acute-hernia-symptomen
Artikelen
Johan van Vliet - Chronische pijn expert & TMS coach
Artikelen

Acute hernia

In het kort

 • Een hernia treedt op wanneer een groot deel van de tussenwervelschijf uitsteekt en druk uitoefent op zenuwen in de rug of nek.

 • Bij vermoeden van een acute hernia is het belangrijk om de symptomen te herkennen, zoals plotselinge, hevige pijn in de rug of nek, uitstralende pijn naar benen of armen, spierzwakte, tintelingen, of verminderde controle over blaas of darmen.

 • Een acute hernia verdwijnt vaak vanzelf binnen 8-12 weken, maar bij ernstige symptomen zoals krachtverlies of het cauda equinasyndroom kan een spoedoperatie nodig zijn, neem dan ook direct contact op met je huisarts.

 • Met een acute hernia is wat rust nemen belangrijk, maar teveel rust, thuiszitten en op bed liggen is niet goed voor het herstel.

 • Het verschil tussen een acute en chronische hernia ligt in de snelheid van klachtenontwikkeling en duur van de klachten.

 • Bij vermoeden van een acute hernia is aanvullend onderzoek nodig, maar bij minder ernstige klachten kunnen huisartsbezoek, fysiotherapie, en geleidelijk je dagelijkse activiteiten oppakken nuttig zijn.

 • Het is belangrijk om te weten dat een hernia niet altijd de oorzaak is van de klachten veroorzaakt en dat stress en stress over de klachten een belangrijke- of zelfs de enige rol kan spelen bij het ontstaan en de verergering van klachten.

 • Als de pijn aanhoudt en rust, beweging, fysiotherapie, pijnstillers en andere niet- operatieve behandelingen niet helpen, kan dit worden veroorzaakt door stress. Bespreek met de neuroloog of dit ook in jouw situatie het geval kan zijn.

 • Het TMS-programma van BreinMedicijn, dat is gebaseerd op het werk van dr. Sarno, is  gericht op het aanpakken van de stressfactoren. Dit programma heeft positieve resultaten laten zien bij cliënten met langdurige herniaklachten.

ps. Stress en stress over de pijnklachten zijn boosdoeners waar vaak niet bij stilgestaan wordt, maar wel degelijk de oorzaak kunnen zijn.

Via onze pijntest kan je er snel achter komen of die stress oorzaak bij jou wel/niet aanwezig is.  Klik hier voor de test.

hernia-test-1

Inhoudsopgave

1. Wat is een acute hernia? 

acute-hernia

Onze wervelkolom (nek en rug)  bestaat uit een opeenstapeling van beenderige wervels. Tussen twee wervels zit telkens een elastische tussenwervelschijf. Deze werkt als schokdemper en maakt beweging van de wervelkolom mogelijk. De wervelkolom geeft bovendien bescherming voor het ruggenmerg en de vertrekkende zenuwwortels in de nek die naar de schouders en armen lopen en in de lage rug die naar de benen lopen.

Een acute rughernia is waarbij een deel van de tussenwervelschijf uitsteekt en druk kan uitoefenen, afhankelijk van de locatie van de hernia, op één of meerdere zenuwen in de rug of de nek.  

In zeldzame gevallen kan er ook sprake zijn van een dubbele hernia.

Dit kan leiden tot tot uitstralende pijn, tintelingen, verminderd gevoel en/of spierzwakte.

2. Wat zijn de symptomen van een plotselinge acute hernia?

Hoe herken je een acute hernia, welke symptomen merk je bij een acute hernia?

De symptomen van een hernia verschillen per hernia. In dit artikel bespreken we wat de symptomen zijn bij een rughernia en een nekhernia.

Een acute rughernia

 • Plotselinge, hevige lage rugpijn: Het eerste teken van een acute rughernia is plotselinge, hevige rugpijn. Het kan zeer pijnlijk zijn bij bewegingen, zoals bukken, tillen, draaien of persen.
 • Uitstralende  (stekende) pijn naar benen of voeten:
 • Spierzwakte of uitvalsverschijnselen in benen of voeten
 • Tintelingen of “doof” gevoel in benen of voeten:
 • Verminderde controle over de blaas of darmen

Een acute nekhernia

 • Het eerste teken van een acute nekhernia is plotselinge, hevige nekpijn en pijn in het schoudergebied: Het kan zeer pijnlijk zijn bij bewegingen, zoals het draaien van de nek van links naar rechts of bij het buigen of strekken van de nek.
 • Uitstralende  (stekende) pijn naar de arm, hand en vingers:
 • Spierzwakte of uitvalsverschijnselen in arm, hand of vingers.
 • Tintelingen of “doof” gevoel in arm, hand of vingers.

