Peesontsteking duim

Peesontsteking duim

U vraagt zich misschien af of u een peesontsteking in uw duim (tendinitis) heeft en wat voor soort ontsteking dit is. Komt het door het syndroom van De Quervain?

Misschien is het wel een andere gerelateerde aandoening zoals carpaal tunnel syndroom, tennisarm, golfarm, zenuwbeklemming in de pols, artrose in de handen of vingers,slijmbeursontsteking of triggerpoints.

U wilt waarschijnlijk weten hoe u van deze klachten in uw duim en/of pijn in de pols af komt. Misschien zoekt u een effectieve behandeling voor een peesontsteking in uw duim?

Wellicht heeft al zoveel behandelingen of operaties zonder succes gehad dat u het even niet meer weet.

Juist omdat er zoveel soorten behandelingen zijn voor peesontstekingen is het voor veel mensen lastig om te bepalen welke behandeling het beste werkt.

Moet u een bijvoorbeeld wel of geen lichamelijke behandeling ondergaan om van uw pijnklachten af te komen?

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van de peesontsteking in mijn duim af te komen?” heeft BreinMedicijn een gratis Peesontsteking Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om uw peesontsteking definitief te genezen. Klik op de oranje button met “Peesontsteking Test” om te starten met de gratis test.
Dit artikel beantwoordt veel vragen en laat u zien wat de onderliggende oorzaak van uw pijn is.

We lichten toe hoe u van uw pijn en de symptomen af kunt komen. We doen dit op basis van wetenschappelijke onderzoeken.

Heeft u toch een vraag die we niet beantwoorden in ons artikel, laat dan onderaan de pagina een reactie achter.

We zullen uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een peesontsteking duim
 2. Hoe lang duurt het voor een peesontsteking duim hersteld?
 3. Wat is het verschil tussen een peesontsteking in de duim en een slijmbeursontsteking?
 4. Hoe weet ik of ik een peesontsteking in de duim heb (diagnose)
 5. Wat zijn de symptomen van een peesontsteking duim?
 6. Veroorzaakt een overbelasting of verkeerde lichaamshouding een chronische peesontsteking in de duim?
 7. Wat is de oorzaak nummer één van een chronische peesontsteking duim?
 8. Hoe wordt een peesontsteking in de duim doorgaans behandeld?
 9. Welke alternatieve behandeling is er voor een peesontsteking duim?
 10. Wat is de beste behandeling tegen een chronische peesontsteking in de duim?

1.Wat is een peesontsteking duim (het syndroom van De Quervain)

Bij een peesontsteking in de duim heeft u een ontsteking in één of meerdere pezen die zich in de duim bevinden.

Deze pezen zorgen voor de aanhechting van de spieren van de onderarm met uw pols en uw duim. Er wordt door artsen gesteld dat er door overbelasting van de pezen in uw duim schade zou optreden.

Dit zou een ontstekingsreactie kunnen veroorzaken. Dit is echter een halve waarheid zoals u verderop in dit artikel zult kunnen lezen.

Als een pees van uw duim ontstoken raakt dan zwelt de pees op en krijgt uw duim te weinig ruimte om vrij te bewegen. Deze beperking in de bewegingsvrijheid van de duim komt omdat de ruimte in het omhulsel dat pezen beschermt te nauw wordt.

Een peesontsteking kan ontstaan in elke pees van het menselijk lichaam, waaronder de knie, schouder, pols, voet, achillespees en hiel.

1.1  Syndroom van De Quervain (Extensor carpi radialis brevis/ abductor pollicis longus)

Syndroom van de Quervainintersection syndroom 2


Het syndroom van De Quervain is in verreweg de meeste gevallen de diagnose die door medici gegeven wordt wanneer de pees van uw duim ontstoken is.

Met de peesontsteking duim bedoelen we in dit artikel ook in de meeste gevallen het syndroom van De Quervain.

Deze aandoening komt veel voor en de belangrijkste kenmerken zijn pijn, zwelling en bewegingsbeperkingen bij één of meerdere pezen bij de duim.

De pijn ontstaat met name bij grijpbewegingen waarbij de vingers en de duim worden gebruikt. Bewegingen zoals bijvoorbeeld het gebruiken van de duim bij het gebruik van een toetsenbord, schrijven, roeien, verven, gebruiken van boormachines etc.

