neuropatische pijn door stress
Artikelen
Johan van Vliet - Chronische pijn expert & TMS coach
Artikelen

Neuropatische pijn door stress

Neuropatische pijn is ontzettend hinderlijk. Zodra u het krijgt is uw beweeglijkheid ook ineens een stuk minder. Maar wat is neuropatische pijn, hoe ontstaat het en kan het door stress komen?

Misschien zoekt u een effectieve behandeling of heeft u al zoveel behandelingen gehad dat u het allemaal even niet meer weet.

Juist omdat er zoveel soorten behandelingen zijn voor neuropatische pijn is het voor veel mensen lastig om te bepalen welke behandeling geschikt is en bovenal effectief is. 

Moet u een bijvoorbeeld wel of geen lichamelijke behandeling ondergaan om van uw pijnklachten af te komen en speelt stress een rol?

Om u antwoord te geven op de vraag “
Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn neuropatische pijn af te komen en komt mijn neuropatische pijn door stress?” heeft BreinMedicijn een gratis rugpijn Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om uw neuropatische pijn definitief te genezen.

Klik op de oranje button met 'Neuropatische Pijn Test om te starten met de test.

neuropatische-pijn-door-stress-test

Weet u al dat uw neuropatische pijnklachten door stress en Tension Myositis Syndroom (TMS) worden veroorzaakt.

Bekijk dan eens ons TMS behandelprogramma wat in het Nederlands is en in Nederland gevestigd is. Mensen uit België of uit elk land in de wereld kunnen het volgen als je de Nederlandse- of de Vlaamse taal maar beheerst.

In dit artikel gebruiken we termen als chronische pijn, zenuwpijn of neuropatische pijn en in dit artikel zijn dit synoniemen van elkaar en gaan ze puur over de sensatie pijn.

Inhoudsopgave

1. Wat is (poly)neuropathie en kan stress neuropatische pijn veroorzaken?

Kan stress (poly)neuropatische pijn veroorzaken? Deze pijn wordt ook wel in de volksmond een variant van zenuwpijn genoemd.

Om alvast het antwoord te geven: Ja, stress of de andere termen Mindbody syndroom en Tension Myoneural syndroom kunnen bepaalde soorten neuropatische pijn veroorzaken.

neuropatische pijn door stress

Om deze vraag goed te beantwoorden dienen we eerst te bepalen over welk type of soort neuropathie we het hebben.

Er zijn namelijk verschillende soorten neuropathie en die hebben ook hun eigen specifieke oorzaak of er is geen duidelijke lichamelijke oorzaak te vinden en in dat geval is heel vaak stress en Tension Myositis Syndroom de boosdoener.

En bij bepaalde oorzaken is de oorzaak niet stress, maar komt het door een verklaarbare lichamelijk oorzaak die schade toebrengt aan de zenuwen en kan er ook sprake zijn van een (spier)ziekte die doormiddel van medisch onderzoek aan te tonen is.

Een andere vraag die belangrijk is: “wat is stress?”. Dit is een kapstok term die gebruikt wordt maar waar men niet altijd hetzelfde mee bedoelt en waar ook de nodige verwarring door kan ontstaan.

In dit artikel zullen we dit enigszins toelichten maar voor een uitgebreide uitleg refereer ik naar ons artikel “pijn door stress”.

Wat is (poly)neuropathie?

Polyneuropathie houdt in dat er een stoornis is met name bij de zenuwuiteinden en zijn motorische zenuwen en/of sensorische zenuwen aangedaan.

Ook het woord stoornis betekent het disfunctioneren van en dat kan komen door schade aan zenuwen, maar kan ook komen door stress en Tension Myositis Syndroom.

De sensorische zenuwen sturen gevoelssignalen naar de hersenen, waardoor we kunnen voelen. Motorische zenuwen sturen signalen naar de spieren zodat we kunnen bewegen.

Het aangedaan zijn kan betekenen dat de zenuwen beschadigd zijn en/ of dat de zenuwen niet goed functioneren wat ook wel disfunctioneren heet.

