Pijn door stress
04 oktober 2021 

Pijn door stress

Kunnen (langdurige) pijnklachten veroorzaakt worden door stress? Ja, dat kan zeker en het is een veelvoorkomende oorzaak van stressklachten.

Bij ongeveer 40% van de huisartsbezoeken gaat het om lichamelijke (pijn)klachten die door stress worden veroorzaakt. Dit wordt ook wel SOLK genoemd.

Dit zijn lichamelijke klachten waar geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden en daarmee heel vaak stressgerelateerd zijn. Bron

In dit artikel zullen we de volgende vragen beantwoorden.

1. Wat is stress en wat veroorzaakt stress?

2. Kan stress langdurige of chronische pijnklachten veroorzaken?

3. Welke lichamelijke pijnklachten worden veroorzaakt door stress?

4. Komen mijn pijnklachten door stress en hoe kan ik dit testen?

5. Hoe kan je langdurige of chronische pijnklachten door stress verhelpen?

6. Welke aanpak of oplossing werkt tegen pijn door stress?

Wilt u weten of uw lichamelijke pijnklachten door stress worden veroorzaakt? Doe dan onze gratis pijn door stress test.

Lichamelijke klachten stress test

1. Wat is stress en wat zijn de oorzaken van stress

Om te begrijpen wat stress is en hoe stress wordt veroorzaakt is het belangrijk om exact te weten over wat voor stress we het precies hebben.

Er bestaan namelijk diverse soorten stress zoals onder andere positieve en negatieve stress. In dit artikel hebben we het niet over positieve stress of lichamelijke stress door veel fysiek werk. 

Met positieve stress bedoel ik enthousiasme, lachen, geïnspireerd zijn enz. 

Stressfactoren

Lichamelijke stress door fysieke inspanning kan uiteraard leiden tot pijn als je pezen of spieren verrekt of afscheurt vanwege fysieke overbelasting. Dit heten blessures en die moeten via een periode van rust en matige belasting weer genezen.

De stress die leidt tot pijnklachten heeft alles te maken met negatieve stress en negatieve emoties. Dit soort stress activeert het vecht en vlucht mechanisme in de hersenen.

Dat gebeurt omdat negatieve stress als het ware gevaarsignalen zijn waardoor de hersenen op een hoge alert stand komen te staan. Wanneer dat vaak gebeurt dan kan dat een ‘nieuw normaal’ worden.

Dit leidt dan vervolgens tot langdurige pijnklachten die als het ware aangeleerd zijn. Door de nieuwe negatieve stress die dat met zich meebrengt wordt dit in stand gehouden.

Dit soort chronische (pijn)klachten heet Tension Myositis Syndroom (TMS). De term TMS is ontwikkeld door Dr. Sarno

Andere namen hiervoor zijn Tension Myoneural Syndrome, Mindbody Syndroom, SOLK of psychosomatische klachten.

Dr. Sarno was wereldwijd de eerste arts die het verband onderzocht tussen fysieke pijnklachten en stress.

Misschien denkt u: “Maar ik ervaar helemaal geen stress”. 

Hieronder kunt u lezen of dit echt wel zo is. Vaak zijn we namelijk zo erg gewend geraakt aan stress dat we het niet eens meer opmerken.  

Voorbeelden van negatieve stress Bron Bron Bron Bron Bron

Wat brengt stress (2)

Bron afbeelding 

 • Het verlies van een geliefde. Overlijden van geliefde (familielid, partner, vriend(in)) enz.

 • Relatieproblemen. Een echtscheiding, ruzie met partner, familie, collega’s enz.

 • Zorgen over je toekomst, kinderen, partner, geld, werk, werkloos zijn, schulden


 • Een stressvolle jeugd. Denk aan veeleisende of over beschermende ouders, het onzichtbare kind die weinig aandacht kreeg, pesterijen op school, veel of een keer lang ziek geweest, emotioneel verwaarloosd, zorgen voor zieke ouder(s), afwezige ouder(s) enz.

