Peesontsteking pols

Peesontsteking pols

U vraagt zich misschien af of u een peesontsteking in uw pols (tendinitis) heeft en wat voor soort ontsteking dit is. Heeft u het syndroom van De Quervain, een roeierspols of toch wat anders?

Of is het een andere gerelateerde aandoening zoals een tennisarm, carpaal tunnel syndroom, muisarm, golfarm, zenuwbeklemming, artrose of is het een slijmbeursontsteking?

Misschien zoekt u een  effectieve peesontsteking behandeling   voor uw pols of heeft u al zoveel behandelingen of operaties gehad dat u het allemaal even niet meer weet.

Juist omdat er zoveel soorten behandelingen zijn voor peesontstekingen is het voor veel mensen lastig om te bepalen welke behandeling geschikt is en bovenal effectief is.

Moet u bijvoorbeeld wel of geen lichamelijke behandeling ondergaan om van uw pijnklachten af te komen?

Om u antwoord te geven op de vraag “ Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van de peesontsteking in mijn pols af te komen? ” heeft BreinMedicijn een gratis Peesontsteking Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om de peesontsteking in uw pols definitief te genezen.In het kort

 •  Een peesontsteking in de pols is een aandoening waarbij de pezen rondom de pols geïrriteerd, ontstoken raken of er micro scheurtjes zijn ontstaan. Bijvoorbeeld:  Extensor carpi ulnaris, Syndroom van De Quervain, enIntersection syndroom (roeierspols);
 • Symptomen bij een peesontsteking in de pols: pijn en een zwelling, een warme arme huid boven de pees en stijfheid op de plek van de ontsteking;
 • Een peesontsteking in de pols wordt vastgesteld door een arts op basis van je klachten en na lichamelijk onderzoek en diverse testen. Soms is aanvullend onderzoek nodig zoals het maken van röntgenfoto’s.
 • Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat de klachten niet veroorzaakt wordt door een peesontsteking, maar door een overprikkeld zenuwstelsel. Hier test je of dit ook voor jou geldt;
 • Medicatie, fysiotherapie, rust, injecties, oefeningen, orthopedische schoenen, triggerpointtherapie, dry needling, een brace, intapen, spalken of shockwave kunnen de klachten verhelpen. Als een overprikkeld zenuwstelsel een rol speelt, werkt dit echter vaak slechts tijdelijk.
 • De klachten kunnen verdwijnen als je overprikkelde zenuwstelsel weer tot rust komt. Zo zijn al vele mensen genezen van hun pijn door een peesontsteking in de pols. Ons programma helpt hierbij.Inhoudsopgave

 1. Wat is een peesontsteking pols
 2. Hoe lang duurt het voor een peesontsteking pols hersteld?
 3. Wat is het verschil tussen een peesontsteking in de pols en een slijmbeursontsteking?
 4. Hoe weet ik of ik een peesontsteking in de pols heb (diagnose)?
 5. Wat zijn de symptomen van een peesontsteking pols?
 6. Veroorzaakt overbelasting of een verkeerde lichaamshouding een chronische peesontsteking pols?
 7. Wat is de oorzaak nummer één van een chronische peesontsteking pols?
 8. Hoe wordt een peesontsteking in de pols doorgaans behandeld?
 9. Welke alternatieve behandeling is er voor een peesontsteking pols?
 10. Wat is de beste behandeling tegen een chronische peesontsteking pols?

1 Wat is een peesontsteking pols

Bij een peesontsteking in de pols heeft u een ontsteking in één of meerdere pezen die zich in buurt van de pols bevinden.

Pezen zorgen voor de aanhechting van de spieren van de onderarm, van de pols, hand of vingers. Veel doktoren geven aan dat er door overbelasting van pezen schade zou optreden waardoor een ontstekingsreactie ontstaat.

Dit is echter een halve waarheid zoals u verderop in dit artikel kunt lezen.

De pezen waar de klachten zich vaak bevinden zijn de:

 • Extensor carpi ulnaris.
 • Syndroom van De Quervain (Extensor carpi radialis brevis/ abductor pollicis longus).
 • Intersection syndroom/roeierspols) (Kruispunt waar diverse pezen over elkaar heenlopen).