Het disfunctioneren van zenuwen kan komen door schade aan de zenuwen of er is geen lichamelijke oorzaak ervoor te vinden. Bron

Neuropatische pijn zonder duidelijke lichamelijke oorzaak waardoor de zenuwen niet goed functioneren kan ook SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) genoemd worden.

Hieronder valt neuropatische pijn door stress, wanneer er geen duidelijke lichamelijk oorzaak gevonden is en wanneer psychologische factoren een zeer duidelijke invloed laten zien op pijnklachten.

Bekende oorzaken hiervoor zijn Tension Myositis Syndroom, Mindbody Syndroom, hierover later meer in dit artikel.

2. Welke (poly)neuropathie komt niet door stress en om welke oorzaken van neuropatisch pijn gaat het dan? 

De volgende soorten neuropathie hebben een duidelijke lichamelijke oorzaak en een aantal zijn ook als ziekten gelabeld. Bij deze vormen van neuropathie komt de neuropatische pijn niet door stress. Bron

Demyeliniserende polyneuropathie (CIPD

CIDP is namelijk een auto-immuunziekte. Wat inhoudt dat het eigen afweersysteem (immuunsysteem) het eigen lichaam aanvalt en dit geval gezonde zenuwen beschadigd. Bron

Deze ziekte kan worden vastgesteld door een medisch onderzoek

Guillain-Barré syndroom

Dit is eveneens een auto-immuunziekte waarbij het eigen afweersysteem de lichaamseigen zenuwen begint aan te vallen. Deze ziekte kan worden vastgesteld door een medisch onderzoek. Bron

Miller Fisher-syndroom

De oorzaak van het Miller Fisher-syndroom (MFS) is nog niet helemaal duidelijk maar het lijkt er sterk op dat er ook sprake is van een auto-immuunziekte. bron

Multifocale Motore Neuropathie (MMN)

Multifocale Motore Neuropathie (MMN) is erg zeldzaam en ook hier lijkt het bewijs te wijzen naar een auto-immuunziekte. Bron

MGUS-polyneuropathie

MGUS-polyneuropathie komt voor bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar en het is een zeldzame ziekte en is niet erfelijk.

Deze polyneuropathie variant lijkt sterk op een auto-immuunziekte. Bron

3. Neuropatische pijn die door stress kan komen en door psychologische factoren veroorzaakt kunnen worden

Dunne vezelneuropathie (DVN)

Dunne zenuwvezels in ons lichaam zijn verantwoordelijk om pijn en temperatuur waar te nemen en andere autonome processen, waaronder de regeling van de bloeddruk, hartslag, zweten, doorbloeding enzovoorts.

De dunne zenuwvezels zijn de uiteinde (eindtakjes) van de zenuwen.


dunne vezel neuropathie en stress

Deze zitten vlak onder de huid. Dunne vezelneuropathie (DVN) is de naam voor de aandoening waarbij de dunne vezels niet goed functioneren en waarbij klachten kunnen ontstaan. Het is een vorm van poly (veel)neuropathie.

Onder andere is doormiddel van huidbiopten vast te stellen of er sprake is van dunne vezel neuropathie. Er wordt dan schade gevonden aan de dunne vezels. Bron

Echter een onderzoek gepubliceerd in het medische tijdschrift Behavoural Neurology, laat zien dat er een zwak verband is tussen de schade die ze aantreffen aan de dunne vezels met de hoeveel (pijn)klachten en andere symptomen die patiënt zelf rapporteerde.

In andere woorden iemand met veel schade had niet perse meer klachten dan iemand met minder schade en andersom was dit ook waar.

Het onderzoek laat eveneens zien dat mensen die ernstige ziekten hebben zoals diabetes, dat in die groep de neuropatische pijn en andere klachten het meest aanwezig waren.

