Veiligheid en privacy

We houden uw gegevens privé

BreinMedicijn gaat zeer zorgvuldig om met uw privégegevens. Wanneer u gegevens bij ons achter laat zijn uw gegevens ook echt privé. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken kunt u hieronder lezen. Ook kunt u op deze pagina zien wat uw rechten zijn, wie er toegang heeft tot uw data en hoelang we uw gegevens bewaren.


We verzamelen op een aantal manieren informatie van onze (toekomstige) cliënten, onderstaand zijn deze manieren opgesomd:

- Ingevulde formulieren 

- Reviews en klanttevredenheidsonderzoek

- Contact tussen BreinMedicijn en onze (toekomstige) cliënten

- Bezoek van de BreinMedicijn website

- Social media

- Betaalgegevens en factuur

Ingevulde formulieren

Om in contact te komen en te blijven met (toekomstige) cliënten gebruikt BreinMedicijn diverse formulieren waar we informatie vragen. Onderstaand zijn de diverse formulieren benoemd met daarin toegelicht welke informatie we vragen en waarom we dit vragen. Klik op de naam van het desbetreffende formulier voor meer informatie. 


De pijntest in dit geval valt onder aanvraagformulier.

Op onze website hebben we een “intake formulier” staan met invulvelden met gegevens die we van u nodig hebben. Onderstaand vindt u per invulveld meer toelichting.

Emailadres:
We sturen iedereen die een intake formulier invult een bevestiging dat we het formulier in goede orde hebben ontvangen en dat we contact met u opnemen.

Voor- en achternaam:
We vragen uw voor- en achternaam zodat we in het opvolgen van het ingevulde formulier telefonisch kunnen controleren of we ook echt de persoon aan de lijn hebben die het intake formulier heeft ingevuld.

Telefoonnummer:
Om uw situatie door te kunnen spreken vragen we om het invullen van een telefoonnummer in het intake formulier.

Vraag of opmerking:
Indien u meer informatie wilt toelichten biedt BreinMedicijn u hier de keuze in om dit in te vullen.

Bereikbaarheid:
We vragen wanneer u het beste telefonisch bereikbaar bent zodat we weten wanneer we u het beste kunnen bereiken

Op onze website hebben we een “contactformulier” staan met invulvelden met gegevens die we van u nodig hebben. Onderstaand vindt u per invulveld meer toelichting.

Voor- en achternaam:
We vragen uw voor- en achternaam zodat we in het opvolgen van het ingevulde formulier telefonisch kunnen controleren of we ook echt de persoon aan de lijn hebben die het intake formulier heeft ingevuld.

Emailadres:
We sturen iedereen die een intake formulier invult een bevestiging dat we het formulier in goede orde hebben ontvangen en dat we contact met u opnemen.

Telefoonnummer:
Om uw situatie door te kunnen spreken vragen we om het invullen van een telefoonnummer in het intake formulier.

Vraag of opmerking:
Indien u meer informatie wilt toelichten biedt BreinMedicijn u hier de keuze in om dit in te vullen.

Voor- en achternaam
We vragen uw voor- en achternaam zodat we in het opvolgen van het ingevulde formulier telefonisch kunnen controleren of we ook echt de persoon aan de lijn hebben die het intake formulier heeft ingevuld. Deze gegevens gebruiken we eventueel voor de offerte, maar ook voor het cliëntdossier.

Adresgegevens (straatnaam, postcode, woonplaats)
We vragen deze gegevens, zodat wanneer u cliënt wordt we het BreinMedicijn Behandelprogramma fysiek naar u toe kunnen sturen. Eveneens als we weten waar u woont kunnen we onze dienstverlening aanpassen wanneer u vér weg zou wonen.

Emailadres
We sturen iedereen die een intake formulier invult een bevestiging dat we het formulier in goede orde hebben ontvangen en dat we contact met u opnemen. Per email wordt de offerte ook naar u toe verzonden. Het emailadres is ook één van de communicatiemiddelen waarmee we met u contact onderhouden als u bij ons cliënt bent.

Telefoonnummer
We gebruiken het telefoonnummer om met u het intakegesprek te houden of een intakegesprek in te plannen. Wanneer u cliënt wordt gebruiken we het telefoonnummer om contact te onderhouden, sessies te plannen en eventueel de sessies met u te doen.

Geboortedatum
We hebben iemand zijn/haar geboortedatum nodig bij het vaststellen en beoordelen of we iemand ook daadwerkelijk kunnen helpen.

Situatie in kaart brengen
We vragen de volgende medische- en niet-medische gegevens op om uw situatie in kaart te brengen en te bepalen hoe hoog bij u de kans van slagen is dat onze methodiek bij u aanslaat en/of u in aanmerking komt voor het BreinMedicijn Behandelprogramma. Dit in het kader van goed vakmanschap. Eveneens kunnen wij d.m.v. de antwoorden op de onderstaande vragen een nulmeting doen en wanneer u cliënt bij ons wordt kunnen wij uw voortgang hiermee meten.

