arrow_drop_up arrow_drop_down

Beknelde zenuw oorzaak en behandeling nummer 1 weten? Ontdek het hier!

Heeft u een beknelde zenuw? Misschien heeft u zenuwpijn of denkt u dat u een beknelde zenuw heeft. U ervaart pijn in uw rug, uw been of in een ander deel van uw lichaam en de pijn straalt uit naar andere delen van uw lichaam.

U vraagt zich misschien af of u zenuwpijn heeft en hoe u van uw klachten af komt? Misschien zoekt u een effectieve behandeling. Of u heeft al zoveel behandelingen of operaties gehad dat u het allemaal even niet meer weet.

Juist omdat er zoveel soorten behandelingen zijn voor een beknelde zenuw is het voor veel mensen lastig om te bepalen welke behandeling geschikt is en bovenal effectief is. Moet u een bijvoorbeeld wel of geen lichamelijke behandeling ondergaan om van uw pijnklachten af te komen?

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn beknelde zenuw af te komen?” heeft BreinMedicijn een gratis Beknelde zenuw Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om uw beknelde zenuw definitief te genezen.

Klik op de oranje button met “Beknelde zenuw Test” om te starten met de test.

Dit artikel beantwoordt veel vragen en laat u zien wat de oorzaak nummer één is van zenuwpijn en hoe u van deze pijn en andere symptomen af kunt komen.

 

Inhoudsopgave

 1. Wat is een beknelde zenuw en zenuwpijn?
 2. Wat zijn de symptomen van een beknelde zenuw en zenuwpijn?
 3. Zijn deze bekende aandoeningen/diagnoses de oorzaak van een beknelde zenuw en zenuwpijn?
 4. Wat veroorzaakt zenuwpijn in de rug, gezicht, kaak,schouder, nek, billen, benen, arm, hand, etc.?
 5. Wat is de oorzaak nummer één van uw beknelde zenuw en zenuwpijn en hoe ontstaat het?
 6. Welke behandeling voor een beknelde zenuw en zenuwpijn werkt wel?

1. Wat is een beknelde zenuw?

beknelde zenuw hernia

De zenuwen zijn een erg belangrijk onderdeel van het lichaam. Ze waarschuwen ons door een pijnsignaal als je iets heets aanraakt. Daarnaast verzorgen ze in ons lichaam onder meer het gevoel, de tast en de aansturing van de spieren.
Men spreekt van een beknelde zenuw of zenuwcompressie als ergens in uw lichaam een zenuw bekneld raakt. Een zenuwcompressie, volgens de huidige gezondheidszorg, resulteert volgens die diagnose in gevoelloosheid, tintelingen, zwakte of pijn in de desbetreffende lichaamsdelen.[1]

Beknelde zenuwen worden helaas erg slecht begrepen in de huidige gezondheidszorg en worden vaak ten onrechte gezien voor de oorzaak van langdurige en chronische (zenuw)pijn.De pijn vanwege een zenuwbeklemming kan zeer pijnlijk zijn, maar het duurt zelden langer dan 2 weken. Als de zenuw namelijk bekneld raakt wordt de bloedstroom beperkt. Hierdoor sterft de zenuw binnen een paar weken dit resulteert dan meestal in een blijvend doofgevoel Dit is een wetenschappelijk feit. Als de pijn langer duurt dan ligt de oorzaak waarschijnlijk niet aan de zenuw zelf.

Wat betekent dit voor u?
Onderzoeken kunnen aantonen dat er een zenuw beklemd zit, maar blijkt bijna nooit de oorzaak van uw chronische zenuwpijn te zijn. [2] [3]

Dat er iets met de zenuw aan de hand is staat buiten kijf en de symptomen zijn ook echt. Echter, de reden waardoor de zenuw geïrriteerd is geraakt, heeft vaak een andere oorzaak dan wat de huidige gezondheidszorg beweert.

In het gedeelte ‘Wat veroorzaakt zenuwpijn in de rug, gezicht, kaak,schouder, nek, billen, benen, arm, hand, etc.? zullen we hier uitgebreid op ingaan.

2. Wat zijn de symptomen van een beknelde zenuw en zenuwpijn

beknelde zenuw symptomenzenuwpijn symptomen

Wanneer u denkt dat er iets aan de hand is met een zenuw, is het altijd belangrijk om eerst contact op te nemen met uw huisarts of specialist om ernstige zenuwschade uit te sluiten.

De volgende symptomen komen veel voor als er iets met uw zenuw aan de hand is:

 • Een scherpe, stekende, tintelende, prikkelende, branderige pijn die soms schietend is.
 • De pijn houdt een langere tijd aan (maanden).
 • De pijn straalt vaak uit naar andere gebieden.
 • Krachtsverlies en/of spierzwakte komen voor.
 • Een doof- of slapend gevoel in de getroffen lichaamsdelen.