En dat bij circa 50% geen oorzaak gevonden kon worden voor dunne vezel neuropathie (CIAP). Bron

Dit betekent dat dunne vezel neuropathie niet de oorzaak van de neuropatische pijnklachten hoeft te zijn. Hierbij doelende op dunne vezel neuropathie zonder duidelijke lichamelijke oorzaak die hierna wordt besproken.

Neuropathie onderzoek

Echter de volgende oorzaken voor neuropathie en neuropatische pijn komen niet door stress en hebben een lichamelijke oorzaak en verklaring:

  • Neuropathie veroorzaakt door auto-immuunziekten of infecties
  • Neuropathie veroorzaakt door kanker, HIV, diabetes, metabolisch syndroom, schildklier ziekten of nieren (consulteer altijd een arts om dit vast te stellen)
  • Coeliakie
  • Neuropathie veroorzaakt door ernstig vitamine b12 en B1 en mineralen gebrek (komt in Nederland zelden voor). Een langdurige vitamine B6 vergiftiging.
  • Neuropathie veroorzaakt extreem overmatig gebruik van alcohol en medicijnen (Consulteer een huisarts of dit ook echt hierdoor komt)
  • Neuropathie veroorzaakt door erfelijke aandoeningen
  • Neuropathie veroorzaakt door chemotherapie
  • Neuropathie veroorzaakt door langdurig alcoholisme.

Disclaimer: omwille van deze oorzaken raden wij aan u altijd zorgvuldig te laten onderzoeken of er een duidelijke oorzaak is voor uw neuropathie. Wij van BreinMedicijn zijn geen artsen en kunnen u niet diagnosticeren of medische adviezen geven.

CHRONISCHE IDIOPATHISCHE AXONALE POLYNEUROPATHIE (CIAP)

Een ander woord hiervoor is Idiopathische dunnevezelneuropathie. bron

CIAP, een ander woord ervoor is Idiopathische dunnevezelneuropathie, dit is een dunne vezel neuropathie waar geen oorzaak wordt gevonden.

Dit betreft ruim 50% van de mensen met dunne-vezelneuropathie. Als u Idiopathische dunnevezelneuropathie heeft dan is er geen duidelijke lichamelijke oorzaak te vinden voor uw klachten.

Wat ik hiermee bedoel is dat het onderzoek wat ik eerder besprak laat zien dat er een zwak verband is tussen de ernst van de dunnevezel neuropathie en de klachten die de patiënt rapporteert. Bron

Samenvattend is er geen hard bewijs en eveneens een zwak verband, dat Idiopathische dunnevezelneuropathie (CIAP) leidt tot pijnklachten en dat stress en Tension Myositis Syndroom zeer waarschijnlijk de oorzaak zijn de (pijn)klachten.

In ons gratis E-book “De verborgen oorzaak van chronische pijn” vindt u nog meer informatie over het verband tussen neuropatische pijn en stress. In dit e-book vindt u ook wat u aan de zenuwpijn door stress kunt doen. Klik hier

oorzaak-neuropatische-pijn-stress

4. Kan stress (poly)neuropathie of neuropatische pijn veroorzaken?

Een andere vraag die vergelijkbaar is: “kan stress zenuwpijn veroorzaken?”.

Ja chronische stress of veel stress in korte tijd en en ingehouden of onderdrukte emoties kunnen langdurige neuropatische pijn veroorzaken Bron

Wat stress allemaal inhoudt daarover kunt u meer lezen in dit artikel.

chronische pijn en stress

De Futurepainstudy laat zien dat stressfactoren in iemands leven of wat hij/zij heeft gemaakt of nu meemaakt.

De beste voorspellers zijn voor chronische pijn. Hun model kon dit 7-10 jaar van te voren voorspellen. Bron

De meeste zijn ook wel bekend met de volgende situaties. Wanneer u verliefd was had u vlinders in de buik of geen eetlust. Bij een presentatie voelen we ons nerveus, verhoogd de hartslag, krijgen we last van hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid of maag en darm klachten enz.

Of hoe ons lichaam functioneert onder het verlies van een geliefde, zware conflicten op het werk, financiële problemen enzovoorts.