Ook kunnen polsbewegingen de pijn doen laten opkomen.

Bij het syndroom van De Quervain gaat het om een irritatie van de peesschede en de pezen (abductor pollicis longus/ Extensor carpi radialis brevis) die daardoor heen lopen.

De peesschede die geïrriteerd is bevindt zich aan de duimzijde van de onderarm en veroorzaakt daar pijnklachten wanneer de hand en de duim gebruikt worden.

De studies naar o.a. peesontstekingen (tendinitis) in de duim laten zien dat er vaak geen sprake is van een ontsteking in de pezen van de duim. bron [1], maar dat er eerder sprake is van tendinose. Tendinosis houdt in: dat de kwaliteit van de pees vermindert is of er bepaalde schade is.

Daarom is tendinitis hernoemd naar tendinosis: pijn en/of schade aan de aanhechting van de spier aan het bot. Deze triggerpoints worden veroorzaakt door TMS (Tension Myositus Syndrome).

Meer weten over tendinits in de pols?

Al kunt u lezen onder hoofdstuk 5 dat schade aan pezen zelden leidt tot pijnklachten en dat er een andere oorzaak is voor de pijnklachten die u ervaart.

Dat wil zeggen dat de spieren die aan de eerdergenoemde pezen vastzitten verantwoordelijk zijn voor de klachten en dat daar iets aan de hand is. Klachten in spieren hebben bijna altijd te maken met triggerpoints in die spieren.

In alinea 7.Wat is de oorzaak nummer één van een chronische peesontsteking duim? gaan we hier verder op in.

2 Hoe lang duurt het voor een peesontsteking duim hersteld?

Normaliter, geneest schade aan een pees, spier of bot binnen enkele weken. Bij zeer zware blessures waarbij pezen of spieren zijn afgescheurd kan dit maanden duren.

In het geval van microscopische scheurtjes in spieren of pezen zouden enkele weken meer dan voldoende moeten zijn om volledig te kunnen genezen. Het lichaam is namelijk een expert in het zichzelf genezen.

Als een peesontsteking in de duim langer duurt dan 6 weken is er sprake van chronische pijn. Door artsen wordt vaak gesteld dat de pees of pezen in de duim slecht of nauwelijks zouden genezen. bron [2]

De oorzaak die wordt verondersteld heeft te maken met het feit dat de pezen een minder goede doorbloeding hebben dan bijvoorbeeld de spieren.

Dat dit de oorzaak zou zijn is nooit in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Gaat een peesontsteking  in de duim dan vanzelf over?

Ja in de meeste gevallen wel, want het lichaam herstelt zich normaal gesproken vanzelf.

Heeft u een peesontsteking in uw duim die langer duurt dan 6-8 weken? U mag er dan van uit gaan dat er een andere oorzaak is voor uw aanhoudende duim- en/of polsklachten.

Schade veroorzaakt door een langdurige lichte of eenmalige zware overbelasting zou in principe ook gewoon binnen 6 weken kunnen genezen. Het lichaam herstelt zichzelf normaliter binnen enkele weken/maanden afhankelijk van de zwaarte van het mogelijke letsel.

De oorzaak voor een chronische peesontsteking  in de duim wordt in “7.Wat is de oorzaak nummer één van een chronische peesontsteking duim?” besproken.

2.1 Hoe lang rusten met een peesontsteking duim?

peesontsteking duim rust


Wanneer u een peesontsteking in de duim heeft, dan is volledige rust nemen geen goed advies. We bedoelen hiermee niet dat u helemaal geen rust dient te nemen.

In de meeste gevallen mankeert een persoon helemaal niets aan de pezen of spieren en hebben ze toch (pijn)klachten. Volledige rust in acht nemen zorgt er vaak niet voor dat u van uw duimklachten afkomt.

Het zorgt er in veel gevallen voor dat u een angst krijgt voor de activiteiten waarvan u denkt dat deze de peesontsteking in uw duim hebben veroorzaakt.

Angst is een waarschuwingssignaal voor uw hersenen. Uw brein zal u willen beschermen tegen die activiteiten door de pijn in uw duim te laten opkomen wanneer u die activiteit weer gaat doen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat angst voor naalden voor meer pijn zorgt wanneer die persoon geprikt wordt zonder het door te hebben. Angst veroorzaakt meer pijn en meer klachten.

