis de reviews niet!

Reactie plaatsen