Als u meer wilt weten welke stressfactoren er zijn dan vindt u die in dit artikel (klik hier)

Dit zijn (pijn)klachten die komen door stress en ongeveer 40% van de huisartsbezoeken vanwege (pijn)klachten komen door dit proces. Bron

Intussen is er ook steeds meer bewijs is te vinden in de wetenschappelijke literatuur dat (neuropatische) pijn door stress een abnormale verwerking is van pijnsignalen in de hersenen.

Doormiddel van MRI scans van de hersenen is aangetoond dat het limbische systeem en de hersengebieden anterieure cingulaire cortex en de insula overmatig geactiveerd zijn bij met mensen met chronische (zenuw) pijn. En dat de hersenen uiteindelijk bepalen er pijn gevoeld moet worden en wanneer. Bron bron bron bron 

In andere woorden het pijnsysteem is overgevoelig geraakt en deze overgevoeligheid is door de hersenen aangeleerd en spreekt men ook wel van neuro-plastische pijn.

In recent onderzoek wordt aangetoond dat stress, in dit geval sociale uitsluiting of afwijzing, leidt tot een verhoogde hersenactiviteit in de anterieure cingulaire cortex. Wat hetzelfde gebied is wat ook bij chronische pijn geactiveerd wordt. Bron

In een ander onderzoek gedaan door universiteit van Pittsburgh gebruikten mensen hypnose om pijn teweeg te brengen en de mensen voelde pijn en de fMRI liet zien dat de hersendelen die betrokken zijn bij pijn waarneembaar geactiveerd waren. Bron

Andere onderzoeken laten zien dat aandacht in de vorm van angst voor de pijn laat toenemen waaronder bewegingsangst.

De proefpersonen waren bang dat ze door bepaalde bewegingen te maken hun lichaam zouden bezeren of bang waren dat ze een beknelde zenuw hadden (terwijl dit niet zo was). Bron Bron

Dat neuropatische pijn door stress kan komen wordt ook indirect aangetoond door het feit wanneer die psychologische factoren aangepakt worden de pijn minder wordt en zelfs helemaal weg kan gaan.

Één van de pioniers op het gebied van het oplossen van pijn zonder lichamelijke oorzaak (ook neuropatische pijn door stress) is dr. Sarno.

Hij noemde dit proces Tension Myositis Syndroom (TMS). Hij heeft succesvol duizenden mensen van hun pijnklachten afgeholpen met zijn TMS aanpak. bron bron bron

Neuropatische pijn door stress behandelen

Dr. Alan Gordon, samen met een heel team met onder andere dr. Howard Schubiner en Mark A Lumley en andere, hebben in 2021 een gerandomiseerde controle studie afgerond.

Dit deden zij met de Pain Reprocessing therapy wat een door Alan Gordon ontwikkelde Tension Myositis of in zijn woorden een ‘neuro-plastische pijn’ behandelmethodiek is. bron

Waarbij ook fMRI scans gemaakt zijn om de veranderingen in de hersenen te kunnen aantonen.

Dit onderzoek is nu ter publicatie aangeboden en laat een zeer groot effect en resultaat zien.  66% procent van de deelnemers was na de behandeling pijnvrij of bijna vrij van pijnklachten.

Ook de fMRI scans lieten zien dat bij die deelnemers ook de hersenen waren verandert. Deze veranderingen waren gecentreerd rondom de anterior insula wat één van de gebieden is van de hersenen die in het pijnverwerkingsgebied valt. Dit gebied speelt een belangrijke rol in het bepalen of de hersenen wel of geen pijn moeten genereren. Bron

Dit resultaat is een groot succes te noemen!

 In ons gratis E-book “De verborgen oorzaak van chronische pijn” vindt u nog meer informatie over het verband tussen neuropatische pijn en stress. In dit e-book vindt u ook wat u aan de zenuwpijn door stress kunt doen. Klik hier

oorzaak-neuropatische-pijn-stress

5. Wat zijn de symptomen of neuropatische pijnklachten bij neuropathie zonder oorzaak, die ook mogelijk door stress komen?