De pijn in uw duim of pols kan afnemen wanneer u volledige rust neemt maar komt dan vaak weer erger terug. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u weer aan het werk gaat of weer gaat sport. Herkent u dit ook?

Het beste advies is: doe wat rustiger aan, maar stop niet met uw activiteiten of werk. 

Als er een microscheurtje in uw pees of spier is dan geneest dit vanzelf binnen 6 á 8 weken. 

Zo niet dan heeft u waarschijnlijk een chronische peesontsteking in één of meerdere pezen van uw duim en/of pols.

2.2 Wanneer wordt een peesontsteking duim chronisch?

Een peesontsteking duim wordt chronische wanneer deze langer dan 6-8 weken duurt.

Er wordt in veel gevallen onterecht gesteld dat de oorzaak van een chronische peesontsteking duim een langdurige lichte overbelasting is.

Ons lichaam herstelt zich vaak binnen 6-8 weken van verreweg de meeste verwondingen.

De oorzaak van een chronische peesontsteking in de duim wordt in 6.Wat is de oorzaak nummer één van een chronische peesontsteking duim? van dit artikel behandeld.

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn peesontsteking af te komen?” 

Heeft BreinMedicijn een gratis Peesontsteking Test ontwikkeld.  Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om definitief uw peesontsteking te genezen. Doe nu de gratis Peesontsteking test.

3.Wat is het verschil tussen een peesontsteking duim en een slijmbeursontsteking in de duim?

Bij beiden heeft u veel pijn wanneer u uw duim beweegt.

Een peesontsteking in de duim wordt meestal erger in de nacht en dit is bij een slijmbeursontsteking in de duim niet zo. Daarnaast voelt de pijn in de duim  bij beide ontstekingen anders aan.

De pijn bij een slijmbeursontsteking is meer een dof gevoel terwijl de pijn bij een peesontsteking scherp voelt.

4 Hoe weet ik of ik een peesontsteking in de duim heb (diagnose)

Finkelstein test

De diagnose wordt door een arts gesteld op basis van een lichamelijk onderzoek. Ook zal u worden gevraagd waardoor uw klachten zijn begonnen en hoelang u de klachten al heeft.

Finkelstein test:

De diagnose om te bekijken of u een peesontsteking in uw duim heeft kunt u doen door middel van de Finkelstein test:

- Maak een vuist met uw duim onder uw vingers.

- Beweeg nu de hand/pols weg van uw duim, richting pinkzijde.

- Wanneer u bij deze beweging pijn of irritatie voelt heeft u zeer waarschijnlijk het syndroom van De Quervain.

Een arts kan deze Finkelstein test ook bij u afnemen.

Een arts kan ook besluiten om u door te verwijzen naar een specialist voor een echo, CT-scan of MRI.

Wanneer er een slijmbeursontsteking, artrose,zenuwbeknelling(carpaal tunnel syndroom) wordt vastgesteld dan betekent dit niet automatisch dat dit de oorzaak van uw klachten is.

Vele onderzoeken tonen namelijk aan dat afwijkingen in uw skelet (o.a artrose, hernia in rug of nek) of pezen en spieren zelden de oorzaak van pijn zijn.bron bron bron [3]

Sterker nog, er zijn veel mensen zijn die dezelfde klachten hebben maar geen enkele afwijking hebben in hun lichaam die de pijn in de duim zou kunnen veroorzaken. bron bron bron [3]

Er is een andere oorzaak voor chronische peesontstekingen in de duim, dit lichten we toe in alinea 6. Om ernstige ziekten uit te sluiten adviseren wij altijd om naar de huisarts te gaan met uw klachten.

5.Wat zijn de symptomen van een peesontsteking duim?

Peesontsteking duim klachten


Peesontsteking duim symptomen


De volgende symptomen zijn bij een peesontsteking duim (syndroom van De Quervain) aanwezig:

 • Pijn aan de duim en pijn aan de de duimzijde van de pols wat vaak uitstraalt richting de onderarm.
 • Doffe branderige pijn aan de duimzijde van de onderarm ter hoogte van de pols.
 • Zwelling bij de peesschede.
 • Knerspend geluid wanneer de duimpezen bewogen worden.
 • Pijn wanneer u met de duim grijp- en strek bewegingen maakt. Denk hierbij aan het bewegen van een computermuis of uitwringen van een handdoek.