 • Traumatische gebeurtenissen uit het verleden. Dit kan van alles zijn. Van (seksueel) misbruik tot aan overlijden van ouders of het overlijden van je huisdier. Zeker als kind kunnen zaken, die wij als volwassenen klein achten, een grote impact hebben.

 • Eenzaamheid en er alleen voor voelen staan

 • Zorgen over de toekomst wat nu zeker speelt vanwege de corona crisis.

 • Ingehouden en onderdrukte emoties. Onvervulde verlangens, dromen, behoeften innerlijke conflicten en verdrongen frustraties en verdriet. Die voort kunnen komen uit de eerder genoemde stressvolle situaties.
  Stress emoties en pijn oorzaken

 • En nog een hele belangrijke als u nu (pijn)klachten heeft dan is dat een enorme bron van negatieve stress die de pijnklachten alleen maar verergeren als u niet uit die vicieuze cirkel komt. Waarom en hoe dit zo is zullen we verderop in dit artikel behandelen en ook de oplossing zal in dit artikel besproken worden.

Een andere oorzaak van stress is er één die vaak over het hoofd gezien wordt en dat is dat stress die pijn kan veroorzaken ook veel te maken heeft met je karakter eigenschappen en persoonlijkheid.

Voorbeelden karakter eigenschappen die een hoop stress met zich mee brengen :

 • U bent iemand die perfectionistisch is en geen fouten wilt maken of durft te maken en die alles zeer geordend en netjes wilt hebben.
 • U bent iemand die geen nee durft te zeggen, anderen naar de zin wilt maken of conflicten vermijdt (people pleaser),
 • U bent iemand die zeer gewetensvol is en heel nauw de regels moet volgen van zichzelf en daarmee zichzelf snel schuldig kan voelen
 • U bent iemand die zich snel zorgen maakt of angstig wordt

Deze persoonlijkheidskenmerken leggen behoorlijk wat druk op iemand en kunnen snel leiden tot chronische stress en negatieve emoties. 

Deze stress en negatieve emoties, zoals angst, boosheid, schuld, schaamte en verdriet, wanneer deze ook nog eens onderdrukt of binnen gevet worden zullen ervoor zorgen dat de stress alsmaar toeneemt. 

Dit zorgt er tevens voor dat de hersenen, zelfs die emoties en daarmee stress gaan zien als gevaarlijk, omdat door het te onderdrukken of te verdoven (roken, TV, veel eten, veel sporten, gokken, enz.) het die boodschap krijgt. 

Dat leidt dan tot een negatieve cyclus wat pijnklachten kan veroorzaken en ook chronisch of langdurig kan worden. 

In ons gratis E-book “De verborgen oorzaak van chronische pijn” vindt u nog meer informatie en onderzoeken over het verband tussen fysieke pijn en stress. In dit e-book vindt u ook wat u aan de pijn door stress kunt doen.

tms-boek-png

2. Kan stress langdurige pijnklachten veroorzaken?

Ja, langdurige stress, veel stress in korte tijd en ingehouden of onderdrukte emoties kunnen langdurige pijnklachten veroorzaken. Bron

We zijn ook bekend met dit proces, want we hebben allemaal wel eens één of meerdere van de volgende situaties meegemaakt.

Als we verliefd zijn dan voelen we lichamelijke sensaties zoals vlinders in de buik of geen eetlust. Als we een presentatie moeten doen en we zijn nerveus, dan zijn klachten zoals snelle hartslag, hoofdpijn, misselijkheid of maag en darm problemen enzovoorts, ons wel bekend. Of hoe ons lichaam functioneert onder het verlies van een geliefde, zware conflicten op het werk, financiële problemen enzovoorts.

Dit zijn (pijn)klachten die komen door stress en ongeveer 40% van de huisartsbezoeken vanwege (pijn)klachten komen door dit proces. Bron

Wat er lichamelijk aan de hand is bij  dit soort psychosomatische (pijn)klachten is algemeen uitgelegd het volgende.

Wat doet stress in het lichaam.jpg

De amygdala krijgt de stress/emotie signalen binnen en slaat dan alarm (fight of flight reactie).