Alle 3 de pezen worden hieronder nader toegelicht. Als een pees van de pols ontstoken raakt dan zwelt de pees op en krijgt deze te weinig ruimte om vrij te bewegen.

Een peesontsteking kan ontstaan in elke pees van het menselijk lichaam, waaronder de onderarm  duim, knie, schouder, pols, voet, achillespees en hiel.

1.1  Extensor carpi ulnaris (peesontsteking aan de pinkzijde van de pols)

extensor carpi ulnaris tendinitis tendinopathie


De pees van de pols, de extensor carpi ulnaris, loopt langs de knobbel die zich bevindt aan de bovenzijde van de pols waar de pink zit. Dit is tevens de plaats waar de pijn in de pols zich meestal bevindt.

Deze pees van de pols zorgt ervoor dat de pols zich kan strekken en naar de pinkzijde gebogen kan worden. Deze pees loopt door een tunnel die voornamelijk bestaat uit bindweefsel.

Deze tunnel zorgt ervoor dat de pees goed op zijn plaats wordt gehouden. Door deze pees heeft de onderarm de mogelijkheid om de handpalm naar boven te draaien (supinatie). Bij deze beweging kan de pees klem komen te zitten.

Dit gebeurd met name wanneer de pols wordt gebogen en zijwaarts richting de pinkzijde wordt gebogen. Een voorbeeld hiervan is wanneer u tijdens het tennissen een bal met de backhand slaat.

Het overbelasten van deze pees d.m.v. dit soort bewegingen zou de pees kunnen beschadigen en een peesontsteking doen veroorzaken.

Echter, dat dit een chronische peesontsteking (u heeft 6 weken of langer last) in de pols zou kunnen veroorzaken is nooit bewezen. Er is een andere oorzaak dat uw pijn chronisch wordt.

Deze oorzaak kunt u vinden in 7.Wat is de oorzaak nummer één van een chronische peesontsteking in de pols?

Wat zijn de symptomen van deze peesontsteking pols (Extensor carpi ulnaris)?

1.2  Syndroom van De Quervain (peesontsteking aan de duimzijde van de pols)

Syndroom van de Quervain

Bovenstaande peesontsteking aan de duimzijde van de pols wordt ook wel het syndroom van de Quervain genoemd. Deze aandoening komt steeds meer voor.

De belangrijkste kenmerken zijn: pijn, zwelling en bewegingsbeperkingen bij één of meerdere pezen bij de duim. Met name grijpbewegingen waarbij de vingers en de duim worden gebruikt doen de pijn opkomen wanneer u het syndroom van De Quervain heeft.

Bewegingen zoals schrijven, roeien, verven en gebruiken van een muis zijn pijnlijk bij deze aandoening. Bij het syndroom van De Quervain gaat het om een irritatie van de peesschede en de pezen (Extensor carpi radialis brevis/abductor pollicis longus) die daardoorheen lopen.

De peesschede die geïrriteerd is bevindt zich aan de duimzijde van de onderarm en veroorzaakt daar pijnklachten wanneer de de hand en de duim gebruikt worden.

De diagnose kunt u zelf stellen d.m.v. de Finkelstein test:

Maak een vuist met uw duim onder uw vingers. Beweeg nu uw hand/pols weg van uw duim richting pinkzijde.

Wanneer u bij deze beweging pijn of irritatie voelt is de diagnose zeer waarschijnlijk het syndroom van De Quervain.

Wat zijn de symptomen van een peesontsteking in de pols: het Syndroom van De Quervain?

 • Pijn aan duimzijde van de pols en uitstralende pijn richting de onderarm.
 • Zwelling bij de peesschede.
 • Knerspend geluid wanneer de duimpezen bewogen worden.
 • Pijn wanneer er met de duim grijp- en strek bewegingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld bewegen van een computermuis of uitwringen van een handdoek.

1.3  Peesontsteking van de pols: het Intersection syndroom (roeierspols)

intersection syndroom


De peesontsteking van de pols die de engelse term Intersection syndroom heeft wordt in Nederland vaak de roeierspols genoemd.

Deze peesontsteking is een pijnlijke ontsteking die zich bevindt op de plek waar vier onderarm spieren zich kruisen. De pezen van deze spieren liggen hier vlak over elkaar heen.