De symptomen van het syndroom van De Quervain lijken veel op die van een roeierspols.

Al zitten de symptomen van het syndroom van De Quervain meer richting het midden van de pols en handpalmzijde van de onderarm.

Na jarenlang last te hebben gehad van een peesontsteking in mijn duim ben ik eindelijk pijnvrij en kan ik weer de dingen doen die ik wil. Bekijk mijn verhaal en zie hoe de BreinMedicijn behandelmethode mij en ook anderen heeft geholpen om van mijn pijnklachten af te komen.

6. Veroorzaakt een overbelasting of verkeerde lichaamshouding een chronische peesontsteking duimduim?

peesontsteking duim oorzaak

Voorbeelden die vaak als aangenomen oorzaak voor een peesontsteking in de duim zijn:

 • Beroepen of werkzaamheden waarbij de handen en/of duim veel gebruikt worden. Bijvoorbeeld schilderen, timmeren, boren etc.
 • Veel uren per dag computerwerk verrichten met een niet ergonomisch toetsenbord en/of muis (duimmuis).
 • Te intensief tennissen, badmintonnen, roeien, golfen, bowlen, vangen van honkballen etc.
 • Niet gebruiken van ergonomische producten die de duim en pols zouden ontlasten.

Wat zeer tegenstrijdig is: is dat we veiliger en voorzichtiger werken en bewegen (ergonomisch) dan ooit in de geschiedenis van de mensheid.

Echter zijn er tegenwoordig meer mensen met RSI/CANS klachten dan er ooit is geweest. 

Peesontsteking duim computermuis

Dr. Sarno schrijft in zijn boek “Healing backpain”: “hoe kan het dat miljoenen mannen en vrouwen, die sinds het begin van de 20e eeuw op logge typemachines aan het typen waren nooit het carpaal tunnel syndroom kregen?”bron [4 Sarno, J. The Divided Mind. Duckworth Overlook, London, UK, 2008. p24]

In andere woorden mensen belasten hun armen, handen, vingers, duim en pols langdurig en hielden zich niet aan de bewegingsadviezen.

Deze mensen kregen niet of nauwelijks last van o.a. peesontsteking in de duim of andere zogenoemde overbelasting aandoeningen. Als ze al last kregen was het percentage mensen wat hier aan leed beduidend

lager dan in de moderne Westerse wereld.

peesontsteking duim genezing

Dr. Brady is in Afrika in verschillende derde wereldlanden huisarts geweest voor ruim 5000 patiënten.

Hij kan zich niet eens herinneren dat er Afrikanen bij hem kwamen met chronische rug, nek, schouder of andere overbelasting klachten (peesontstekingen).

Dit terwijl deze Afrikanen dag in dag uit zware voorwerpen tillen en zich niet houden aan de bewegingsadviezen. bron [Brady, S. Pain Free for Life. Hachette Book Group, New York, NY, USA, 2006. 5]

Sterker nog, zij weten niet eens dat er zoiets als houdingstherapie als Mensendieck of Cesar bestaat.

Hoe is het dan mogelijk dat veel mensen die zich niet ergonomisch bewegen en daarmee zouden overbelasten niet of nauwelijks peesontstekingen in hun duim hebben?

Weet u waarom? Een overbelasting is namelijk niet de oorzaak van een chronische peesontsteking in de duim.

Helpen houdingstherapieën en ergonomische hulpmiddelen tegen pols-, hand-, arm-, duim- en vingerklachten?

Een onderzoek gepubliceerd in de New England Journal of Medicine in juli 1997 toont interessante uitkomsten. Het opvolgen van bewegingsadviezen en gebruik van ergonomische hulpmiddelen kon niet voorkomen dat mensen RSI of chronische peesontstekingen opliepen. bron[6]

Dit betekent dat houdingstherapieën en ergonomische hulpmiddelen zinloos zijn in het bestrijden van chronische peesontstekingen in de duim.

Wat veroorzaakt dan de chronische peesontstekingen in de duim?

Een ander onderzoek, deze keer uit Noorwegen, toonde aan dat peesontstekingen in de duim niet werden veroorzaakt door een verkeerde manier van tillen. De problemen werden veroorzaakt door teveel stress op het werk. bron[7]

Deze twee onderzoeken tonen aan dat bewegingsadviezen en hulpmiddelen chronische peesontstekingen in de duim niet konden voorkomen. Het toont aan dat emotionele stress en met name negatieve emoties de boosdoeners zijn.