Deze signalen gaan naar o.a. de hypothalamus in onze hersenen en die stuurt ons autonome zenuwstelsel aan en dit stelsel is verantwoordelijk voor de werking van de inwendige organen, de hartslag, het hormoonstelsel, de bloeddruk, de doorbloeding en de ademhaling geregeld door het autonome deel van het zenuwstelsel. Bron 

Wanneer deze gevaarsignalen door de stress en negatieve emoties een lange periode van tijd aanblijven, dan kan kunnen er veranderingen in het lichaam ontstaan die als die te lang duren worden aangeleerd en als een ‘nieuw normaal’ worden beschouwd. Bron Bron Bron Bron

Dit heten ook wel neuro-plastische klachten oftewel de hersenen en het zenuwstelsel hebben dit klachtenproces dan aangeleerd en is zichtbaar te zien in de hersenen wanneer je dit bekijkt met fMRI scans. bron 

Dit heet ook wel Tension Myositis Syndrome, Mindbody Syndroom, SOLK enz.

Ons brein heeft met de diverse zenuwstelsels invloed en controle over het hele lichaam en de veranderingen kunnen van alles zijn.

Denk aan verminderde doorbloeding in bepaalde lichaamsdelen wat vaak leidt tot allerlei pijnklachten, spierzwakte, triggerpoints, de functie van organen verstoren, een over waakzaam of juist verzwakt immuunsysteem en ook psychologische klachten. 

Hieronder vindt u een video die dit uitgebreider uitlegt,


Wilt u meer wetenschappelijke onderzoeken hierover lezen dan kunt u dat vinden op deze pagina Bron

3. Welke lichamelijke (pijnklachten) komen door stress?

Stress en daarmee het Tension Myositis Syndroom kunnen elke pijnklacht waar dan ook in het lichaam veroorzaken. Pijnklachten die net lijken alsof u iets ernstigs mankeert.

De hersenen kunnen namelijk, zoals eerder besproken, via het zenuwstelsel alles beïnvloeden en waar dan ook stress gerelateerde klachten veroorzaken. bron bron bron

Deze pijn wordt soms psychische pijn genoemd, maar deze is niet ingebeeld en zit niet tussen de oren de pijn is echt.

Uiteraard dient u wel eerst uw huisarts of medisch specialist te bezoeken om uit te sluiten dat u geen duidelijk aanwijsbare medische oorzaak heeft. Waaronder ernstige ziekten, diabetes, reuma, auto-immuunziekten, kanker enzovoorts.

Welke lichamelijke pijnklachten komen door stress.jpg

Een beperkte opsomming van (chronische) pijnklachten die door stress kunnen komen:

Pijn in het middenrif, lever of hart, neuropatische pijn, pijn in de kaak, kiezen, tanden of mond, pijn in onder- of bovenrug, pijn in de nek, slokdarm of hals, schouderpijn of okselpijn, pijn in het gezicht (aangezichtspijn, clusterhoofdpijn), migraine, spanningshoofdpijn, pijn in de maag, buik, romp of ribben, pijn in de benen, knie, hiel en voet, zenuwpijn, Ischias pijn, triggerpoints, gewrichtspijn of pijn in het hele lichaam.

Echter wetenschappelijke onderzoeken en ook de praktijk laat zien dat de volgende diagnoses en/of anatomische afwijkingen in veel gevallen niet de oorzaak zijn van pijnklachten en dat stress en onderdrukte emoties een belangrijke rol of zelfs de hoofdrol kunnen spelen.  Bron Bron Bron Bron Bron

Bijvoorbeeld: wist u dat er veel mensen zijn die onder andere hernia’s artrose, stenose en andere afwijkingen hebben, maar er geen last van hebben?

Sterker nog o.b.v. MRI scan onderzoeken waar ernstige afwijkingen en milde afwijkingen werden vergeleken met de pijnklachten die iemand ervaart. Was er geen touw aan vast te knopen.