In welke lichaamsdeel/delen u klachten of pijn heeft hangt af van welke zenuw niet goed functioneert.
In het volgende deel Zijn deze bekende aandoeningen/diagnoses de oorzaak van een beknelde zenuw en zenuwpijn?  zullen o.a. de verschillende zenuwen in uw lichaam worden besproken en waar de pijn zich vervolgens meestal bevindt.

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn beknelde zenuw af te komen?” heeft BreinMedicijn een gratis Beknelde zenuw Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om definitief te genezen van een beknelde zenuw. Doe nu de gratis Beknelde zenuw Test!

3. Zijn deze bekende aandoeningen/diagnoses de oorzaak van een beknelde zenuw en zenuwpijn?

3.1 Beknelde zenuw in de hand?

3.1.1 Carpaal tunnel syndroom

carpaal tunnel syndroombeknelde zenuw hand

De carpaal tunnel is een nauwe doorgang voor zenuwen en pezen die vanuit de onderarm de hand in gaan. De carpale tunnel bestaat uit botten en ligamenten (peesblad), dat zich aan de voorkant van het polsgewricht bevindt. De mediane zenuw (nerves medianus), bestuurt de tast, het gevoel, de beweging in de duim en de eerste drie vingers. Deze zenuw loopt door deze doorgang, samen met de pezen, aan de vingers en de duim.

De diagnose van de huidige gezondheidszorg is dat de zenuw, wanneer het door de tunnel heengaat, bekneld raakt. Volgens de medici veroorzaakt deze beknelling gevoelloosheid, tintelingen, zwakte of zenuwpijn in de hand.[4]  Dat de zenuw niet functioneert, staat buiten kijf en de symptomen zijn ook echt.

Echter, de reden waarom de zenuw slecht functioneert en zenuwpijn veroorzaakt, heeft vaak een andere oorzaak dan wat de huidige gezondheidszorg beweert.

3.2 Beknelde zenuw in de schouder?

3.2.1 Thoracic outlet syndroom (schoudergordel syndroom)

beknelde zenuw schouder Thoracic outlet syndroom

Het Thoracic outlet syndrome (schoudergordelsyndroom) is een diagnose die veelal wordt gesteld als iemand pijn in de schouder, arm en hand heeft. De ruimte waar de grote aders en de brachiale plexus-zenuwen de arm in gaan heet de Thoracic outlet (schoudergordel). Deze ruimte kan worden versmald als de persoon een extra rib heeft, maar dit komt zelden voor. Als er geen extra rib gevonden wordt, dan stellen doctoren dat de pijn veroorzaakt wordt door de beknelling van de brachiale plexuszenuw door de spieren.

Dit heet ook wel de Neurogene Thoracic Outlet Syndrome. Hier zouden de zenuwen van de plexus bracchialis, een knooppunt van zenuwvezels die de arm in gaan, samengedrukt worden.

De volgende symptomen komen vaak voor bij de irritatie van de plexus brachialis-zenuw: dit zou, krachtverlies, prikkelingen en pijn in de schouder, arm en hand veroorzaken.[5]

De reden waardoor de plexus brachialis-zenuw slecht functioneert en pijn veroorzaakt, heeft vaak een andere oorzaak dan wat de huidige gezondheidszorg beweert.

3.3 Beknelde zenuw in de arm of elleboog?

Beknelde zenuw in de arm of elleboog

3.3.1 Cubitinaal syndroom(elleboog zenuw)

De zenuw genaamd ‘nervus ulnaris’ loopt vanuit de oksel richting de hand. De zenuw loopt aan de binnenzijde van de bovenarm en aan de voorzijde van de onderarm. Ter hoogte van de elleboog loopt de zenuw achter het ‘telefoonbotje’ door een soort tunnel. Dit is de cubitinale tunnel. Het dak van de cubitinale tunnel bestaat uit een stevig peesblad. Een andere diagnose die er soms aangegeven wordt is tennisarm of golfersarm.

De algemene diagnose is dat de zenuw in deze tunnel beklemd zou raken. Ook hier zou de zenuw de oorzaak kunnen zijn van de pijn, maar dat komt vaak door een andere oorzaak dan door de medici vaak gedacht wordt.

De volgende symptomen komen vaak voor bij de irritatie van de nervus ulnaris-zenuw:

 • Pijn en tintelingen aan de pinkzijde van de hand
 • Pijn en tintelingen aan de binnenkant van de elleboog en de onderarm
 • Gevoelloosheid in de eerdergenoemde gebieden
 • Bij het buigen van de elleboog kan de pijn erger worden

 3.4 Beknelde zenuw in het hoofd, gezicht, kaak of mond?

3.4.1 Aangezichtspijn (Trigeminus neuralgie)

Beknelde zenuw in het hoofd, gezicht, kaak of mond Zenuwpijn hoofd, gezicht, kaak of mond

De Nervus trigeminus zenuw verzorgt het gevoel in het gezicht. Het is de vijfde van de twaalf hersenzenuwen. Deze zenuw ontspringt uit de hersenstam en loopt naar de schedelbasis. Hier verdeelt de zenuw zich in drie takken.