Om elke pees zit een soort omhulsel. Het omhulsel zorgt ervoor dat de pezen makkelijk over elkaar heen kunnen glijden. Dit omhulsel heet een peesschede.

Het gaat hier om de pezen extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, de extensor pollicis brevis en de abductor pollicis longus (zie de afbeelding).

Overbelasting van het "kruispunt" van deze pezen zou volgens medici schade kunnen toebrengen en een peesontsteking doen laten ontstaan.

Wat zijn de symptomen van deze peesontsteking in de pols (roeierspols/intersection syndroom)?

 • Pijn aan de bovenzijde van de pols en/of onderarm.
 • De pijn kan bij diverse bewegingen van de pols en/of hand opkomen (buigen, strekken en vastgrijpen van voorwerpen).
 • Zwelling aan de bovenzijde van de onderarm.
 • Bij het strekken en buigen van de pols kan er een krakend of knerspend gevoel en/of geluid ter hoogte van de kruising van de pezen aanwezig zijn.

De symptomen van de roeierspols lijken veel op die van het syndroom van De Quervain

Er is echter wel een duidelijk verschil tussen beide aandoeningen. De symptomen van de roeierspols bevinden zich meer richting het midden van de pols.

Bij het syndroom van De Quervain bevinden de symptomen zich meer aan de handpalmzijde van deonderarm.


Peesontsteking pols klachten
Wetenschappelijke studies naar o.a. peesontstekingen (tendinitis) in de pols tonen aan dat er vaak geen sprake is van een ontsteking in de pezen van de pols. bron [1]

Daarom is tendinitis hernoemd naar tendinosis: pijn en/of schade aan de aanhechting van de spier aan het bot.

 Al kunt u lezen onder hoofdstuk 5 dat schade aan pezen zelden leidt tot pijnklachten en dat er een andere oorzaak is voor de pijnklachten die u ervaart.

Dat wil zeggen dat de spieren die aan de eerdergenoemde pezen vastzitten verantwoordelijk zijn voor de klachten en dat daar iets aan de hand is. Klachten in spieren hebben bijna altijd te maken met triggerpoints in die spieren.

Deze triggerpoints worden veroorzaakt door TMS (Tension Myositus Syndrome)

In sectie 7.Wat is de oorzaak nummer één van een chronische peesontsteking pols?van dit artikel gaan we hier verder op in.

2 Hoe lang duurt het voor een peesontsteking pols hersteld

Normaalgesproken geneest schade aan een pees, spier of bot binnen enkele weken. Alleen bij zware blessures waarbij pezen of spieren zijn afgescheurd kan dit maanden duren.

In het geval van hele kleine scheurtjes in pezen of spieren zouden enkele weken meer dan voldoende moeten zijn om volledig te genezen. Het lichaam is namelijk een expert in het genezen van zichzelf.

Wanneer een peesontsteking in de pols langer duurt dan 6 weken dan noemen we dit chronisch. Artsen geven vaak aan dat de pees of pezen in de pols slecht of nauwelijks zouden genezen. bron [2]

De oorzaak die wordt aangegeven heeft te maken met het feit dat de pezen een minder goede doorbloeding zouden hebben dan bijvoorbeeld de spieren. Dat dit de oorzaak zou zijn is nooit in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Gaat een peesontsteking in de pols dan vanzelf over?

Ja vaak wel, want het lichaam herstelt zich normaliter vanzelf.

Wanneer een peesontsteking in de pols langer dan 6 weken duurt (en daarmee chronisch wordt) dan mag u ervan uitgaan dat er een andere oorzaak voor uw aanhoudende polsklachten is dan overbelasting.

Het lichaam herstelt zichzelf normaliter binnen enkele weken/maanden, afhankelijk van de zwaarte van het mogelijke letsel.

De oorzaak voor een chronische of terugkerende peesontsteking in de pols wordt in sectie “7.Wat is de oorzaak nummer één van een chronische peesontsteking pols?” van dit artikel uitgelegd.

2.1 Hoe lang rusten met een peesontsteking pols?

peesontsteking pols rust


Wanneer u een peesontsteking in de pols heeft dan is volledige rust nemen een zeer slecht advies.

