hernia-wanneer-opereren
Artikelen
Johan van Vliet - Chronische pijn expert & TMS coach
Artikelen

Hernia: wel of niet opereren?

In het kort

    80% van de hernia's geneest vanzelf binnen 6-8 weken, en rust, beweging, fysiotherapie en pijnstillers zijn vaak voldoende voor herstel.

    De ernst van de symptomen bij een hernia valt vaak niet samen met de grootte van de hernia of hoe de wortel op een MRI wordt weergegeven. 

    Het is belangrijk om goed geïnformeerd te worden voordat je beslist over een hernia-operatie. Overleg met een neuroloog en overweeg alle opties, inclusief niet-operatieve behandelingen en de invloed van stress.

    Bij een uitgescheurde tussenwervelschijf is het mogelijk dat het pijn veroorzaakt, wanneer het pijnpatroon overeenkomt met de locatie van de hernia (bijvoorbeeld rughernia L5-S1) en de pijn zich niet alleen in de rug bevindt.

    Uitvalsverschijnselen zoals een klapvoet of ernstige spierzwakte zijn alarmsignalen die kunnen duiden op een ernstige hernia waarvoor mogelijk een operatie nodig is.

    De herstel tijd om van een operatie te revalideren kan oplopen van weken tot aan enkele maanden

    Een operatie zorgt er niet altijd voor dat de klachten langdurig worden opgelost en kan zelfs postoperatieve chronische pijn veroorzaken. Belangrijke risicofactoren zijn: stress over de klachten of operatie, hoeveel stressvolle gebeurtenissen je hebt meegemaakt in je jeugd en/of daar nu mee te maken hebt.

    Behandelingen zoals corticosteroïdeninjecties, rust, pijnmedicatie en fysiotherapie kunnen helpen bij het verlichten van symptomen, maar zorgen niet altijd ervoor dat de klachten langdurig worden opgelost.

    Hernia's zijn niet altijd de oorzaak zijn van klachten die maar niet overgaan; stress en spanning in spieren (triggerpoints) kunnen ook de oorzaak hiervan zijn. Dit heet ook wel zenuwbaanpijn (TMS).

    Het TMS-programma van BreinMedicijn, dat is gebaseerd op het werk van dr. Sarno, is  gericht op het aanpakken van de stressfactoren. Dit programma heeft positieve resultaten laten zien bij cliënten met herniaklachten. 

Dit is van toepassing op onder andere de volgende hernia locaties: C4-C5, C5-C6, C6-C7, C7-T1, L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 en L5-S1.

Inhoudsopgave

1. Als er een hernia is vastgesteld is een operatie dan altijd noodzakelijk?

Volgens het gerenormeerde medisch vakblad Spine, gaat een hernia in ongeveer 80% van de gevallen vanzelf ‘over’. De uitstulping of uitscheuring van de tussenwervelschijf wordt door het lichaam vaak zelf opgeruimd. Dit slinken van de uitstulping of uitscheuring geeft vaak binnen 8-12 weken al vermindering van de pijn.

 Het kan wel een jaar of langer duren voor de hernia helemaal is verdwenen en ook op de MRI niet meer is te zien.

De grootte van de hernia of de mate waarin het op de MRI lijkt of er een zenuw bekneld zit hangt niet samen met de ernst van de klachten die een persoon ervaart. 

Het genezingsproces van een hernia en de hernia heeft vaak weinig te maken met de ernst van de klachten en andere onderzoeken laten zien dat veel mensen ernstige of milde rughernia's of nekhernia's kunnen hebben en hier nooit klachten door ervaren. 

U ervaart wel degelijk klachten. Waar kan dit dan wel mogelijk door komen?

Stress en stress over de pijnklachten zijn boosdoeners, waar vaak niet bij stilgestaan wordt, maar wel degelijk de oorzaak kunnen zijn van hernia achtige klachten die je ervaart.