De eerste zijtak zorgt voor het gevoel van het voorhoofd en de ogen.

De tweede zijtak verzorgt de wang, de neus, en ook het inwendige gedeelte van de bovenkaak, het bovengebit en de neusbijholten.

De derde tak is verantwoordelijk voor het gevoel in de onderkaak, de tong, het ondergebit en de kin. De derde tak bevat naast de zenuwvezels die het gevoel overbrengen, ook motorische zenuwvezels die zorgen voor het bewegen van de kauwspieren. [6][7]

De Nervus trigeminus-zenuw zou de oorzaak kunnen zijn van de zenuwpijn, maar dat komt vaak door een andere oorzaak dan door de medici vaak gedacht wordt.

De volgende symptomen komen vaak voor bij de irritatie van de nervus ulnaris-zenuw:

 • De pijn zit meestal aan één kant van het gezicht: in het voorhoofd, in de neus, in de keel en bovenkaak of in de lip, tong of onderkaak.
 • Een bekend symptoom is pijn aan de tanden of kiezen; met name bij het drinken van koude dranken. Uiteraard kan een gaatje dit ook veroorzaken.
 • De pijn wordt vaak erger door bepaalde triggers (aanraking van de huid in het gezicht, kauwen, kou, scheren, praten)

3.5 Beknelde zenuw in de rug met uitstraling naar het been

3.5.1 Beknelde zenuw (Ischias)?

Zenuwpijn rug been

De ischiaszenuw is de langste zenuw uit het lichaam en loopt vanuit de lage rug, via de billen naar de achterkant van het bovenbeen tot aan de voet. Er zijn vijf ruggengraat zenuwen die vertakkingen hebben richting de ischiaszenuw (sciatic nerve). Dit zijn L3, L4, L5, S1 en S2.beknelde zenuw rug been De pijn of andere symptomen beginnen meestal in de lage rug/onderrug en straalt uit via de bil tot in het been en soms zelfs door in de voet.

Ook hier is er sprake van een irritatie van de zenuw(en), die vaak onterecht wordt toegeschreven aan een beknelde zenuw: de ischias.De ischiaszenuwen  kunnen wel degelijk onderstaande symptomen veroorzaken. Maar dit komt meestal niet omdat de zenuw bekneld is, maar door een andere oorzaak van de zenuwpijn.

De volgende symptomen komen vaak voor bij de irritatie van de nervus ulnaris-zenuw(en):

 • Pijn in de lage rug, de bilstreek, been of benen, voet of voeten.
 • Het midden van de billen kan gevoelig zijn als je op die plek drukt.
 • Pijn wordt erger tijdens het zitten.
 • Soms ervaart men elektrische stekende pijnscheuten
 • Uitvalverschijnselen van been of voet
 • Gevoelloosheid, spierzwakte en krachtverlies

3.5.2 Piriformis syndroom

Piriformis syndroom ischias

De ischiaszenuw loopt vanuit de bil in het been. Voordat deze zenuw in het been gaat, komt hij eerst langs een dieper gelegen bilspier. Deze spier heet de piriformis.
Er wordt gesteld dat bij ischias-klachten de zenuw tussen de piriformis-spier bekneld wordt. Of dat de spier irritatie heeft veroorzaakt aan de ischiaszenuw.

Een wetenschappelijke verklaring of bewijs voor het waarom, of onder welke omstandigheden dit gebeurt, ontbreekt echter.[8]

3.5.3 Spinale stenose (een vernauwing van het wervelkanaal in de onderrug)

Spinale stenose

Een spinale stenose is een vernauwing van het wervelkanaal.  Naarmate we ouder worden, zullen de wervelgewrichten verdikken waardoor het wervelkanaal nauwer wordt. Een andere mogelijkheid is dat een al vernauwd wervelkanaal verder vernauwd wordt. Een tussenwervelschijf puilt uit (ook wel een hernia genoemd) of eventueel een verdikt kapsel om de tussenwervelgewrichten.

Daardoor kunnen er zenuwen in het desbetreffende kanaal in de knel raken en wordt er geclaimd dat dit de oorzaak is van deze zenuwpijn.
Echter, het wetenschappelijk bewijs voor deze claim is ook hier onvoldoende gefundeerd.[9] Spinale stenose is daarom meestal niet de oorzaak van de klachten.

3.6 Beknelde zenuw in de rug of in de nek?

3.6.1 Hernia

zenuwpijn herniaZenuwpijn nek en rug

3.6.2 Rughernia

De lumbale (lage rug) wervelkolom bestaat uit 5 wervels en het heiligbeen die ook uit 5 wervels bestaat. Ook zit tussen elke wervel een tussenwervelschijf (discus). Een rughernia kan op elke plaats in de wervelkolom voorkomen. Maar het zit vooral tussen de 4e en 5e lendenwervel (L4-L5), wat 90% van de hernia’s is. De tweede meest voorkomende hernia zit tussen de 5e lendenwervel en de 1e heiligbeenwervel (L5-S1).