We bedoelen hiermee niet dat u helemaal geen rust dient te nemen. In de meeste gevallen mankeert een persoon helemaal niets aan de pezen of spieren en hebben ze toch klachten.

Volledige rust nemen zorgt er niet voor dat u van uw polsklachten afkomt. Het zorgt er in de meeste gevallen voor dat u een angst ontwikkelt voor de activiteiten waarvan u denkt dat deze de peesontsteking in uw pols hebben veroorzaakt.

Angst is een waarschuwingssignaal voor uw hersenen. Uw hersenen willen u beschermen tegen die activiteiten door de pijn in uw pols te laten opkomen wanneer u die activiteit weer gaat doen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat angst voor naalden voor meer pijn zorgt wanneer die persoon geprikt wordt, dan wanneer iemand het niet eens door heeft dat hij/zij geprikt wordt.

Angst veroorzaakt meer pijn en meer klachten. De pijn in uw pols of pijn uw handen kan afnemen wanneer u volledige rust neemt. Echter komt de pijn vaak weer erger terug zodra u de activiteiten weer oppakt.

Herkent u dit ook?

Het beste advies is: doe wat rustiger aan, maar stop niet met uw activiteiten of werk. Als er een microscheurtje in uw pees of spier zit dan geneest dit vanzelf binnen 6 weken.

Zo niet dan heeft u waarschijnlijk een chronische peesontsteking in één of meerdere pezen van uw pols.

2.2 Wanneer wordt een peesontsteking pols chronisch?

Een peesontsteking in de pols wordt chronische wanneer deze langer dan 6 weken aanhoudt.

Er wordt door doctoren vaak onterecht gesteld dat de oorzaak van een chronische peesontsteking in de pols een langdurige (lichte) overbelasting is.

Ons lichaam herstelt zich vaak binnen 6-8 weken van verreweg de meeste verwondingen.

De oorzaak van een chronische peesontsteking in de pols wordt in 7.Wat is de oorzaak nummer één van een chronische peesontsteking pols? van dit artikel behandeld.

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn peesontsteking af te komen?” heeft BreinMedicijn een gratis Peesontsteking Test ontwikkeld.  Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om definitief uw peesontsteking te genezen. Doe nu de gratis Peesontsteking test.

3 Wat is het verschil tussen een peesontsteking in de pols en een slijmbeursontsteking in de pols

Bij beiden heeft u veel pijn wanneer u de pols beweegt. Er is echter een belangrijk verschil tussen een peesontsteking en een slijmbeursontsteking in de pols.

Een peesontsteking in de pols wordt meestal erger in de nacht. Dit is bij een slijmbeursontsteking in de pols niet zo.

Daarnaast voelt de pijn in de pols bij beide ontstekingen anders aan. De pijn bij een slijmbeursontsteking is meer een dof gevoel terwijl de pijn bij een peesontsteking scherp voelt.

4 Hoe weet ik of ik een peesontsteking in de pols heb 

peesontsteking pols diagnose


De diagnose wordt door een arts gesteld op basis van een lichamelijk onderzoek. Ook zal u worden gevraagd waardoor uw klachten zijn begonnen en hoelang u de klachten al heeft.

De dokter zal uw pols vervolgens onderzoeken. Een arts kan ook besluiten om u door te verwijzen naar een specialist voor een echo, CT-scan of MRI. Is er bij u een slijmbeursontsteking, artrose, zenuwbeknelling,  (carpaal tunnel syndroom) vastgesteld?

Dit is in veel gevallen niet automatisch de oorzaak van uw klachten. Vele onderzoeken tonen namelijk aan dat afwijkingen in uw skelet (o.a artrose, hernia in de rug en nek of stenose), in uw pezen en spieren zelden de oorzaak van pijn zijn.

Sterker nog, er zijn veel mensen die dezelfde klachten hebben maar geen enkele afwijking hebben in hun lichaam die de pijn in de pols, pijn in de hand of vingers zou kunnen veroorzaken. bron bron bron [3]

Er is een andere oorzaak voor chronische peesontstekingen in de pols. Deze andere oorzaak voor veel chronische peesontstekingen wordt in sectie 7 van dit artikel uitgelegd.