Mensen met ernstige afwijkingen zouden ergere pijn moet hebben en zij met milde afwijkingen minder, maar dit verband kon in deze studies niet worden gelegd. Sterker nog de sterkste relatie was er met stressfactoren. Bron 

Wij raden om die reden altijd een second opinion aan om zeker te zijn dat de diagnose ook echt klopt.

Voorbeelden van deze diagnoses en afwijkingen

Kan je stress hebben bij een hernia rugpijn.jpg

Hernia, artrose, stenose, scoliose, mortons neuroom, piriformis syndroom, ischias, beknelde zenuw, verdikte slijmbeurs (bursa).

Daarnaast zijn de bekende RSI en overbelastingen, die na rust niet overgaan, vaak ook stress gerelateerd en veroorzaakt door het Tension Myositus Syndroom.

Waaronder RSI, muisarm, carpaal tunnel syndroom, whatsapp vinger, sms duim, ipad arm, tennisarm, peesontsteking, whiplash, golfarm.

4. Komen mijn lichamelijke (pijn)klachten door stress? Doe de stress test.

Of u pijn door stress/SOLK heeft kunt u testen met een test, die dr. Schechter en dr. Sarno hebben ontwikkeld. Deze test is geen medische test, maar geeft een indicatie in welke mate stress en emoties een rol spelen bij uw pijnklachten.

TMS Tension Myositis Syndroom test

Triggerpoints door stress

Een andere duidelijke aanwijzing dat de pijn door stress en daarmee Tension Myositis Syndroom(TMS) komt, zijn triggerpoints. bron

Dit worden ook wel spierknopen genoemd en zijn microverkrampingen in de spieren. Deze verminderen de doorbloeding wat leidt tot verzuring en een mild zuurstof tekort waardoor pijn ontstaat. Gespannen spieren is hier een resultaat en de stress en TMS zijn hier de oorzaken van.

Hieronder vindt u een aantal afbeeldingen met daarin de kruisjes bolletjes waar het triggerpoint zit in het rood waar de pijn ontstaat. Door het triggerpoint te masseren of erop te drukken zal dit pijnlijk aanvoelen en dit betekent dat je dat triggerpoint op die plek hebt. Hier vindt u meer informatie over nog meer triggerpoints bron


pijn-in-benen-billen-door-stress

pijn-in-gezicht-door-stress

Rugpijn door stress


Het masseren van triggerpoints of het laten behandelen met dry needling kan zeker de pijn verlichten maar het deelt niet met de stress en TMS oorzaak en zal om die reden maar tijdelijk de pijn verminderen.

Mocht u daarna meer informatie willen om te testen hoe zeer uw klachten een stress- en emotie gerelateerde oorzaak hebben, dan kunt u een uitgebreidere vragenlijst vinden in dit artikel onder hoofdstuk 3

5. Hoe kan ik pijn door stress verhelpen?

Pijn door stress oplossen

Hoe komt u van uw stres gerelateerde of een ander woord ervoor psychosomatische klachten af en wat kunt u er tegen doen?

Vaak als de pijnklachten al langdurig aanwezig zijn is het oplossen ervan en het stress verminderen op zichzelf niet iets wat je snel oplost doormiddel van vakantie, ontspanning, mediteren of ademhalingsoefeningen. 

Al zijn dit zeker dingen die stress verminderen, maar het lichaam is dan al in een nieuw normaal beland van een vicieuze cirkel van pijnklachten creëren.

Om de pijnklachten, zoals bijvoorbeeld rugpijn, door stress te verhelpen dient u te erkennen en te herkennen dat de pijn komt door onderdrukte emoties, innerlijke conflicten, frustraties, uw karaktereigenschappen en de stressvolle situaties.

Dit houdt in het aanleren om goed in contact te staan met uw emoties, eventuele trauma’s te voelen en te verwerken, innerlijke conflicten en frustraties op te lossen etc.

Bovendien zijn de volgende denk- en gedragspatronen ook stressfactoren die net zo goed de pijnklachten in stand houden waaronder: zorgen maken over de pijn, frustreren over de pijn, angst voor de pijn, angst dat het niet overgaat, eindeloos zoeken op het internet wat voor ernstigs of ongeneeslijks er aan de hand kan zijn, vechten tegen de pijn, het verwachten van pijn

Wanneer de voorgaande oorzaken van de pijnklachten door stress en Tension Myositis Syndroom worden aangepakt is de stap gezet richting het verhelpen en oplossen van deze stress gerelateerde pijnklachten.