De symptomen die vaak onterecht aan een rughernia worden toegeschreven (L1-L5 en S1-S5) zijn:

Rughernia nekhernia

 • Meestal pijn in de onderrug;
 • Pijn in één been die doorstraalt tot in het onderbeen;
 • Soms pijn tot in de voet;
 • Hoesten, niezen of persen kunnen een hevige en/of uitstralende pijn veroorzaken;
 • Doof gevoel in het been.
 • Soms krachtverlies in het been;

3.6.3 Nekhernia

De halswervelkolom bestaat uit 7 wervels (C1 t/m C8) waartussen steeds een tussenwervelschijf zit. Net als bij een hernia in de rug is een nekhernia een uitstulping van één van de tussenwervelschijven. In de meeste gevallen doet zich dit voor tussen de zesde (C6) en zevende wervel (C7).

De symptomen die vaak onterecht aan een nekhernia worden toegeschreven (C1 tm C8) zijn:

De zenuwen die tussen deze rug en nekwervels zitten kunnen wel degelijk de eerdergenoemde symptomen veroorzaken.
Dit komt vaak niet omdat een hernia de zenuw beknelt, maar een andere oorzaak de reden van de zenuwpijn is.

3.6.4 Artrose (slijtage van de tussenwervel aan de rug of de nek)
Zenuwpijn artrose

Dit is een vorm van slijtage aan de tussenwervelschijven in de rug of de nek, waarbij de schijven minder hoog en dunner worden. Hierdoor komen de ruggenwervels dichter op elkaar te liggen. De beweegbare gewrichten (facetgewrichten), die de wervels met elkaar verbinden, kunnen ook beschadigd raken bij artrose in de rug. Er ontstaan dan botvormige uitsteeksels, die volgens de huidige gezondheidszorg op de zenuwbanen zouden gaan drukken.

Volgens wetenschappelijk onderzoek is de tussenwervelschijf bijna nooit de oorzaak van pijn en heeft dit geen invloed op uw leven. Evenzo veroorzaken botuitsteeksels van tussenwervels in de meeste gevallen geen pijn.

Deze afwijkingen zijn net als het krijgen van grijs haar. Grijs haar is een teken van veroudering en is niet schadelijk of pijnlijk. [10]

3.7 Alle eerdergenoemde aandoeningen zijn in de meeste gevallen niet de oorzaak van uw pijn en beknellen zelden een zenuw!

 Beknelde zenuw oorzaak

2 van de 3 mensen, zonder historie van (zenuw)pijn, hebben afwijkingen in het lichaam (pezen, botten etc.), die zenuwen zouden beknellen.

Drie van elkaar losstaande onderzoeken door M.C. Jensen[11], D.G. Borenstein[12] en N. Boos[13], tonen aan dat er maar een zeer klein verband is tussen (zenuw)pijn en de resultaten van de MRI scans. Als u van mensen tussen de 50 en 70 jaar, die geen (zenuw)pijn hebben, een MRI scan zou laten afnemen dan zou er bij 60%-90% van hen gedegenereerde schijven, hernia’s, artrose (slijtage), mortons neurooom, wervelkanaalvernauwing rotator cuff rupture (scheur/scheurtjes in de schouder pezen), en andere veelvoorkomende veranderingen, worden geconstateerd.

Deze bevindingen zijn, nogmaals, het beste te interpreteren als normale verouderingsverschijnselen en niet als een oorzaak van de zenuwpijn.

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn beknelde zenuw af te komen?” heeft BreinMedicijn een gratis Beknelde zenuw Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om definitief te genezen van een beknelde zenuw. Doe nu de gratis Beknelde zenuw test!

4. Wat veroorzaakt  zenuwpijn in de rug, nek, billen, benen, arm en hand etc?

De algemeen geaccepteerde diagnose van de huidige gezondheidszorg is dat wanneer een zenuw pijn veroorzaakt, deze bekneld is geraakt. Deze beknelling, volgens de medici, zou dan gevoelloosheid, tintelingen, zwakte of pijn veroorzaken.

Mensen ervaren een variatie aan symptomen in hun rug, benen, armen, handen enzovoorts. Dit kan komen door een verstoring van de werking van de zenuw. Deze verstoring kan worden aangetoond door een elektrische test en er is vaak geen twijfel over de herkomst van de symptomen. Echter, dat een beknelling de reden zou zijn waardoor de zenuw pijn en/of andere symptomen veroorzaakt, staat ter discussie.