Neuropatische pijnklachten door stress kunnen in bijna elk deel van het lichaam ontstaan waar er belangrijke zenuwen zitten. Bijvoorbeeld rug, nek, schouders, gezicht, hoofd, armen, pols, handen benen, tenen, billen voeten (ischias zenuw).

neuropatische-zenuwpijn benen symptomen

De volgende symptomen komen vaak voor bij mensen met neuropathie zonder duidelijke lichamelijke oorzaak en die mogelijk door stress komen:

Pijn in het middenrif, lever of hart, neuropatische pijn, pijn in de kaak, kiezen, tanden of mond, pijn in onder- of bovenrug, pijn in de nek, slokdarm of hals, schouderpijn of okselpijn, pijn in het gezicht (aangezichtspijn, clusterhoofdpijn), migraine, spanningshoofdpijn, pijn in de maag, buik, romp of ribben, pijn in de benen, knie, hiel en voet, zenuwpijn, ischias pijn, triggerpoints, gewrichtspijn of pijn in het hele lichaam.

Met de volgende klachten:

- Tintelingen,
- Prikkelingen,
- Een doof gevoel
- Pijn
- Klapvoeten
- Spierzwakte

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn neuropatische pijn af te komen en komt mijn neuropatische pijn door stress?” heeft BreinMedicijn een gratis rugpijn Test ontwikkeld. Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om uw neuropatische pijn definitief te genezen. Klik op de oranje button met 'Neuropatische Pijn Testom te starten met de test.

neuropatische-pijn-door-stress-test

6. Wat te doen aan neuropatische pijn door stress en welke behandeling werkt?

De behandeling van neuropatische pijn door stress en TMS (Tension Myositis Syndrome) met een behandelmethodiek die gericht is op de oorzaken van TMS.

Als u de ervaringen van onze cliënten bekijkt op onze website en andere bronnen dan kunt u zien dat onze methode voor veel mensen een doeltreffende oplossing is.

Bekijk ook eens de ervaringen van onze cliénten die door ons behandelprogramma zijn genezen en herstelt van hun zenuwpijn of neuropatische pijnklachten.

De andere bronnen met nog meer ervaringen kunt u vinden op stichting Emovere  die succesverhalen over heel Nederland verzamelt.

Daarnaast staan er op de website “thankyoudrsarno” die uit eerbetoon aan wijlen dr. Sarno is opgericht, ook ruim 100 succesverhalen.

Wilt u meer wetenschappelijke studies, resultaten en boeken lezen die laten zien dat de Tension Myositis aanpak werkt tegen neuropatische pijn door stress? Bron Bron

Neem de eerste stap en doe mee met de proefversie van ons Online TMS behandelprogramma

Als u meer wilt weten over de oorzaak en behandeling van Tension Myositis Syndrome en daarmee neuropatische pijn door stress, dan raden wij u aan om de proefversie van ons TMS Online Behandelprogramma te doen. Hiermee kunt u gelijk de neuropatische pijn effectief behandelen.

U krijgt dan 7 dagen lang toegang tot de eerste 7 dagen van het TMS Online behandelprogramma van BreinMedicijn.

Ervaar zelf of u het TMS programma wat vindt. Daarnaast krijgt u direct tips, educatie en tools om mee aan de slag te kunnen.

Ook kunt u tijdens de proefversie deelnemen aan onze wekelijkse vraag en antwoord coachingcalls met onze TMS coach en tevens ervaringsdeskundige ten aanzien van neuropatische pijn door stress.

neuropatische pijn door stress oplossen

Wilt u meer weten over andere klachten die door stress kunnen komen? 

Buikpijn door stress

Hoofdpijn door stress

Kaakpijn door stress

Oorsuizen door stress

Pijn in het middenrif door stress

Pijn door stress

Rugpijn door stress

Tand- en kiespijn door stress

Zenuwpijn door stress

Reacties
Categorieën