7.Wat is de oorzaak nummer één van een chronische peesontsteking duim?

In de volgende video wordt de belangrijkste oorzaak van de pijn in uw duim uitgebreider uitgelegd door Dr. Howard Schubiner.

Dat de peesontsteking in uw duim niet overgaat is het gevolg van triggerpoints. Triggerpoints zijn kleine verkrampingen in de spieren.

U kunt het zien als verhardingen in de spieren. Deze verhardingen in uw spieren zorgen ervoor dat de doorbloeding van de spier chronisch verminderd. Dit zorg voor een zuurstoftekort in de spier en het ophopen van afvalstoffen.

Een zuurstoftekort in uw spieren zorgt voor de pijn en andere aanverwante klachten. Al in 1975 en 1985 hebben wetenschappers bewezen dat een zuurstoftekort in uw spieren kan leiden tot hevige pijn. [8] Bron Bron

De vraag is dan, hoe worden triggerpoints veroorzaakt?

Triggerpoints worden meestal niet veroorzaakt door overbelasting of een verkeerde lichaamshouding. De echte oorzaak van triggerpoints zal u misschien verbazen.

De échte oorzaak van uw triggerpoints is psycho-fysiologisch.

Makkelijker gezegd: de oorzaak begint in uw hersenen en uit zich in uw lichaam. Dit houdt in dat de hersenen via het zenuwstelsel de doorbloeding in bepaalde weefsels (voornamelijk spieren) chronisch verminderd.

Dit leidt tot een zuurstoftekort, verzuring en daarmee tot microverkrampingen en triggerpoints in de spieren. De verzuring in uw spier met zuurstoftekorten leidt ertoe dat zenuwen alarm slaan, dit leidt tot pijnklachten.

Een concreet voorbeeld om dit uit te leggen is fantoompijn.

Bij fantoompijn heeft iemand pijn aan zijn been of voet.

Dit terwijl dit lichaamsdeel al maanden of jaren geleden is geamputeerd. De pijn is echt, maar de plek waar de pijn zou moeten zitten bestaat niet eens meer.

Dit komt omdat onze hersenen bepalen hoe en waar u pijn voelt. Uw hersenen zijn in staat om veranderingen in uw lichaam te creëren. Dit kan gebeuren door een stressvolle of emotionele situatie.

Denk bijvoorbeeld aan blozen of vlinders in de buik als we verliefd zijn. Als we nerveus of gespannen zijn voor een presentatie, dan kunnen we ons misselijk voelen of bijvoorbeeld gaan zweten.

Dit zijn allemaal lichamelijke reacties op een emotie, waarschijnlijk herkent u dit wel. Dit noemt men ook wel een psycho-fysiologische reactie in het lichaam.

In andere woorden: hoe u denkt, hoe u zich voelt en hoe u zich gedraagt beïnvloedt het functioneren van uw lichaam.

De reden dat u triggerpoints en dus ook pijn heeft komt omdat uw “autonome zenuwstelsel” verstoord is en onder spanning komt te staan. Het autonome zenuwstelsel regelt uw bloeddruk, hartslag, spijsvertering en nog meer belangrijke functies in uw lichaam.

Stress en hoe u omgaat met uw emoties is de reden waardoor uw autonome zenuwstel is verstoord. Wanneer u regelmatig stress en emoties weg stopt en maar gewoon door blijft gaan wordt dit proces in werking gesteld.

Dit proces heeft vrijwel niemand door.

Zie het verstoord raken van het “autonome zenuwstelsel” als een onzichtbare emmer die langzaam volloopt. Op het moment dat de emmer vol is gelopen begint u pijn te krijgen. Alle tijd daarvoor heeft u vrijwel niets gevoeld.

Dit heet ook wel Tension Myositis Syndroom (TMS). Wij noemen dit ook wel het Too Much Stress (teveel stress syndroom).

TMS is ontwikkeld door wetenschapper en professor Dr. Sarno. In veel andere landen wordt door het behandelen van TMS zeer goede resultaten behaald.

Als de (onbewuste) stress en het onderdrukken/verdringen van emoties niet worden opgelost zult u pijn blijven houden.

Dit is ook de reden waarom allerlei fysieke behandelingen niet helpen en uw pijn telkens weer (langzaam) terug komt.