Als er al sprake is van pijn vanwege een zenuwbeklemming, dan duurt deze pijn zelden langer dan twee weken. Als er druk op de zenuw is, is de bloedstroom zeer beperkt en de zenuw sterft binnen een paar weken. Als de pijn of andere symptomen langer duren, dan heeft de oorzaak ervan waarschijnlijk niets te maken met de zenuwbeknelling. [14],[15] 

Vaak wordt er geadviseerd een operatie te ondergaan waarbij de zogenaamde beknelling, zoals een uitstulping van een hernia, verwijderd wordt of een peesblad bij het carpaal tunnel syndroom open gekliefd wordt. Hiermee proberen ze dan de druk op de zenuw te verminderen.

Echter, een onderzoek gepubliceerd in de Journal Muscle and Nerves (spieren en zenuwen) suggereert dat een beknelling of compressie van de mediane zenuw niet de oorzaak is van het carpaal tunnel syndroom. Ze concludeerden dat uit het feit dat de zenuwfuncties te snel weer terugkomen nadat het peesblad van de carpale tunnel doorgesneden is.

Dat onderzoek stelt dat een verminderde lokale doorbloeding zeer vermoedelijk de oorzaak is van de klachten en van het carpaal tunnel syndroom en niet een beknelling van de zenuw[16]. Dit veroorzaakt een mild zuurstoftekort bij de zenuw en een ophoping van afvalstoffen wat resulteert in pijn en andere symptomen. Dit zou ook voor andere vormen van zenuwpijn gelden.

Wat de zenuwpijn veroorzaakt is dat er bij de zenuwen de bloedvaten worden vernauwd en de doorbloeding verminderd wordt. Dit creëert met name een mild chronisch zuurstoftekort en een ophoping van afvalstoffen. Al in 1975 en 1985 (herhaalonderzoek) is er door wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat een klein zuurstoftekort ernstige pijn kan veroorzaken.[17][18]

In het gedeelte Wat is de oorzaak nummer één van zenuwpijn? gaan we hier uitgebreid op in.

4.1 Triggerpoints in de rug, bil, heup, nek, arm en schouder.

triggerpoints billen rug triggerpoints billen uitstralende naar benen triggerpoints nek

Wat zijn triggerpoints? Myofasciale Triggerpoints (kruisjes) zijn microverkrampingen in spieren die aanvoelen als kleine pijnlijke verhardingen of ‘knoopjes’. Deze verkrampingen verminderen de doorbloeding bij de desbetreffende gebieden hetgeen een zuurstof tekort oplevert. Zij zorgen er ook voor dat afvalstoffen zich enorm ophopen. Triggerpoints kunnen hierdoor wél degelijk rug-, nek-, kaak-, schouder-, arm-, hand-, vinger-, pols-, bil-, been- of voet- pijn veroorzaken als ze actief zijn (zie de rode gebieden).

 

 Ze zijn echter niet de éérste oorzaak van zenuwpijn. Want de vraag is: waardoor worden triggerpoints veroorzaakt? Want als ze behandeld worden door massage of dry needling  en de adviezen uit het handboek triggerpoint-therapie[19] worden opgevolgd; blijven de triggerpoints alsnog vaak terugkomen. De eerste en échte oorzaak van zenuw pijn zit niet in de triggerpoint. Zodra de oorzaak nummer één wordt aangepakt kan de zenuwpijn en ook de triggerpoint blijvend opgelost worden.

5.Wat is de oorzaak nummer één van uw beknelde zenuw en zenuwpijn en hoe ontstaat het?

 

De échte oorzaak zit namelijk niet in een beknelde zenuw, maar de oorzaak is psychofysiologisch. Anders gezegd: de oorzaak begint in uw hersenen en eindigt in uw lichaam. Een goed voorbeeld om dit te illustreren is fantoompijn. Hierbij heeft een patiënt pijn aan zijn been of voet, terwijl dit lichaamsdeel al maanden of jaren geleden is geamputeerd! Zijn pijn en lijden is echt, maar de plek waar de pijn zou moeten zitten bestaat niet eens meer! Dit komt omdat onze hersenen bepalen hoe en waar er pijn gevoeld wordt en daar kan de oorzaak nummer één gevonden worden en vervolgens kan die échte oorzaak behandeld worden en zult u genezen.

De oorzaak nummer één van chronische of langdurige zenuwpijn zijn onderdrukte emoties
De meest voorkomende oorzaak van chronische pijn is het (onbewust) onderdrukken/verdringen van emoties. Dit zorgt ervoor dat uw autonome zenuwstelsel van slag raakt. De daders zijn met name de niet sociaal geaccepteerde emoties zoals boosheid, angst, schuld, schaamte en verdriet. Dit heet ook wel het psychofysiologisch syndroom (PFS).

Uw hersenen gebruiken de zenuwpijn als een manier om u af te leiden, waardoor u deze emoties niet hoeft te voelen. Uw hersenen zijn in staat om veranderingen in uw lichaam te creëren. Dit kan gebeuren door een stressvolle of emotionele situatie. Denk bijvoorbeeld aan blozen of vlinders in de buik als we verliefd zijn. Als we nerveus of gespannen zijn voor een spreekbeurt, dan kunnen we ons misselijk

zenuwpijn behandeling

voelen, diarree krijgen of hartkloppingen ervaren.