5.1 Welke aanpak of oplossing werkt tegen pijn door stress?

De behandeling van pijn door stress en TMS (Tension Myositis Syndrome) met een behandelmethodiek die gericht is op de oorzaken van TMS, is als u de ervaringen van onze cliënten bekijkt op onze website en andere bronnen, voor veel mensen een doeltreffende oplossing.

Pijn door stress verhelpen

De andere bronnen met nog meer ervaringen kunt u vinden op stichting Emovere die succesverhalen over heel Nederland verzamelt. Daarnaast staan er op de website “thankyoudrsarno”, die uit eerbetoon aan wijlen dr. Sarno is opgericht, ook ruim 100 succesverhalen.

Wilt u meer wetenschappelijke studies, resultaten en boeken lezen die laten zien dat de Tension Myositis aanpak werkt tegen pijn door stress? Bron Bron

Neem de eerste stap en doe mee met de proefversie van ons Online TMS behandelprogramma


Als u meer wilt weten over de oorzaak en behandeling van Tension Myositis Syndrome en daarmee stress gerelateerde klachten, dan raden wij u aan om de proefversie van ons TMS Online Behandelprogramma te doen.

U krijgt dan 7 dagen lang toegang tot de eerste 7 dagen van het TMS Online behandelprogramma van BreinMedicijn.

U kunt dan zelf ervaren of u het TMS programma wat vindt en daarnaast krijgt u al een hoop tips, educatie en tools om mee aan de slag te kunnen.

En daarnaast kunt u ook dan deelnemen aan onze wekelijkse vraag en antwoord coachingcalls met onze TMS coach en tevens ervaringsdeskundige ten aanzien van pijn door stress.

tms-syndroom-behandelingen

Wilt u meer lezen?

Pijn in het middenrif door stress
Hoofdpijn door stress
Neuropatische pijn door stress
Rugpijn door stress
Tand- en kiespijn door stress
Kaakpijn door stress
Buikpijn veroorzaakt door stress


Over de schrijver
Ik ben Johan van Vliet. Ik ben de eigenaar en mede oprichter van BreinMedicijn. Ik ben ervaringsdeskundige en expert op het gebied van chronische en langdurige pijn. De achterliggende behandelmethodiek die wij nu gebruiken heeft mij een aantal jaren geleden geholpen om pijnvrij te worden. Ik ben de ontwikkelaar van het BreinMedicijn behandelprogramma; de nummer 1 oplossing voor chronische pijn en pijn met een onduidelijke oorzaak. Mijn specialisme ligt onder andere bij: Ischias, hernia's, lage rugpijn, nek en schouder pijn, migraine, carpaal tunnel syndroom, tennisarm, peesontstekingen, zenuwpijn en welke pijn dan ook wanneer dit te maken heeft met stress en Tension Myositis Syndroom. Heeft u een vraag over onze behandelmethode tegen chronische en langdurige pijn? Laat gerust een reactie achter. Ik help u graag.
Reactie plaatsen

Gratis E-book: De verborgen oorzaak van chronische pijn!


 • De verborgen oorzaak van chronische pijn
 • Waarom veel behandelmethoden tegen chronische pijn falen of maar tijdelijk werken
 • U zult ontdekken of uw diagnose een misdiagnose is en wat u direct hieraan kunt doen.
 • Wat voor soort behandeling er nodig is om de onderliggende oorzaak van uw chronische pijn definitief te genezen
 • Met daarin de beste techniek en praktische tip om direct te kunnen beginnen om pijnvrij te worden.
 • Zonder lege woorden en vol met informatie waar u wat aan heeft en uiteraard wetenschappelijk onderbouwd.
50%
Je bent er bijna!
Waar mogen we hem naartoe sturen?
Gratis Download
Gratis E-book BreinMedicijn