Om ernstige ziekten uit te sluiten adviseren wij altijd om naar de huisarts te gaan met uw klachten.

5 Wat zijn de symptomen van een peesontsteking pols

peesontsteking pols symptomen


Bij de verschillende soorten peesontstekingen, die we al eerder hebben besproken, zijn de diverse symptomen al benoemd. Hieronder vindt u de algemene symptomen die bij een peesontsteking in de pols ontstaan.

 • Pijn aan de duim-, pink- of middenzijde (handpalm) van de pols.
 • Pijn of irritatie bij het strekken of buigen van uw pols in één of meerdere richtingen.
 • Zwelling op de plaats van de pijn.
 • Pijn en ongemakken wordt s’nachts tijdens het slapen vaak erger.
 • Een knerspend gevoel wanneer u uw pols in één of meerdere richtingen beweegt of belast.
Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn peesontsteking af te komen?” heeft BreinMedicijn een gratis Peesontsteking Test ontwikkeld.  Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om definitief uw peesontsteking te genezen. Doe nu de gratis Peesontsteking Test.

6 Veroorzaakt een overbelasting of verkeerde lichaamshouding een chronische peesontsteking pols


Voorbeelden die vaak als aangenomen oorzaak voor een peesontsteking in de pols worden genoemd zijn:

 • Beroepen of werkzaamheden waarbij de handen veel gebruikt worden. Bijvoorbeeld schilders, bouwvakkers of stratenmakers.
 • Velen uren computerwerk verrichten met een niet ergonomisch toetsenbord en/of muis
 • Te intensief tennissen, badmintonnen, roeien, golfen, bowlen of honkballen etc.
 • Niet gebruiken van ergonomische producten die de pols zouden ontlasten.

Peesontsteking pols computermuis


Tegenwoorden werken we veiliger en voorzichtiger (ergonomischer) dan ooit in de geschiedenis van de mensheid.

Echter is de hoeveelheid mensen met RSI/CANS klachten hoger dan ooit. Dit is een zeer merkwaardig verschijnsel.

Dr. Sarno schrijft in zijn boek ‘Healing backpain”: “hoe kan het dat miljoenen mannen en vrouwen die sinds het begin van de 20e eeuw op logge typmachines aan het typen waren nooit het carpaal tunnel syndroom kregen?” bron [4 Sarno, J. The Divided Mind. Duckworth Overlook, London, UK, 2008. p24]

In andere woorden, mensen belasten hun lichaam en pols langdurig en hielden zich niet aan de bewegingsadviezen. Ze kregen echter geen last van o.a. peesontstekingen in de pols of andere zogenoemde

overbelasting aandoeningen. 


peesontsteking pols genezing


Dr. Brady die in Afrika in verschillende derde wereldlanden huisarts is geweest voor ruim 5000 patiënten geeft wat opmerkelijks aan.

Hij kan zich niet eens herinneren dat er Afrikanen bij hem kwamen met chronische rug, nek, schouder of andere overbelastingsklachten (peesontstekingen).

Dit terwijl deze Afrikanen dag in dag uit zware voorwerpen tillen en zich niet houden aan de bewegingsadviezen. bron [Brady, S. Pain Free for Life. Hachette Book Group, New York, NY, USA, 2006. 5]

Sterker nog, zij weten niet eens dat er zoiets als houdingstherapie als Mensendieck of Cesar bestaat.

Hoe is het dan mogelijk dat veel mensen die zich niet ergonomisch bewegen en daarmee zouden overbelasten geen peesontsteking in hun pols oplopen?

Weet u waarom? Een overbelasting is niet de oorzaak van een chronische peesontsteking in de pols.

Helpen houdingstherapieën en ergonomische hulpmiddelen tegen pols-, hand-, arm-, vingerklachten?

Een onderzoek gepubliceerd in de New England Journal of Medicine in juli 1997 heeft een opvallende conclusie. Het opvolgen van bewegingsadviezen en gebruik van ergonomische hulpmiddelen niet kon voorkomen dat mensen RSI of chronische peesontstekingen in de pols opliepen. bron[6]

Dit betekent dat houdingstherapieën en ergonomische hulpmiddelen zinloos zijn in het bestrijden van chronische peesontstekingen in de pols. 