Dit zijn allemaal lichamelijke reacties op een emotie, waar de meeste van ons wel bekend mee zijn. Dit noemt men ook wel een psychofysiologische reactie in het lichaam. In andere woorden: hoe u denkt, hoe u zich voelt en hoe u zich gedraagt, beïnvloedt uw lichaam.

Wat zenuwpijn veroorzaakt is dat er op de plaatsen waar de zenuwen zitten, de bloedvaten worden vernauwd en de doorbloeding verminderd. Dit creëert met name een chronisch zuurstoftekort en een ophoping van afvalstoffen.

Al in 1975 en 1985 (herhaalonderzoek) is er door wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat een klein zuurstoftekort ernstige pijn kan veroorzaken. Bij een zenuwpijn of zenuwbeklemmingsdiagnose, is er zeer vermoedelijk sprake van een verminderde doorbloeding bij de zenuwen wat vervolgens de klachten veroorzaakt.

Op hoofdlijnen ziet het psycho-fysiologische proces van hoe ons brein in staat is om zenuwpijn te veroorzaken er ongeveer als volgt uit.

zenuwpijn stress

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn beknelde zenuw af te komen?” heeft BreinMedicijn een gratis Beknelde zenuw Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om definitief te genezen van een beknelde zenuw. Doe nu de gratis Beknelde zenuw Test!

6. Is zenuwpijn te verhelpen, te behandelen en te genezen?

Het psycho-fysiologische proces kan gelukkig worden stopgezet en worden teruggedraaid! Door behandelaars, zoals o.a. dr. Sarno, zijn reeds duizenden mensen genezen van pijn aan hun -nek-, rug-, been, bil, hoofd- arm-, hand- schouder- en andere zenuwpijn.

Bekijk eens de vele patiëntervaringen op een website gebouwd door voormalige patiënten van hem. Wij zijn specialisten op het gebied van het behandelen van zenuwpijn en hebben het BreinMedicijn behandelprogramma ontwikkeld. Deze is mede gebaseerd op het werk van Dr. Sarno en is verder door ons door ontwikkeld en in de Nederlandse taal beschikbaar gemaakt.

Het BreinMedicijn behandelprogramma pakt de oorzaak nummer één aan van zenuwpijn en in ongeveer 2 maanden kunt u compleet van uw zenuwpijn af zijn of heeft u een zeer grote sprong vooruit gemaakt. Het BreinMedicijn behandelprogramma is gebaseerd op de wetenschap dat het brein bepaalt of u pijn voelt, waar u pijn voelt en hoeveel pijn u ervaart.

Uw brein is namelijk in staat om pijnsignalen van de zenuwen ‘AAN’ te zetten of gewoon weg die ‘UIT’ te zetten. Uw zenuwpijn zit daarmee niet tussen uw oren. Uw zenuwpijn klachten zijn echt.Het is van belang te zeggen dat het BreinMedicijn behandelprogramma geen alternatieve geneeswijze is: er wordt enkel op een slimme manier gebruik gemaakt van kennis over het functioneren van de hersenen.

6.1 Waarom werkt het BreinMedicijn behandelprogramma zo goed tegen zenuwpijn?

BreinMedicijn Methode

Het goede nieuws is dat dit pijnsysteem in uw brein kan worden beïnvloed, door middel van het gebruiken van de delen van uw hersenen die het zenuwpijnproces kunnen ‘UIT’ zetten.

Het eerste deel van hersenen die het zenuwpijn proces kan ‘UIT’ zetten is het mentale deel van uw brein. Dit is de plaats waar u denkt en ook beslissingen neemt. Door middel van mentale technieken kan het zenuwpijnproces worden ‘UIT’ gezet.

Het tweede deel van de hersenen wat feitelijk dit zenuwpijn proces in de ‘AAN’ stand houdt, is het emotionele brein. Het emotionele brein doet dit, omdat er emoties (onbewust) onderdrukt worden. Dit zorgt ervoor dat u zenuwstelsel verstoord raakt en daardoor wordt het zenuwpijn proces in stand gehouden. Echter, wanneer deze emoties worden toegelaten, dan wordt het pijnproces verder ‘UIT’ gezet.. Met als uiteindelijke resultaat dat u vrijwel of volledig van  uw zenuwpijn af zult zijn.

Het BreinMedicijn behandelprogramma is ontwikkelt vanuit bovenstaande wetenschap en bestaat uit een serie mentale en emotionele technieken om het chronische zenuwpijn proces ‘UIT’ te zetten. In de meeste gevallen betekent dit dat u in 2 maanden pijn vrij bent of een aanzienlijke verlichting van uw zenuwpijn klachten zult ervaren.