- Wat voor diagnose heeft u gekregen van uw huisarts of specialist? Wat wezen de onderzoeken uit? En wat denkt u zelf wat de oorzaak van uw klachten is?

- Om wat voor een soort klachten gaat het, sinds wanneer en hoe zijn deze ontstaan?

- Welke van de volgende behandelingen heeft u reeds geprobeerd om uw klachten te genezen: operaties, medicatie, fysiotherapie, acupunctuur, chiropractors, pijnkliniek, yoga, triggerpoint therapie of andere behandelmethode die niet in deze lijst staan?

- Hoe belangrijk is het dat er (snel) iets aan gedaan wordt op een schaal van 1-10?

- Welk cijfer op een schaal van 1-10 geeft u aan de mate waarin u beperkt bent als gevolg van uw klachten?

- Welk cijfer geeft u uw klacht ten aanzien van mate van pijn of intensiteit op een schaal van 1-10?

- Hoe open staat u t.o.v. de BreinMedicijn Methode op een schaal van 1-10?

- Verandert de hoeveelheid pijn die u heeft wel eens?

- Verandert de hoeveelheid pijn die u heeft wel eens als u op vakantie bent of als u afgeleid bent?

- Verandert de plek waar u pijn heeft wel eens?

- Heeft u wel eens last gehad van andere stress- of spannings gerelateerde aandoeningen? Zoals netelroos, eczeem, huiduitslag, maagzweer, spastische darm, prikkelbare darm, maagvliesontsteking, maagproblemen (reflux), spannings- of migraine hoofdpijn, constipatie of andere stress gerelateerde klachten?

- Heeft u wel eens ervaren dat een, warme kruik of douche, ijs of ontspanning tijdelijke verlichting van uw (pijn)klachten geeft?

- Welke van de volgende karaktereigenschappen heeft u? Perfectionistisch, veel pleasen van mensen of angst voor conflicten, je wilt graag aardig gevonden worden, je wilt zeer graag goed voor je medemens zijn, gevoelig voor kritiek, zeer gedreven/ambiteus, veel behoefte aan controle, streng voor uzelf, afhankelijk voelen van anderen, zorgzaam voor anderen, neiging om gevoelens en gedachten binnen te houden.

- Hoe wilt u het intakegesprek voeren?

- Op welke dag en op welk tijdstip kunnen we met u het intakegesprek voeren?

- Ik verklaar dit intake formulier naar waarheid te hebben ingevuld. ja/nee

Deze vragenlijst hanteren wij om uw voortgang te monitoren om daarmee onze dienstverlening richting u te verbeteren en de effectiviteit van de behandelmethode te meten. O.b.v. die gegevens werken wij continue aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Voor- en achternaam en geboortedatum
Uw naam hebben we nodig om vast te stellen wie de voortgangsmonitor heeft ingevuld en we zo uw voortgang kunnen monitoren.

Vragen om uw voortgang te meten
De volgende vragen stellen wij om uw voortgang te meten:

- Hoelang is het geleden dat u met het BreinMedicijn behandelprogramma begon?

- Welk cijfer geeft u uw klacht ten aanzien van mate van pijn of intensiteit op een schaal van 1-10? ?*

- Welk cijfer op een schaal van 1-10 geeft u aan de mate waarin u beperkt bent als gevolg van uw klachten?*

- Welk cijfer op een schaal van 1-10 geeft u aan de mate waarin u beperkt bent in uw werk als gevolg van uw klachten?*

- Welk cijfer op een schaal van 1-10 geeft u aan de mate waarin u beperkt bent in uw dagelijkse bezigheden als gevolg van uw klachten?*

- Overige opmerkingen/aanvullingen

Reviews en klanttevredenheidsonderzoek

BreinMedicijn doet er alles aan om (aanstaande) cliënten zo goed mogelijk te helpen met als doel het helpen bij een leven zonder chronische pijn. Om te controleren of we hierin zijn geslaagd gaan we (in de toekomst) mails sturen om te meten of u tevreden bent. Ook kan het zijn dat we u hier op social media over contacten. We vinden het fijn om te weten wat er beter kan, dit is handig voor ons en ook voor onze klanten.

Contact tussen BreinMedicijn en onze (toekomstige) cliënten

We helpen onze cliënten met vragen en sessies bij het verhelpen van chronische pijn. Hierbij maken we gebruik van bellen, mailen, whatsappen, skypen en facebooken. Uiteraard vinden er ook sessies plaats op ons kantoor in Amersfoort. Hetgeen wat we met onze (toekomstige) cliënten wordt vastgelegd in onze beveiligde database.