Een hernia gaat in ongeveer 80% van de gevallen vanzelf ‘over’. De uitstulping van de tussenwervelschijf wordt door het lichaam opgeruimd. Dit slinken van de uitpuiling geeft vaak binnen 8-12 weken al vermindering van de pijn. Om die reden is het vermoeden van acute hernia is niet gelijk een reden voor paniek en een MRI scan laten maken is vaak niet nodig.

Het krijgen van pijnklachten in de rug of nek die uitstraalt naar een been of arm en tintelingen hoeven niet perse te komen door een hernia.

Vaak komt dit door spierspanning of een zenuw irritatie vanwege stress over stressvolle gebeurtenissen en stress over de klachten. Dit heet het Tension myositis syndroom, een term door dr. Sarno bedacht en daarbij is ons behandelprogramma zeer geschikt voor. Klachten die hierdoor komen worden na verloop van tijd vaak chronisch en aanhoudend. Mochten de klachten sinds kort of al langere tijd aanwezig zijn, dan met ons behandelprogramma kan je dit zeer goed verhelpen.

Als je meer wilt weten over deze oorzaak en de behandeling van hernia klachten door stress, dan raad ik u ons e-book: de verborgen oorzaak van langdurige pijn van harte aan.

de-verborgen-oorzaak-van-aanhoudende-pijn


3. Wat zijn ernstige acute hernia symptomen waarvoor een operatie nodig kan zijn?

Bij toenemend of ernstig plotseling krachtverlies (bijvoorbeeld een klapvoet) en het cauda equinasyndroom.

Bij een klapvoet is het onmogelijk om de voet, die slap naar beneden hangt, nog tegen de zwaartekracht omhoog te heffen. Dit kan samen gaan met zeer heftige pijn, maar is soms volledig pijnloos.

Het cauda equinasyndroom ontstaat door druk op meerdere zenuwen of het onderste deel van het ruggenmerg. Dit geeft meestal pijn in beide benen met krachtsverlies in de benen, moeilijkheden met de stoelgang, het ophouden van de urine en erectieproblemen.

 Ervaar je plots één of meerdere van bovengenoemde verschijnselen , neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts, specialist of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis. Een spoedoperatie kan nodig zijn.

4. Verschil hernia en acute hernia

Een acute hernia is eigenlijk hetzelfde als een normale hernia.

Bij een hernia kan er sprake zijn van een acute hernia of een chronische hernia.
 Bij een acute hernia krijg je ineens klachten en zijn de klachten meestal na 12 weken vanzelf over. Bij een chronische hernia ontstaan de klachten vaak geleidelijk en heeft u langdurig last.

In beide situaties geldt dat je een acute of chronische hernia kunt hebben, maar je er nooit klachten door ondervind. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat hernia's al voor komen bij mensen van 20 jaar oud en heeft ongeveer 30% één of meerdere hernia's en bij mensen van 60 jaar oud is dat ongeveer 70%.

Een acute of chronische hernia hoeft dus niet gevaarlijk te zijn en ook geen klachten te geven.

 Wetenschappelijke onderzoeken laten ook zien dat de ernst of grote van de hernia vaak niet samenhangt met de klachten die men ervaart. Kortom, kan je de vraag stellen of een hernia überhaupt in de meeste gevallen verantwoordelijk is voor de pijn of andere klachten.

5. Wat te doen bij een acute hernia?

Wanneer je vermoed dat je een acute hernia hebt en uitzonderlijk veel pijnklachten hebt en de eerder besproken alarmsignalen opmerkt is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit kan doormiddel van bijvoorbeeld MRI-of röntgenscan en wanneer nodig een operatie.

Indien de alarmsignalen niet aanwezig zijn, er geen sprake is van uitzonderlijke pijnklachten kan je de volgende dingen doen.

 • Ga naar de huisarts en bespreek de situatie en vraag ook advies over pijnstillers.

 • Bezoek een fysiotherapeut, triggerpointtherapeut of chiropractor. Zij behandelen de spieren, botten en pezen en alleen dat kan al een hoop verlichting geven.

