De artsen die gespecialiseerd zijn in TMS en SOLK

De TMS behandelmethode die we gebruiken in ons behandelprogramma is ontwikkeld door onderstaande artsen zoals onder andere Dr. Sarno, Dr. Schechter, Dr. Schubiner, Alan Gordon en anderen.


Deze artsen zijn autoriteiten in de TMS wereld maar zijn niet direct betrokken of gelinkt aan de inhoud van ons behandelprogramma.

Dr. Marten Klaver, Neuroloog

Marten Klaver is een Nederlandse psychiater en neuroloog en heeft tot 2004 als neuroloog in het ziekenhuis van Hengelo gewerkt.


Deze functie heeft hij beëindigd om zich te richten op medisch (somatisch) onvoldoende verklaarde klachten. Hij schreef een verklaring voor deze groep klachten, genaamd de Limbische Verklaring. De Limbische Verklaring geeft aan dat chronische lichamelijke klachten te verklaren zijn door onderdrukte emoties en stress.


Hij schreef ook een boek "zaken doen met emoties" en is SOLK deskundige bij stichting Emovere.


Hij is daar ook bestuurslid in Stichting Emovere die als doel heeft bewustwording te bevorderen en kennis & ervaring te verspreiden over hoe onverklaarde aanhoudende lichamelijke klachten tóch vaak verholpen kunnen worden.


Eveneens heeft hij diverse onderzoeken gepubliceerd aangaande de behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde klachten.


Zijn TMS/SOLK gerelateerde boeken:

Zaken doen met emoties


Zijn publicaties:

Klaver MM. Het effect van stressortherapie door psychosomatische therapeuten bij patiënten met SOLK.


Klaver MM. Hints naar de psychologische oorzaak van lichamelijke klachten. Beweegreden 2014;10(2):28-31. 


Dr. David Schechter, Medische dokter

Hij is al 25 jaar arts en zijn praktijk is gevestigd in Californië (VS). David Schechter heeft gediend als klinische professor in het departement van geneeskunde aan de universiteit van zuid California in Los Angeles.


In 2007, 2011, 2018 en 2019 was hij genomineerd op de lijst van beste dokters in het Mens Health Magazine, US News World report en Los Angeles Magazine.


Hij heeft onderzoeken gepubliceerd aangaande behandeling van TMS (Tension Myositus Syndroom) en schreef ook diverse boeken.


Dr. Schechter was eerst een patiënt en daarna een leerling van Dr. John Sarno.


Zijn behandelmethodiek had een hoog slagingspercentage volgens twee vervolgonderzoeken. Ëën daarvan bereikte zelfs dat 62% van de deelnemers aangaf dat ze uitstekende tot zeer goede resultaten hadden behaald.


Zijn TMS gerelateerde boeken:

- Think Away Your Pain 


- The MindBody Workbook: A Thirty Day Program of Insight and Awareness for People with Back Pain and Other Disorders 


Zijn gepubliceerde onderzoeken:


Klik hier voor het overzicht


Dr. Howard Schubiner, Medische dokter

Is een gecertificeerd geneeskundige medische arts. Hij is 18 jaar professor geweest aan de Wayne State Universiteit en werkt nu in het providence Hospital in Southfield.

Dr Schubiner is een medelid van het American college van medische artsen. Hij staat bekend als nationale expert t.a.v. ADHD en stressvermindering,


Hij schreef meer dan 60 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en boeken, waaronder de behandeling van TMS ook wel door hem het psychophysiologic disorder of Mindbody Syndroom genoemd  en specifiek fibromyalgie.

Hij deed tevens onderzoek op het gebied van gezondheid van adolescenten en stressvermindering.


Zijn TMS gerelateerde boeken:


- Unlearn Your Pain


- Unlearn Your Anxiety and Depression


Zijn gepubliceerde onderzoeken:


Klik hier voor het overzicht


Dr. Scot Brady, Medische dokter

Dr Scott Brady heeft een eigen geneeskunde praktijk in Orlanda Flordia en was een leerling van dr. Sarno.


Hij heeft het boek "Pain free for life: geschreven, waar hij TMS beschrijft en uitleg hoe je het behandeld. Dit boek en het programma past hij toe om patiënten met langdurige pijn beter te maken. Van diegenen die zijn programma afronden was 78% na 8 weken 80% tot 100% pijnvrij. Hij heeft de methodiek van dr. Sarno verder ontwikkelt en past dit met succes toe op zijn patiënten.


Zijn TMS gerelateerde boeken:


Pain free for life


Dr. Alan Gordon Pijn, Psychotherapeut

Alan Gordon is psychotherapeut en directeur van The Pain Psychology Centre in Los Angeles.


Dit centrum is gericht op het psychologisch behandelen van mensen met chronische pijn en TMS (Tension Myositus syndroom), ook wel door hem het psychophysiologic disorder genoemd. Tevens zet The Pain Psychology Centre zich in voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, het trainen van professionals en het verspreiden van kennis onder psychologen, artsen en het algemene publiek.


Hij is tevens nauw betrokken met  een non-profit 'TMS Wiki' een overkoepelde site met achtergrond informatie over TMS.


Zijn gepubliceerde werken:


Het artikel Miracles of mindbody medicine

Dr. John Sarno, Medische dokter

Dr. John E. Sarno was hoogleraar revalidatiegeneeskunde in New York aan de University School of Medicine. Ook was hij arts aan het Howard A. Rusk Institute of Rehabilitation Medicine in New York.


Hij was tot zijn pensioen arts en professor in de revalidatie geneeskunde in New York. Hij is de bedenker van de term TMS of Tension Myositis Syndroom (teveel stress syndroom). Hij is de pionier van onze visie m.b.t. het behandelen van pijn.


Hij claimt meer dan 10.000 mensen van hun langdurige pijn afgeholpen te hebben door hen te onderzoeken en bij afwezigheid van pijn veroorzakende afwijkingen/ziekten te onderwijzen over de psychologische en emotionele (stress) basis van hun pijn en symptomen.


Dat vele mensen Dr Sarno dankbaar zijn, is te zien aan de verhalen op deze site: www.thankyoudrsarno.org. Hij is in 2017 overleden in zijn slaap op 94 jarige leeftijd.


Zijn TMS gerelateerde boeken:


Mind Over Back Pain.


The Mindbody Prescription: Healing the Body, Healing the Pain


Healing Back Pain: The Mind-Body Connection.


The Divided Mind: The Epidemic of Mindbody Disorders.

Korte uitleg over de échte oorzaak van uw pijnklachten van dr. Schubiner 

In bovenstaande video legt Dr. Schubiner in begrijpelijke taal de échte medische oorzaak van uw pijnklachten uit. Na het bekijken van deze video begrijpt u waarschijnlijk ook beter waarom uw bestaande behandelingen niet hebben gewerkt.