Fysieke behandelingen lossen de onderliggende oorzaak van uw pijnklachten niet op omdat ze de symptomen bestrijden. Het belangrijkste voor u om te weten, het is mogelijk om uw “autonome zenuwstelsel” weer in normale en gezonde staat te krijgen.

Ons behandelprogrammais hierop gericht waardoor we de échte oorzaak van de peesontsteking in uw duim definitief kunnen oplossen.

8.Hoe wordt een peesontsteking in de duim doorgaans behandeld?

Peesontsteking duim behandeling

8.1 Helpt een cortisonen injectie tegen een peesontsteking duim?

Een cortisonen (corticosteroïden) injectie tegen een peesontsteking in de duim kan de ontsteking remmen en soms zelfs wegnemen.

Wat echter wel vaak het gebeurd is dat de peesontsteking in de duim naar verloop van tijd vaak weer terugkomt en zelfs kan verergeren.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat cortisonen injecties tegen een peesontsteking in de duim niet effectiever zijn dan nep injecties of lichamelijke therapieën (massage, therapieën). bron[9]

8.2 Welke medicijnen zijn er voor een peesontsteking duim en helpen ze wel?

Medicatie die pijnstillend en/of ontstekingsremmend werkt kan uw klachten verminderen en de pijn minder voelbaar maken. Echter is dit een tijdelijke oplossing want de oorzaak verdwijnt er niet door.

U onderdrukt alleen de symptomen.

Paracetamol, ibuprofen en diclofenac zijn voorbeelden van medicijnen die vaak gebruikt worden. Deze medicijnen verminderen korte termijn uw pijnklachten.

Wanneer u deze medicijnen regelmatig en langdurig gebruikt dan kan de peesontsteking in de duim juist erger worden.

Onderzoeken constateren dat wanneer u meer dan 15 keer per maand pijnstillende medicatie gebruikt de duimklachten erger kunnen worden.

Er kan zelfs een medicijn afhankelijkheid ontstaan waardoor het stoppen met de medicijnen uiteindelijk de nieuwe oorzaak van de duimklachten kan worden. bron  bron bron [10]

8.3 Welke oefeningen helpen tegen een peesontsteking duim?

Het in beweging houden van uw duim en uw pols is essentieel om de pijn in de duim en/of pijn in de pols niet te verergeren.

U kunt door het soepel houden van uw duim een chronische peesontsteking tegen gaan. Oefeningen voor uw duim en uw pols voorkomen echter geen pijn of peesontstekingen.

Dit is een grote mythe.

Er zijn bijvoorbeeld zoveel mensen met een "sixpack wasbord", maar ze hebben nog steeds last van rugpijn.

Weet u waarom?

Omdat hun verteld is dat sterke buik- of rugspieren rugpijn voorkomt. Ditzelfde geldt voor de pijn in uw duim, deze wordt niet voorkomen door het doen van gerichte duimoefeningen.

8.4 Intapen/ spalken van de duim tegen een peesontsteking in de duim?

Duimbrace


Het intapen of spalken van de duim kan de klachten verlichten maar zal de oorzaak niet wegnemen.

Het is symptoombestrijding en het bevordert niet of nauwelijks uw genezing. In de meeste gevallen is er namelijk geen schade meer dat genezen moet worden.

Zoals beschreven in “6.Veroorzaakt een overbelasting of verkeerde lichaamshouding een chronische peesontsteking duim?” tonen onderzoeken aan dat houdingstherapieën zelden peesontstekingen in de duim voorkomen en zeker niet genezen.

Het kan u zelfs angstiger maken voor de peesontsteking omdat u telkens moet opletten of u wel volgens Cesar/mensendieck beweegt. Het zorgt ervoor dat u bang wordt voor een standaard computer -muis en/of -toetsenbord.

Het menselijk lichaam is zeer flexibel en onze voorouders hebben tienduizenden jaren zwaar werk als landbouwers etc verricht. Als zij daardoor chronische peesontstekingen in de duim(en) zouden oplopen dan zou het menselijk ras het niet hebben kunnen overleven.

Het niet meer kunnen gebruiken van uw duim is namelijk een aanzienlijke beperking. Probeer maar eens een hamer, kwast of kopje vast te houden zonder uw duim te mogen gebruiken.