 • Rust, beweging en werk: heeft zeker zijn plaats bij het genezingsproces. Echter, wat er vaak gebeurd is dat men alleen maar in bed ligt en weinig meer onderneemt. Dit leidt tot verzwakking van spieren wat zeker niet helpend is, maar er ontstaat ook vaak een vorm van bewegingsangst en ontzettend veel focus op het niet verkeerd bewegen.

  Juist de bewegingsangst en heel voorzichtig gaan bewegen is een vorm van stress, waarbij je hersenen signalen binnenkrijgen om de pijn langer te laten voortduren of dat het zelfs chronisch erdoor kan worden.

  Je wilt zoveel mogelijk blijven bewegen en werken, maar niet door ernstige pijn heen bewegen de hele tijd.  Aan het werk blijven waar de symptomen dit toelaten is zeker aan te raden.

6. Wat te doen als de acute hernia pijn erger wordt? 

Als de eerder benoemde behandelingen voor de acute hernia niet aanslaan, de pijn na een aantal weken niet minder wordt, dan kunnen er twee oorzaken aan de hand zijn met voor elke oorzaak een ander soort behandeling.

6.1  Wanneer de hernia mogelijk toch geopereerd dient te worden

Dit is zelden nodig in het geval dat het alleen maar om pijn gaat. Maar om twijfels weg te nemen kan een afspraak bij de neuroloog en het maken van een MRI nuttig zijn.

Wanneer er een gescheurde tussenwervelschijf gevonden wordt (herniated disc) en het pijnpatroon komt overeen met de locatie van de hernia, indien dat het geval is, dan is de hernia mogelijk de boosdoener van de pijnklachten en kan een operatie nodig zijn  Bij de eerdergenoemde alarmsignalen altijd direct contact leggen met de huisarts of de spoedlijn.

Indien het een uitstulping is of slijtage aan de tussenwervelschijf, dan is dit zelden de reden van de pijn verergering.

Er speelt dan een andere oorzaak, een oorzaak die we nu zullen beschrijven.

6.2 Hernia klachten door stress.

Stress en stress over de pijnklachten zijn hierbij vaak boosdoeners, waar vaak niet bij stilgestaan wordt, maar wel degelijk de oorzaak kunnen zijn van acute hernia klachten die je ervaart en dat aanpakken kan de genezing in gang zetten.

Dit heet ook wel TMS. Tension myositis syndroom oftewel zenuwbaan pijn (TMS), is een term bedacht door dr. Sarno in de jaren 70. Hij ontdekte dat bij zijn pijnpatiënten niet de hernia's de pijnklachten veroorzaakten, maar dat hij een patroon van (emotionele) stress en stress over de klachten bij hen opmerkte.

De stress zorgde ervoor dat ons brein, die bepaald: wat, waar, wanneer, hoeveel pijn doet. De pijn in stand hield. Wanneer zijn patiënten met de verschillende bronnen van stress aan de slag gingen, verminderde dat de pijn of elimineerde het de pijn zelfs volledig.

Onderstaande video zal hier meer over uitweiden.


BreinMedicijn heeft o.a. op basis van het werk van dr. Sarno, bestaande cursussen en eigen 7+ praktijkervaring een effectieve behandelprogramma ontwikkeld, waarmee ook jij van acute hernia klachten door stress af kunt komen. En het liefst zo snel mogelijk.

Ons TMS behandelprogramma is volledig in het Nederlands en dat is wel zo makkelijk. Het is een stap voor stap programma met begeleiding en een gestructureerd programma om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Met onze proefversie krijg je 7 dagen lang toegang tot de eerste 7 dagen van het TMS Online behandelprogramma van BreinMedicijn.

Je kunt dan zelf ervaren of u het TMS programma wat vindt en daarnaast krijgt u al een hoop tips, educatie en tools om mee aan de slag te kunnen.

En daarnaast kan je ook dan deelnemen aan onze wekelijkse vraag en antwoord coachingcalls met onze TMS coach en tevens ervaringsdeskundige.

acute-hernia-behandelen

7. Veelgestelde vragen

Mag je met een acute hernia werken?

Ja, mits symptomen dit toelaten is het zeker aan te raden te blijven werken. Teveel rust, thuiszitten en op bed liggen is namelijk niet goed voor het herstel. Je gaat dan teveel malen en peinzen over de klachten en je lijf past zich ook weer door wat jij het meegeeft. Stress en zorgen over de klachten kan er namelijk voor zorgen dat symptomen niet weggaan en kunnen het ook doen verergeren.

Reacties
Categorieën