Wilt u af van uw zenuwpijn? Bekijk ons BreinMedicijn behandelprogramma, die de oorzaak nummer één aanpakt, en kom van uw zenuwpijn af!

Bekijk ook eens de reviews van cliénten die na ons behandelprogramma zijn verlost van hun pijnklachten.

1. https://www.thuisarts.nl/zenuwpijn/ik-heb-zenuwpijn
2. Sarno, J. The Divided Mind. Grand Central Life and Style, New York, NY, 1999. P. 90
3. http://journals.lww.com/pain/Citation/1984/01001/Do_herniated_discs_produce_pain__.399.aspx
4. https://www.thuisarts.nl/carpale-tunnelsyndroom/ik-heb-carpale-tunnelsyndroom
5. Hooper TL, Denton J, McGalliard MK, Brismée JM, Sizer PS Jr. | Thoracic outlet syndrome: a controversial clinical condition. Part 1: anatomy, and clinical examination/diagnosis. | J Man Manip Ther. | 2010 Jun;18(2):74-83.
6. Jochems, A.A.F. & Joosten, F.W.M.G., Coëhlo Zakwoordenboek der geneeskunde, 27ste druk, Elsevier Gezondheidszorg, Doetinchem, 2003.
7. Blumenfeld, H., Neuroanatomy through Clinical Cases, 2e druk, Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, MA, Verenigde Staten, 2010.
8. Sarno, J. Healing Back Pain. Grand Central Life and Style, New York, NY, 1991.
9. Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N, Modic MT, Malkasian D, Ross JS. Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. New England Journal of Medicine, 1994, 331:69-73
10. Sarno, J. The Divided Mind. Grand Central Life and Style, New York, NY, 1999.
11. Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N, Modic MT, Malkasian D, Ross JS. Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. New England Journal of Medicine, 1994, 331:69-73
12. Borenstein DG, O’mara JW JR, Boden SD, Lauerman WC, Jacobsen A, Platenberg C, Schellinger D, Wiesel SW. The value of magnetic resonance imaging of the lumbar spine to predict low-back pain in asymptomatic subjects: a seven-year follow up study. Journal of bone and Joint Surgery (American) 2001, 83-A:1306-11
13. Boos N, Semmer N, Elfering A, Schade V, Gal L, Zanetti M, Kissling R, Buchegger N, Hodler J, Main CJ, Natural history of individuals with asymptomatic disc abnormalities in magnetic resonance imaging: predictors of low back pain-related medical consultation and work incapacity. Spine. 2000, 25: 1484-92
14. Sarno, J. The Divided Mind. Grand Central Life and Style, New York, NY, 1999. p 90
15. http://journals.lww.com/pain/Citation/1984/01001/Do_herniated_discs_produce_pain__.399.aspx
16. Todnem, K., and Lundemo, G. Median Nerve recovery in carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 23:1555-1560,2000.
17. Fassbender H. G. Wegner K. Morphologie und Pathogenese des Weichteilrheumatismus, Z.Rheumaforsch, 1973, Vol. 32, p. 355
18. Lund N, Bengtsson A, Thorborg P. MuscleTissue Oxygen Pressure in Primary Fibromyalgia. Scandinavian Journal of Rheumatology, 1986, Vol. 15, p.165
19. Davies, C handboek triggerpoint-therapie. Altamira, Haarlem, 2014.

Als u dit artikel waardevol vindt help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere mensen die lijden aan zenuwpijn. Dit kan door middel van de social media knoppen. Ik ben ook erg benieuwd om te horen wat u aan dit artikel gehad heeft en/of u nog vragen heeft? Laat dan even een reactie achter.

Over de schrijver
Ik ben Johan van Vliet. Ik ben de eigenaar en oprichter van BreinMedicijn. Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van chronische pijn. Tevens ben ik de ontwikkelaar van het BreinMedicijn behandelprogramma; de nummer 1 oplossing voor chronische pijn. Mijn specialisme ligt onder andere bij: Ischias, hernia's, lage rugpijn, nek en schouder pijn, migraine, carpaal tunnel syndroom, tennisarm, peesontstekingen en zenuwpijn. Ik sta altijd open voor een belletje of een mailtje. Voel je vrij hier gebruik van te maken
Claes Lieve
Johan-vanVliet
Door

Johan-vanVliet

op 22 February 2018

Beste Claes, Wat kan ik voor u doen? Wij verhelpen die pijnklachten met ons BreinMedicijnbehandelprogramma. Als u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen via https://brein-medicijn.nl/aanvraagformulier-kort/ waar u een kosteloos advies/intakegesprek kunt aanvragen. U kunt mij ook bellen op 06-40742629

E. van Dam
Door

E. van Dam

op 10 March 2018

Zeer uitgebreide en duidelijke site. Blijft de vraag :wordt het vergoed door enige zorgverzekering. Zoniet wat woden dan de onkosten?Waarom is dit niet breder bekend?