Na jarenlang last te hebben gehad van een peesontsteking in mijn duim ben ik eindelijk pijnvrij en kan ik weer de dingen doen die ik wil. Bekijk mijn verhaal en zie hoe de BreinMedicijn behandelmethode mij en ook anderen heeft geholpen om van mijn pijnklachten af te komen.

9. Welke alternatieve behandeling is er voor een peesontsteking duim?

9.1 Werkt fysiotherapie tegen peesontsteking duim?

Het masseren van de spieren en de pezen kan de klachten in uw duim, vinger of pols verminderen.

Echter komen de klachten naar verloop van tijd weer terug. Wanneer de peesontsteking in de duim komt door een chronische verminderde doorbloeding als gevolg van (onbewuste) stress en emoties moet u telkens weer terugkomen voor een nieuwe behandeling.

Uw klachten zullen een tijdje minder zijn en ze komen weer terug. U kunt zo in een cirkel van allerlei (fysieke) behandelingen komen die telkens slechts tijdelijk werken.

9.2 Werkt Dry needling/triggerpoint therapie tegen peesontsteking duim?

triggerpoint-supinatorTriggerpoints duimklachtenschouder infraspinatus


Deze therapieën behandelen de triggerpoints die de duimklachten vaak veroorzaken.

Hierdoor zal de doorbloeding verbeteren waardoor de peesontsteking in de duim verminderd of verdwijnt. De spieren en de pezen van de duim herstellen zich hierdoor.

Bij dry needling therapie wordt er ter hoogte van de spierknopen met een dunne, droge naald in uw spier geprikt. Hierdoor springt de spierknoop los.

Bij manuele (handmatige) triggerpoint therapie worden er druktechnieken toegepast op de spierknopen die de duimklachten veroorzaken. Hierdoor worden de afvalstoffen uit de spierknopen gemasseerd.

Triggerpoint therapie is een therapie die u zeker kan helpen.

Echter, wanneer de oorzaak nummer 1 de reden is voor de verminderde doorbloeding en daarmee de triggerpoints, dan komt de peesontsteking in de duim vaak weer terug.

In sectie 7.0 van dit artikel kunt u lezen wat de oorzaak nummer 1 van verreweg de meeste chronische en langdurige pijnklachten is.

9.3 Werkt Shockwave therapie tegen peesontsteking duim?

Shockwave therapie wordt ook wel Extracorporale Shockwave Therapie (ESWT) genoemd.

De schokgolf bestaat uit hoogenergetische geluidsgolven. Deze geluidsgolven kunnen het herstelproces bij een peesontsteking in de duim versnellen, want het verbetert namelijk de doorbloeding.

Ook hier geldt, wanneer de oorzaak nummer 1 de reden is voor de verminderde doorbloeding, dan keert de peesontsteking in de duim vaak weer terug.

In sectie 7.0 van dit artikel kunt u lezen wat de oorzaak nummer 1 van verreweg de meeste chronische en langdurige pijnklachten is.

10. Wat is de beste behandeling tegen een chronische peesontsteking duim?

In onderstaande video legt professor en arts Dr. Sarno uit hoe de chronische peesontsteking in uw duim verholpen kan worden.


Een vraag die veel mensen hebben is: “wat is de beste behandeling om de peesontsteking in mijn duim te behandelen of op te lossen?”

Het probleem is dat vrijwel alle behandelingen de onderliggende oorzaak van uw peesontsteking in de duim niet verhelpen. Dit komt omdat slechts de symptomen worden aangepakt.

Het behandelen van de symptomen heeft als resultaat dat de peesontsteking in uw duim niet blijvend weggaat.

Sommige behandelingen geven soms wel een tijdelijke verlichting van de pijn, een duurzame genezing brengen ze voor veel mensen helaas niet.

Vaak komt de pijn na verloop van tijd weer terug.

Onderstaand ziet u voorbeelden van behandelmethoden voor peesontstekingen die vaak geen blijvende genezing brengen.

peesontsteking duim behandelingen


Zoals u in alinea 7 van dit artikel heeft kunnen lezen worden uw pijnklachten veroorzaakt door Tension Myositis Syndroom (TMS).

Wij noemen dit ook wel het Too Much Stress (teveel stress syndroom).

Wij zijn specialisten in het behandelen van peesontstekingen die wordt veroorzaakt door TMS. Hiervoor hebben we het BreinMedicijn behandelprogramma ontwikkeld.