Via onze pijntest kan je er snel achter komen of die stress oorzaak bij jou wel/niet aanwezig is en welke aanpak voor jou dan geschikt is.  Klik hier voor de test.

hernia-test-wel-of-niet-opereren-1

2. Wanneer is een hernia operatie mogelijk wel noodzakelijk?

Bij de volgende alarmsignalen en symptomen van een hernia is een operatie mogelijk noodzakelijk.

 • Je ervaart toenemend of ernstig plotseling krachtsverlies, zoals bij een klapvoet.
   Bij een klapvoet is het onmogelijk om de voet, die slap naar beneden hangt, nog tegen de zwaartekracht omhoog te heffen.  
 • Deels of volledige uitval of verzwakking van spieren
 • Wanneer je het cauda equinasyndroom hebt.

Als je de voorgaande symptomen niet hebt, dan is de hernia zeer waarschijnlijk niet gevaarlijk en is een operatie niet noodzakelijk.

3. Wanneer kan ik me laten opereren?

Bij eerdergenoemde alarmsignalen is operatie mogelijk noodzakelijk of te overwegen. Neem wel direct contact op met minimaal de huisarts, want dit kan betekenen dat de hernia een risicogeval is geworden en zenuwen in gevaar zijn. Het kan in zeldzame gevallen mogelijk leiden tot verlamming als er niet operatief ingegrepen wordt.

Als de klachten na ongeveer 6 tot 12 weken onvoldoende zijn afgenomen of zelfs toegenomen, dan wordt een operatie wel eens aangeraden.

3.1 Hoe succesvol is een hernia operatie?

hoe-succesvol-is-een-hernia-operatie

Bij de verreweg de meeste mensen die een hernia operatie hebben gehad, wordt de hernia opgelost en is een nieuwe operatie ervoor niet meer nodig. Dit betekent niet dat hierdoor de klachten zijn opgelost of niet meer terugkomen.

Want, op de korte termijn kan een operatie de pijn in bijvoorbeeld de rug uitstralende in het been doen afnemen, maar vaak op de lange termijn geeft een operatie geen garantie op betere resultaten dan het afwachten en daarbij het nemen van pijnstillers, fysiotherapie en andere manuele behandelingen.

Het resultaat is na 1 jaar, namelijk niet beter tussen een operatie en afwachten.

De herstel tijd om van een operatie te revalideren kan oplopen van weken tot aan enkele maanden en dan resteert de vraag of een operatie puur om pijnklachten te verminderen wel de juiste weg is?

 Daarnaast laten diverse wetenschappelijke studies zien dat vaak een placebo (nep-operatie) bijna net zo goed werkt als een echte operatie. 

Bovendien kan je na een operatie nog steeds last hebben van pijnklachten, verminderde spierkracht of een doof gevoel. Daarnaast is het ervaren van alleen of voornamelijk rugpijn of nekpijn geen goede indicatie voor een operatie, omdat bij alleen lokale pijn in die regio de hernia vaak niet eens de oorzaak is van de pijnklachten.

Daarnaast is het bekend vanuit wetenschappelijke studies  en weten wij via de velen cliënten die we door de jaren heen hebben afgeholpen van pijnklachten. Weten dat hernia operaties niet voor iedereen een succes zijn geweest.

Bij de één heeft de operatie de pijn niet opgelost, bij de ander is de pijn er juist veel erger door geworden en bij weer een ander is de afname van pijn maar van korte duur geweest. Uiteraard laten de cijfers ook zien dat een operatie wel degelijk kan helpen en soms noodzakelijk is.

Overigens, kan een operatie 'post operatieve chronische pijn' veroorzaken en er wordt geschat dat 5%-10% van de geopereerde patiënten dit oploopt bron Een belangrijke risicofactoren zijn: stress over de klachten of operatie, hoeveel stressvolle gebeurtenissen je hebt meegemaakt in je jeugd en/of daar nu mee te maken hebt. bron bron


3.2 Wat werkt dan wel mogelijk beter dan een hernia operatie?

Bij onze cliënten met een hernia, werd er geconstateerd dat stress en stress over de klachten en/of hernia en stress over de gevolgen, de klachten in standhield en vaak verergerde. Zelfs, dat de hernia niet de oorzaak was van de pijnklachten.