Wat veroorzaakt dan de chronische peesontstekingen in de pols?

Een ander onderzoek, deze keer uit Noorwegen, toonde aan dat peesontstekingen in de pols niet werden veroorzaakt door een verkeerde manier van tillen.

De peesontsteking wordt veroorzaakt door problemen op het werk en met de werkgever (onbewuste) stress. bron[7]

De onderzoeken die hierboven worden genoemd tonen aan dat bewegingsadviezen en hulpmiddelen chronische peesontstekingen in de pols niet konden voorkomen. Het toont aan dat stress en met name negatieve emoties de boosdoeners zijn.

7 Wat is de oorzaak nummer 1 van een chronische peesontsteking pols

In de volgende video wordt de belangrijkste oorzaak van de pijn in uw pols uitgebreider uitgelegd door Dr. Howard Schubiner.


Waarom een peesontsteking in de pols niet overgaat is het beste uit te leggen vanuit triggerpoints.

Triggerpoints zijn kleine verkrampingen in de spieren. U kunt triggerpoints zien als verhardingen in de spieren. Deze verhardingen in uw spieren zorgen ervoor dat de doorbloeding van de spier chronisch verminderd.

Dit zorg voor een zuurstoftekort in de spier en het ophopen van afvalstoffen. Een zuurstoftekort in uw spieren zorg voor de pijn en andere aanverwante klachten.

Al in 1975 en 1985 hebben wetenschappers bewezen dat een zuurstoftekort in uw spieren kan leiden tot hevige pijn. Bron Bron[8]

De vraag is dan, hoe worden triggerpoints veroorzaakt?

Triggerpoints worden meestal niet veroorzaakt door overbelasting of een verkeerde lichaamshouding. De echte oorzaak van triggerpoints zal u misschien verbazen.

Uw hersenen (brein) zijn de oorzaak van de triggerpoints.

Uw brein is verantwoordelijk voor de chronische verminderde doorbloeding van het gedeelte in uw lichaam waar u pijn heeft. De reden dat u pijn heeft is omdat uw “autonome zenuwstelsel” verstoord is en onder spanning komt te staan.

Het autonome zenuwstelsel regelt uw bloeddruk, hartslag, spijsvertering en nog meer belangrijke functies in uw lichaam. Stress en hoe u omgaat met uw emoties is de reden waardoor uw autonome zenuwstel is verstoord.

Wanneer u regelmatig stress en emoties wegstopt en maar gewoon door blijft gaan wordt dit proces in werking gesteld. Dit proces heeft vrijwel niemand door.

Zie het verstoord raken van het “autonome zenuwstelsel” als een onzichtbare emmer die langzaam vol loopt. Op het moment dat de emmer vol is gelopen begint u pijn te krijgen. Alle tijd daarvoor heeft u vrijwel niets gevoeld.

Wanneer dit gebeurt dan spreken we over Tension Myositis Syndrome (TMS). Dit wordt ook wel het Teveel Stress Syndroom genoemd en is voor veel mensen onbekend.

Dit syndroom is door internationale professoren dr. Sarno en dr. Wright ontdekt. Het is de belangrijkste oorzaak van chronisch pijn in de pols en vele andere chronische klachten.

Het belangrijkste voor u om te weten, het is mogelijk om uw “autonome zenuwstelsel” weer in normale staat te krijgen.

Ons behandelprogrammais hierop gericht waardoor we de échte oorzaak van uw pijn definitief kunnen oplossen.

8 Hoe wordt een peesontsteking in de pols doorgaans behandeld

Peesontsteking pols behandeling

8.1 Helpt een cortisonen injectie tegen een peesontsteking pols?

Een cortisonen injectie voor een peesontsteking in de pols kan zeker de pijn verminderen.

De cortisonen (corticosteroïden) remmen en verminderen de ontsteking in de pezen van de pols. Echter is het effect vaak van korte duur.