Bezoek van de BreinMedicijn website

Wanneer u surft op de website van BreinMedicijn worden er cookies en vergelijkbare technieken gebruikt. Met cookies volgen wij en derden uw internetgedrag op onze website. Zo analyseren we bijvoorbeeld welke pagina's u veel bekijkt en op welke pagina's u onze website weer verlaat.


Met deze informatie tonen we advertenties op basis van jouw interesses, meten we de effectiviteit van onze advertenties. Meer weten over de cookies die we plaatsen? Bekijk onze cookie-pagina.

Social media

BreinMedicijn is ook via Facebook te bereiken. Zo kunt u reageren op onze posts, onze pagina liken voor het laatste nieuws of ons een bericht sturen. We tonen u relevante advertenties op social media over onze dienst op basis van uw interesses. Dit gebeurt met cookies. We delen nooit ons klantenbestand direct met Facebook.

Betaalgegevens en factuur

Wanneer een cliënt gaat starten met het BreinMedicijn behandelprogramma wordt er een offerte naar de cliënt gestuurd. Hierop staan de volgende gegevens: uw voor- en achternaam, adres en woonplaats, factuurnummer en het bedrag. Wanneer de cliënt de offerte ondertekent wordt de factuur verzonden samen met het BreinMedicijn behandelprogramma.

Cliënten maken rechtstreeks via hun eigen bank het bedrag over wat op de offerte staat. BreinMedicijn maakt geen gebruik van een tussenliggende betaalprovider.

Meer informatie

Onderstaand leest u meer informatie over het gebruik van uw gegevens:


Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik en verwerking van uw gegevens?

Om volledig te voldoen aan de privacywetgeving moeten we u aangeven welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van u nodig vanwege contractuele afspraken tussen u en BreinMedicijn zoals de offerte voor start van het behandeltraject. Dit is het geval bij:

  • Deelname aan het behandeltraject
  • Deelname aan het online behandelprogramma

Naast bovenstaande gronden kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dit betekent dat we onze cliënten de beste persoonlijke service willen bieden. Hierbij staat uw privacy altijd voorop. Dit geldt voor:

  • Reviews en klanttevredenheidsonderzoek
  • Contact tussen BreinMedicijn en onze (toekomstige) cliënten
  • Bezoek van de BreinMedicijn website
  • Ingevulde (aanvraag)formulieren
  • De pijntest
  •  Social media
  • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;


Privacy pagina

Wat zijn de 'juridische gronden' voor het gebruik van jouw gegevens?

Om volledig te voldoen aan de privacywetgeving moeten we u aangeven welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van u nodig vanwege contractuele afspraken tussen u en BreinMedicijn zoals de offerte voor start van het behandeltraject. Dit is het geval bij:

- Deelname aan het behandeltraject

Naast bovenstaande gronden kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dit betekent dat we onze cliënten de beste persoonlijke service willen bieden. Hierbij staat uw privacy altijd voorop. Dit geldt voor:

- Reviews en klanttevredenheidsonderzoek
- Contact tussen BreinMedicijn en onze (toekomstige) cliënten
- Bezoek van de BreinMedicijn website
- Ingevulde (aanvraag)formulieren
- Social media

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan partners als: IT dienstverleners, leveranciers en partijen die onze reviews verzamelen.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens BreinMedicijn. We verkopen of overhandigen uw gegevens nooit aan derden.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

We slaan uw gegevens op in een beveiligde database, hierbij hanteren we strenge beveiligingsmaatregelen. Daarnaast hebben we verwerkingsovereenkomsten met de partijen die onze gegevens verwerken om uw privacy te waarborgen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben of gebruiken we uw gegevens anoniem omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages.

- Inactieve leadgegevens verwijderen we na 5 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem voor interne rapportages.

- Inactieve klantgegevens/dossiers verwijderen we na 15 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem voor interne rapportages.

Wat zijn uw rechten?

Bij BreinMedicijn blijft u baas over uw gegevens. Wilt u gegevens wijzigen, verwijderen of iets anders m.b.t. uw gegevens die bij ons bekend zijn. Laat het ons weten per post of email.

Heeft u vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van BreinMedicijn.

Mailen: info@brein-medicijn.nl
Schrijven: Groenlandzee 8, 3825 WJ, Amersfoort

Wanneer u niet tevreden bent over hoe BreinMedicijn met uw privacy omgaat kunt u contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

BreinMedicijn
Groenlandzee 8
3825 WJ, Amersfoort
0640742629
brein-medicijn.nl
BTW nummer: NL861556793B01
KVK nummer: 80107117

   


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

arrow_drop_up arrow_drop_down