Je leest hier diverse reviews van oud-cliënten die een hernia hadden en die dankzij ons behandelprogramma eindelijk genezen zijn van hun pijnklachten. Velen ervaarden binnen enkele weken al een drastische vermindering van pijn.

Wil je meer weten over de onderliggende oorzaak van aanhoudende pijn? Download dan ons gratis ebook over de verborgen oorzaak van langdurige pijn.

de-verborgen-oorzaak-van-aanhoudende-pijn-1 


4. Wat zijn de voor- en nadelen van een hernia operatie?

Zoals eerder benoemd: wanneer je alarmsignalen hebt, zoals uitvalsverschijnselen of ernstige spierzwakte dan kan een operatie noodzakelijk zijn omdat de beknelling of grote van de hernia van dien aard is. Dat een operatie noodzakelijk kan zijn om erger te voorkomen.

In het geval van langdurige pijnklachten of verergering ervan wegen de voordelen vaak niet op tegen de mogelijke nadelen.

5. Kan een hernia genezen zonder operatie en wat dan te doen?

Wanneer u een acute hernia heeft of al een rughernia had en ineens pijn in de rug met uitstralende pijn naar de bil en/ of been heeft. Of bij een nekhernia pijn in de nek, schouder, schouderblad wat uit straalt naar de arm. Dan worden op de korte termijn volgende behandelingen aangeraden om de genezing van de hernia te versnellen:

 • Corticosteroïden Injecties
 • Rust, maar daarbij geen extreme activiteit beperking of veel focussen op je lichaamshouding
 • Pijnmedicatie
 • Kinesitherapie
 • Chiropractie, 
 • Fysiotherapie
 • Triggerpointtherapie en dry needling

Wanneer deze fysieke behandelingen niet aanslaan, dan is mogelijk de eerdergenoemde oorzaak, stress en stress over klachten, de reden dat deze behandelingen niet aanslaan. Hiervoor bestaat een effectieve oplossing en die verderop in dit artikel  besproken zal worden.

6. Geeft een hernia altijd pijnklachten en is een hernia gevaarlijk?

Een hernia is alleen mogelijk gevaarlijk wanneer de eerdergenoemde alarmsignalen optreden. Wanneer je dergelijke alarmsignalen ervaart neem dan direct contact op met een huisarts of spoedeisende hulp.

Alleen klachten zoals pijn, tintelingen en dergelijke is geen teken dat de hernia gevaarlijk is of zelfs de reden moet zijn voor de pijn.

Hernia's, of het nu een uitstulping, uitscheuring of slijtage van de tussenwervelschijf betreft,  zijn vaak gerelateerd aan veroudering. Zoals eerder benoemd, heeft de grote meerderheid van mensen ouder dan 60 dergelijke afwijkingen, die vaak asymptomatisch zijn. Met andere woorden, ze hebben een hernia, maar ervaren geen klachten (bron). Een hernia is dus eigenlijk vaak heel onschuldig.

hernia-niet-opereren

In het geval van een uitstulping of slijtage van de tussenwervelschijf is het zeldzaam dat dit leidt tot langdurige of chronische hernia klachten. Bij een uitgescheurde tussenwervelschijf is het mogelijk dat het pijn veroorzaakt, wanneer het pijnpatroon overeenkomt met de locatie van de hernia (bijvoorbeeld L5-S1) en de pijn zich niet alleen in de rug of nek/schouder bevindt. 

Maar ook 80% van deze hernia's gaan vanzelf over en is het behandelen ervan zonder operatie net zo effectief als geen operatie.

Het kan zijn dat je klachten je ontzettend beperken en je beperken in je werk, hobbies,  sociaal leven, sport enzovoorts. Misschien heb je er al maanden of jaren last van en vraag je jezelf af: "ok, het is misschien niet de hernia,  maar hoe kom ik in vredesnaam van deze klachten af?!"

7. Wat te doen, wanneer blijkt dat stress een belangrijke- of hoofdrol speelt bij de hernia klachten?

Stress en stress over de pijnklachten zijn boosdoeners, waar vaak niet bij stilgestaan wordt, maar wel degelijk de oorzaak kunnen zijn van hernia achtige klachten die je ervaart.