Meestal komt de peesontsteking in de pols weer terug en wordt deze vaak zelfs erger.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat cortisonen injecties tegen een peesontsteking in de pols niet effectiever zijn dan nepinjecties en/of lichamelijke therapieën (massage, therapieën). bron[9]

8.2 Welke medicijnen zijn er voor een peesontsteking pols en helpen ze wel?

Medicatie die pijnstillend en/of ontstekingsremmend werkt kan de pijn zeker verlichten. Paracetamol, ibuprofen en diclofenac zijn voorbeelden van medicijnen die vaak gebruikt worden.

Al deze medicijnen kunnen op de korte termijn uw pijn verminderen.

Echter, als u deze medicijnen regelmatig en langdurig gebruikt dan kan de peesontsteking in de pols juist erger worden.

Onderzoeken hebben meerdere malen aangetoond dat wanneer u meer dan 15 keer per maand pijnstillende medicatie gebruikt dat de polsklachten erger kunnen worden.

Er kan zelfs een medicijn afhankelijkheid ontstaan, waardoor het stoppen met de medicijnen uiteindelijk de nieuwe oorzaak van de polsklachten kan worden. bron  bron bron [10]

8.3 Welke oefeningen helpen tegen een peesontsteking pols?

peesontsteking pols oefeningen


Het in beweging houden van uw pols is essentieel om de klachten in de pols niet te verergeren. U kunt door het soepel houden van uw pols een chronische peesontsteking tegen gaan.

Oefeningen voor uw pols voorkomen echter geen pijn of peesontstekingen. Dit is een grote mythe. Er zijn bijvoorbeeld zoveel mensen met een “sixpack wasbord”, maar ze hebben nog steeds last van rugpijn.

Weet u waarom? Omdat hun verteld is dat sterke buik- of rugspieren rugpijn voorkomt. Ditzelfde geldt voor de pijn in uw pols, deze wordt niet voorkomen door het doen van gerichte polsoefeningen.

8.4 Houdingstherapie tegen een peesontsteking in de pols?

Zoals beschreven in sectie 4 van dit artikel tonen onderzoeken aan dat houdingstherapieën zelden peesontstekingen in de pols voorkomen, laat staan genezen.

Het kan u zelfs angstiger maken voor de peesontsteking. Dit omdat u telkens moet opletten of u wel volgens Cesar/mensendieck beweegt.

Het menselijk lichaam is zeer flexibel en onze voorouders hebben tienduizenden jaren zwaar werk als landbouwers etc verricht. Als zij daardoor chronische peesontstekingen in de pols(en) zouden oplopen dan zou het menselijk ras het niet hebben kunnen overleven.

Welke alternatieve behandeling is er voor een peesontsteking in de pols?

9 Welke alternatieve behandeling is er voor een peesontsteking pols

9.1 Werkt fysiotherapie tegen peesontsteking pols?

Het masseren van de spieren en de pezen kan de klachten in uw pols verminderen. Echter komen de klachten naar verloop van tijd weer terug.

Wanneer de peesontsteking in de pols komt door een chronische verminderde doorbloeding als gevolg van (onbewuste) stress en emoties moet u telkens weer terugkomen voor een nieuwe behandeling.

Uw klachten zullen een tijdje minder zijn en ze komen weer terug. U kunt zo in een cirkel van allerlei (fysieke) behandelingen komen die telkens slechts tijdelijk werken.

9.2 Werkt Dry needling/triggerpoint therapie tegen peesontsteking pols?

Triggerpoints polsklachten


Dry needling en triggerpoint therapie behandelen allebei de triggerpoints die de klachten in uw pols vaak veroorzaken.

Hierdoor zal de doorbloeding verbeteren waardoor de peesontsteking in de pols verminderd of verdwijnt. De spieren en de pezen van de pols herstellen zich hierdoor.

Bij dry needling therapie wordt er ter hoogte van de spierknopen met een dunne, droge naald in uw spier geprikt. Hierdoor springt de spierknoop los.

Bij manuele (handmatige) triggerpoint therapie worden er druktechnieken toegepast op de spierknopen die de klachten in uw pols veroorzaken. Hierdoor worden de afvalstoffen uit de spierknopen gemasseerd.

Triggerpoint therapie is een therapie die u zeker kan helpen.

Echter, wanneer onbewuste stress de reden is voor de verminderde doorbloeding en daarmee de triggerpoints, dan komt de peesontsteking in de pols vaak weer terug.