Dit behandelprogramma is gebaseerd op het werk van Dr. Sarno. We hebben dit in ons behandelprogramma verder doorontwikkeld en in de Nederlandse taal beschikbaar gemaakt.

Dr. Sarno is de professor die deze behandelmethode heeft ontwikkeld. Het BreinMedicijn behandelprogramma geneest de echte oorzaak van de peesontsteking in uw duim.

In ongeveer 3 maanden kunt u genezen van uw peesontsteking of heeft u een zeer grote sprong vooruit gemaakt.

Ons behandelprogramma is gebaseerd op de wetenschap dat het brein bepaalt of u pijn voelt, waar u pijn voelt en hoeveel pijn u ervaart.

Uw brein is namelijk in staat om pijnsignalen van de zenuwen ‘AAN’ te zetten of gewoonweg ‘UIT’ te zetten.

Uw peesontsteking zit daarmee niet tussen uw oren. Uw peesontsteking klachten zijn echt. Het is van belang te zeggen dat het BreinMedicijn behandelprogramma geen alternatieve geneeswijze is.

Er wordt enkel op een slimme manier gebruik gemaakt van wetenschappelijke kennis over het functioneren van de hersenen en de uitwerking daarvan op uw lichaam.

Waarom werkt ons behandelprogramma zo goed tegen een peesontsteking in de duim?

Ons behandelprogramma werkt erg goed omdat het pijnsysteem wat door uw hersenen wordt veroorzaakt kan worden beïnvloed.

Dit kan door middel van het gebruiken van de delen van uw hersenen die het peesontsteking proces ‘UIT’ kunnen zetten. Het eerste deel van de hersenen die het peesontsteking proces ‘UIT’ kan zetten is het mentale deel van uw brein.

Dit is de plaats waar u denkt en ook beslissingen neemt. Door middel van mentale technieken kan het peesontsteking proces ‘UIT’ worden gezet.

Het tweede deel van de hersenen wat feitelijk dit peesontsteking proces in de ‘AAN’ stand houdt, is het emotionele brein. Het emotionele brein doet dit omdat er stress en emoties (onbewust) onderdrukt worden.

Dit zorgt ervoor dat uw zenuwstelsel verstoord raakt, daardoor wordt het peesontsteking proces in stand gehouden. Echter, wanneer deze emoties worden toegelaten, dan wordt het pijnproces verder ‘UIT’ gezet.

Het uiteindelijke resultaat hiervan is dat u vrijwel of volledig van de peesontsteking in uw duim af zult zijn.

Het BreinMedicijn behandelprogramma is ontwikkelt vanuit bovenstaande wetenschap en bestaat uit een serie mentale en emotionele technieken om het chronische peesontsteking proces ‘UIT’ te zetten.

In de meeste gevallen betekent dit dat u in 3 maanden pijnvrij bent of een aanzienlijke verlichting van uw peesontsteking klachten zult ervaren.

Ons behandelprogramma is een succesvolle peesontsteking behandeling gebleken waarmee ook u pijnvrij kunt worden. Lees meer over ons effectieve behandelprogramma om klachten zoals peesontstekingen in de duim te genezen.

Benieuwd wat anderen zeggen over ons behandelprogramma?

Bekijk ook eens de ervaringen van onze cliënten met een peesontsteking in de duim, die door ons behandelprogramma zijn genezen en herstelt van hun pijnklachten.

Heeft u toch een vraag die we niet beantwoorden in ons artikel, laat dan onderaan de pagina een reactie achter. We zullen uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden.

José
Door

José

op 13 Aug 2020

Hoe weet ik of deze behandelmethode wel werkt voor mij?

Johan-vanVliet
Door

Johan-vanVliet

op 13 Aug 2020

Beste José,Bedankt voor uw vraag.We kunnen zeer nauwkeurig aangeven of onze behandelmethode ook voor u werkt.We gebruiken hiervoor een gratis online "pijntest". Deze test die door dezelfde artsen en professoren ontwikkeld die de behandelmethode hebben ontdekt die wij gebruiken. Na het doen van deze test weet u of deze behandelmethode ook voor u werkt.Dit is de link naar de gratis pijntest: https://brein-medicijn.nl/chronische-pijn-test/Met gezonde groet,Johan van Vliet BreinMedicijn

Reactie plaatsen