Dit bleek ook uit onderzoek van de Amerikaanse arts Dr. Sarno. Hij behandelde ruim 50 jaar patiënten met onder andere hernia’s. Dr. Sarno is de ontwikkelaar van een geheel nieuw type behandelmethode om chronische, langdurige en onbegrepen pijn te behandelen. Hij ontdekte dat stress en onderdrukte emoties veranderingen in het lichaam stelde dat een hernia niet de oorzaak hoeft te zijn van de pijn. Zelfs als het pijnpatroon overeenkomt met de hernia, kan de zenuw zeker betrokken zijn bij het pijnpatroon, maar hoeft de hernia daar niets mee te maken te hebben.

Bij zenuwbaanpijn (TMS) is ons brein onder te veel stress komen te staan. Onze hersenen willen de plek van het pijnpatroon beschermen. Dit bereikt het door pijnsignalen af te geven. Dit doet het brein niet alleen bij een blessure, maar ook als het stress ervaart, zoals zorgen over de klachten, of angst voor bepaalde situaties. Dit proces gebeurt volledig onbewust. Dat betekent dat het voorkomt zonder dat we het zelf doorhebben – dus ook als we zelf denken dat we geen stress hebben.

Hoe achterhaal je of onbewuste stress de oorzaak is van jouw pijn?

Omdat veel processen onbewust plaatsvinden in ons brein, is het lastig om zelf te bepalen of zenuwbaanpijn (TMS), ofwel Tension Myositis syndroom,  op jou van toepassing is. Daarvoor biedt onze gratis pijntest een uitkomst. Het is een Nederlandse vertaling van een test die in diverse internationale onderzoeken toegepast wordt. Met deze test achterhaal je binnen enkele minuten of zenuwbaanpijn (TMS) op jou van toepassing is, én welke behandelmethode voor jou geschikt is. Benieuwd?  

Via onze pijntest kan je er snel achter komen of die stress oorzaak bij jou wel/niet aanwezig is en welke aanpak voor jou dan geschikt is.  Klik hier voor de test.

hernia-test-wel-of-niet-opereren-1

Verder, komt het vaak voor dat men bij rugpijn en bilpijn wat uitstraalt naar het been men triggerpoints (spierknopen) heeft in de lage rug, bilspieren en in de benen. Bij nek-en schouderklachten die uitstralen naar de arm heeft men vaak triggerpoints in de nek, bovenrug, schouder en arm.

hernia-triggerpoints-uitstralende-pijn-in-het-beenhernia-pijn-in-schouder-met-uitstraling-naar-arm-en-hand

Wanneer er een aantal van deze triggerpoints aanwezig zijn en ook nog eens na behandeling ervan terugkeren, dan is dit een indicatie dat de triggerpoint de reden zijn van de klachten en dat zenuwbaanpijn (TMS) de oorzaak is.

Bekijk meer over deze pijn in onderstaande video van gerenommeerde pijnarts Dr. Schubiner.

 


8. Genees van rug-,nek- schouderklachten met uitstralende pijn bij een hernia met het programma van BreinMedicijn  

Het goede nieuws is dat je van zenuwbaanpijn (TMS) kunt genezen, ook als dit gerelateerd is aan uitstralende pijn door een hernia. Bij BreinMedicijn behandelen we al jaren mensen met dit soort pijn. We hebben een uitgebreid, wetenschappelijk onderbouwd behandelprogramma ontwikkeld, waarmee je stap voor stap van je pijnklachten rondom de hernia geneest.

Het online behandelprogramma bestaat uit 90 dagen, waarin je leert wat de precieze oorzaak is van je pijn en hoe je hiermee omgaat. We geven je praktische oefeningen en handvatten om van de pijnklachten te genezen. Je leest hier diverse reviews van oud-cliënten die een hernia hadden en die dankzij ons behandelprogramma eindelijk genezen zijn van hun pijnklachten. Velen ervaarden binnen enkele weken al een drastische vermindering van pijn.