In sectie 7.0 van dit artikel kunt u lezen wat de oorzaak nummer 1 van verreweg de meeste chronische en langdurige pijnklachten is.

9.3 Werkt Shockwave therapie tegen peesontsteking pols?

Shockwave therapie wordt ook wel Extracorporale Shockwave Therapie (ESWT) genoemd.

De schokgolf bestaat uit hoogenergetische geluidsgolven. Deze geluidsgolven kunnen het herstelproces bij een peesontsteking in de pols versnellen. Het verbetert namelijk de doorbloeding.

Ook hier geldt, wanneer de oorzaak nummer 1 de reden is voor de verminderde doorbloeding, dan keert de peesontsteking in de pols vaak weer terug.

In sectie 7.0 van dit artikel kunt u lezen wat de oorzaak nummer 1 van verreweg de meeste chronische en langdurige pijnklachten is.

Na jarenlang last te hebben gehad van een peesontsteking in mijn pols ben ik eindelijk pijnvrij en kan ik weer de dingen doen die ik wil. Bekijk mijn verhaal en zie hoe de BreinMedicijn behandelmethode mij en ook anderen heeft geholpen om van mijn pijnklachten af te komen.

10 Wat is de beste behandeling tegen een chronische peesontsteking pols

In onderstaande video legt professor en arts Dr. Sarno uit hoe de chronische of terugkerende peesontsteking in uw pols verholpen kan worden.


De oorzaak van een chronische peesontsteking in uw pols is een chronisch verslechterde doorbloeding in de pees van uw pols. Verminderde doorbloeding resulteert in een chronisch zuurstoftekort in de pezen en spieren.

Een chronisch zuurstoftekort in de spieren en pezen kan leiden tot hevige pijn. Uw brein is verantwoordelijk voor de chronische verminderde doorbloeding van het gedeelte in uw lichaam waar u pijn heeft.

De reden dat u pijn heeft komt omdat uw “autonome zenuwstelsel” verstoord is en onder spanning komt te staan. Stress en hoe u omgaat met uw emoties is de reden waardoor uw autonome zenuwstel is verstoord.

Dit houdt de verminderde doorbloeding in uw spieren en pezen instant. Hierdoor blijft u pijn houden.

Wanneer u regelmatig stress en emoties wegstopt en maar gewoon door blijft gaan wordt dit proces in werking gesteld.

Recente ontdekkingen in de geneeskunde door o.a. Dr. Sarno laten zien dat door middel van een specifieke gerichte aanpak, chronische peesontstekingen in de pols vaak binnen 3 maanden blijvend kunnen genezen. bron[11]

Met deze gerichte aanpak zal de doorbloeding van de pezen zich blijvend herstellen en de peesontsteking in de pols zal naar verloop van tijd verdwijnen. Het resultaat hiervan is dat uw pijnklachten verdwijnen.

Onze behandelmethode is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en behandelt de oorzaak van chronische peesontstekingen in de pols.

Wilt u van uw peesontsteking af? 

Ons behandelprogramma kan u zeer waarschijnlijk helpen. Deze methode is erop gericht om de onderliggende oorzaak van uw klachten te verhelpen.

Bekijk ook eens de ervaringen van onze cliënten met een peesontsteking in de pols, die door ons behandelprogramma zijn genezen en herstelt van hun pijnklachten.

Sander
Door

Sander

op 13 Aug 2020

Waar kan ik de wetenschappelijke onderzoeken vinden waar deze methode op gebaseerd is? Alvast bedankt.

Johan-vanVliet
Door

Johan-vanVliet

op 13 Aug 2020

Beste Sander,Bedankt voor uw vraag.Voor het meest complete overzicht van alle wetenschappelijke onderzoeken waar onze behandelmethode op is gebaseerd kan ik u adviseren ons gratis E-book "De verborgen oorzaak van chronisch pijn" te downloaden.Via deze link kunt u het gratis E-book downloaden: https://brein-medicijn.nl/ebook-verborgen-oorzaak-chronische-pijn/Het E-book bevat meer dan 40 wetenschappelijke onderzoeken.Met gezonde groet,Johan van Vliet BreinMedicijn

Reactie plaatsen