Johan-vanVliet
Door

Johan-vanVliet

op 13 March 2018

Beste E van Dam, Bedankt voor uw complimenten. In Nederland staat dit in de kinderschoenen en o.a. Marten Klaver (neuroloog) is in Nederland bezig chronische pijn op een vergelijkbare manier te bestrijden. In de Verenigde Staten is deze informatie en ook onze methodiek al veel langer bekend. Wijlen Dr. Sarno is de pionier en grondlegger ervan en hij werd decennia lang niet serieus genomen door de reguliere geneeskunde terwijl hij zelf een professor en dr. is in de revalidatiegeneeskunde en pijnspecialist bij de Universiteit in New York. Kortom nieuwe benaderwijzen die tegen het huidige paradigma ingaan hebben tijd nodig om volledig geaccepteerd te worden in de reguliere geneeskunde.

Marijke Sanberg
Door

Marijke Sanberg

op 13 March 2018

Na een acute hernia , augustus 2017, heb ik daarna geen gevoel meer in de helft van Mn been en voet. Hernia l5 s1. Ik loop daardoor mank. De artsen zeggen zenuw beschadiging . Kan binnen twee jaar genezen, of niet. Het is naar mijn idee een vaag gebied want niemand is er echt duidelijk over. Ik voel wel af en toe schokken door been en voet. Hebben jullie misschien een andere mening hierover of een revalidatie programma . Of iemand gekend die dit ook al eens heeft mee gemaakt ? Vriendelijke groeten , Marijke Sanberg

Johan-vanVliet
Door

Johan-vanVliet

op 13 March 2018

Beste Marije, Wat rot voor u dat u al zolang lijdt aan uw klachten. Wij hebben zeker een andere mening over hernia’s en pijn door zenuwen. De zenuwen zijn denk ik betrokken bij uw klachten, maar dit komt in de meeste gevallen niet door de hernia. Of dit ook zo bij u is moeten we individueel beoordelen. Zenuwpijn kan wel degelijk genezen en onze methodiek zorgt er vaak voor dat dit binnen 2 á 3 maanden gebeurd en soms zelfs binnen 1 maand. Onze behandelmethodiek is gebaseerd op de methode die prof. dr. Sarno (revalidatiegeneeskundige en pijnspecialist) heeft ontwikkeld, waardoor al vele duizenden mensen van hun pijn afgekomen zijn. Op http://www.thankyoudrsarno.org/ kunt u honderden persoonlijke dank betuigingen zien van mensen die beter zijn geworden door deze methodiek. Of we u ook kunnen helpen kunnen we alleen beoordelen aan de hand van een kort intakeformulier. Wanneer u dit intakeformulier ingevuld heeft, dan krijgt u van ons een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek. Dit gesprek kan via whatsvideocall, Skype of bij ons op kantoor (aanbevolen). Wanneer u op de link klikt gaat u naar een beveiligde omgeving bij ons op de website waar het digitale formulier te vinden is. https://brein-medicijn.nl/aanvraagformulier/

Kim Soenen
Door

Kim Soenen

op 24 June 2018

Beste, Hier 6 maanden dove enkel na een namiddag ski, volgens fysiotherapeut skibot te veel gesloten waardoor zenuwbeknelling in de kuit... osteo en kine zouden mij niet helpen hierbij, na een jaar zou er geen genezing meer komen. Volgens meting is er wel betering, zakt naar beneden toe. Wat vreemd is mijn andere voet in de voetholte onderaan de voet ook soms slaaptintelingen al paar maanden...

dineke
Door

dineke

op 24 June 2019

kunt u ook iets met de zenuwpijn die ontstaat door stenose lage rug ? ik type over uit het mri rapport Tussenwervel versmalling op de laagste 2 lumbale niveaus met dehidratie van de lumbale disci . L3/L4 bilaterale facetatrose en flavum hypertrofie L4/L5 Bulging van de discus geen zekere wortelcompressie , iets versmalling van het centrale kanaal L5 S1 Enige foraminale dicusprotrusie links , dit geeft in combinatie met spondylose lichte beinvloeding van de L5 wortel

Johan-vanVliet
Screabine
Door

Screabine

op 4 May 2020

Hi. Pijn pink en wijsvinger. Pijn rechter schouder Nog 30 procent kracht in rechter vingers. Vermoedelijk nekhernia. Zit ik op het juiste adres? En wat is de kostprijs? Groetjes

Johan-vanVliet
Door

Johan-vanVliet

op 4 May 2020

Hallo Screabine, U zit op de juiste plaats, mits de pijntest score positief is. Ons behandelprogramma behandelt de pijnklachten die u heeft. Als u meer wilt weten dan raad ik de proefversie aan van ons behandelprogramma die kost €1,50 waarbij u het 7 dagen kunt uitproberen en anders ons gratis ebook als u echt eerst meer wilt weten. Groeten, Johan van Vliet

Reactie plaatsen