8.1 Probeer de proefversie van ons behandelprogramma

Wil je genezen van je pijn? Benieuwd of ons online behandelprogramma iets voor jou is? Probeer ons behandelprogramma laagdrempelig uit met onze proefversie! Je krijgt dan 7 dagen lang toegang tot de eerste 7 dagen van het online behandelprogramma van BreinMedicijn. Krijg tips, educatie en tools om jouw eerste stappen te zetten naar een pijnvrij leven. Neem deel aan onze wekelijkse vraag-en-antwoord coachingcalls met onze pijncoach en ervaringsdeskundige.

En je zit nergens aan vast: na deze 7 dagen verandert de proefversie niet in een abonnement.

Lees hier meer over de proefversie en start direct!

behandeling-hernia-zonder-operatie

9. Veelgestelde vragen


Waarom wel of niet opereren hernia?

Wanneer je (volledige) uitvalsverschijnselen (parese) hebt in het been of voet, zoals bijvoorbeeld een klapvoet of een ernstige spierkracht vermindering, dan is een spoedoperatie vaak noodzakelijk.

80 procent van alle hernia’s genezen binnen zes tot acht weken, om die reden wordt meestal binnen deze termijn niet geopereerd. Dit betekend dat de meeste mensen met een hernia geen operatie nodig hebben. 

Als je na 6 tot 8 weken nog steeds (pijn)klachten ervaart; of er zijn privésituaties of werkomstandigheden waarbij niet langer meer gewacht kan worden, dan kan je een hernia operatie overwegen en kom je er ook eerder voor in aanmerking.

Dit betekent niet overigens dat de operatie in alle gevallen de pijnklachten verhelpt. Zeker wanneer u gestrest bent door stressvolle situaties, of stress heeft over uw klachten of de operatie heeft u een verhoogde kans dat de operatie niet slaagt. bron bron Daarnaast kan een operatie om de voorgaande redenen of andere redenen ook chronische pijn uitlokken, dit heet post operatieve chronische pijn.

Wanneer u stressvolle gebeurtenissen heeft doorgemaakt, stress heeft over de klachten, dan is de kans groot dat dit komt door het Tension Myositis Syndroom wat ze ook wel noemen centrale sensitisatie.
 Wij van BreinMedicijn verhelpen die oorzaak.

Kan je volledig herstellen van een hernia zonder operatie?

Wanneer er geen uitvalsverschijnselen zijn of ernstige spierkrachtsvermindering aanwezig is, dan is een hernia zelden gevaarlijk en is een operatie niet nodig.

80 procent van alle hernia’s genezen binnen zes tot acht weken.  Het kan wel een jaar of langer duren voor de hernia helemaal is verdwenen en ook op de MRI niet meer is te zien. Vaak wordt rust, beweging, fysiotherapie, wat pijnstillers aangeraden en dat is vaak voldoende.

Mocht de pijn niet afnemen gedurende de 6 tot 8 weken, maar gelijk blijven of erger worden. Dan kan kan een operatie nodig zijn. Echter, wanneer er stressvolle gebeurtenissen aanwezig waren tijdens- of voordat de klachten begonnen en u heeft momenteel veel stress over de klachten, dan is deze stress zeer waarschijnlijk de oorzaak waarom de klachten niet overgaan. Wij van BreinMedicijn behandelen die oorzaak en mocht u onze hulp nodig hebben, doe dan de test op onze website.

Hoe succesvol is een hernia operatie?

De hernia's worden vaak effectief opgelost bij de meeste mensen. Echter, als je kijkt na een jaar na een operatie, dan zijn niet operatieve behandelingen, waaronder fysiotherapie, rust, beweging en wat pijnstilling net zo effectief. Daarnaast kan een operatie zelf post operatieve chronische pijn veroorzaken en er wordt geschat dat 5%-10% van de geopereerde patiënten dit oploopt bron Een belangrijke risicofactor is stress over de klachten, hoeveel stressvolle gebeurtenissen je hebt meegemaakt in je jeugd of daar nu mee te maken hebt. bron bron

Laat je goed informeren door je neuroloog.

Reacties
Categorieën