verwaarloosde-ischias
Artikelen
Johan van Vliet - Chronische pijn expert & TMS coach
Artikelen

Verwaarloosde ischias; wat nu? Geen zorgen ook u kunt hiervan af komen

Heeft u een verwaarloosde Ischias? Misschien heeft u pijn aan uw onderrug wat ook nog eens doorstraalt naar uw bilstreek, been en voet?

U wilt graag weten waarom u deze klachten heeft en hoe u van deze klachten af komt?

Misschien zoekt u een effectieve behandeling voor uw Ischias of heeft u al zoveel behandelingen gehad dat u het allemaal even niet meer weet.

Juist omdat er zoveel soorten behandelingen zijn voor ischias is het voor veel mensen lastig om te bepalen welke behandeling geschikt is en bovenal effectief is.  Moet u een bijvoorbeeld wel of geen lichamelijke behandeling ondergaan om van uw pijnklachten af te komen?

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn ischias af te komen?” heeft BreinMedicijn een gratis Ischias Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om uw ischias definitief te genezen.

Klik op de oranje button met “Ischias Test” om te starten met de test.

ischias-test-1


In dit verwaarloosde ischias artikel kunt meer lezen over:

1. Wat is een verwaarloosde ischias en kan deze nog overgaan?

2. Wat zijn de symptomen bij een (verwaarloosde) ischias

3. Wat zijn de oorzaken van een (verwaarloosde) Ischias

4. Wat kunt u doen aan een verwaarloosde ischias en welke behandeling heeft u nodig?

1. Wat is een verwaarloosde ischias?

Allereerst wil ik kort stilstaan bij 'wat ischias is?'.

Ischias is een zenuwpijn met andere klachten, die vanuit de rug en uitstralen naar de billen, benen, voeten en tenen.

verwaarloosde-ischias

De nervus Ischadicus is de zenuw waar het hier omgaat, die vanuit de rug doorloopt via de bil langs de achterkant van de benen.

Wanneer deze Ischias zenuw pijnprikkels naar de hersenen blijft sturen of dit nu de hele tijd is of af en toe, leidt dit tot (pijn)klachten die er vaak of af en toe aanwezig zijn.

Waarom de Ischias zenuw dit doet en wat de oorzaak is, komt verderop in dit artikel aan bod.

Een verwaarloosde ischias, betekent dat iemand met ischias klachten rondloopt, maar hier weinig of niets mee gedaan heeft.

Omdat de pijn er dan vaak al weken. maanden of jaren zit is zijn de Ischias klachten door het verwaarlozen ervan vaak van chronische aard geworden.

Anderzijds, als u wel iets aan de Ischias klachten heeft gedaan, maar uw klachten zijn na weken of maanden of langer nog steeds niet weg, dan heeft ook u een chronische vorm van Ischias.

Ischias klachten kunnen vanzelf overgaan, maar als dit binnen 6 weken niet gebeurd dan moet er echt iets aan gedaan worden.

Soms wordt er wel een lichamelijke oorzaak gevonden, maar kunnen de artsen niet vinden waarom de klachten blijven. In dat geval vallen uw klachten in de categorie SOLK.

SOLK is de afkorting voor Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Een verwaarloosde ischias gaat daarentegen niet meer vanzelf over, omdat er vaak veel te lang mee gelopen is.

Echter, dit betekent niet dat uw Ischias, ook al is die verwaarloosd, niet meer over kan gaan.

Ons TMS Behandelprogramma van BreinMedicijn is in staat om chronische of een verwaarloosde Ischias te kunnen genezen.

Via een Ischias test op onze website kan er bepaald worden of uw klachten door ons effectief behandelt kunnen worden.

Klik op de oranje button met “Ischias Test” om te starten met de test.

ischias-test-1

2. Wat zijn de symptomen bij een (verwaarloosde) ischias

De klachten bij Ischias kunnen vanuit de lage rug, bil en achterkant van het been tot aan de voet en tenen voelbaar zijn.

verwaarloosde-ischias-symptomen

De klachten kunnen aanhoudend of regelmatig te voelen zijn. De klachten pijn zijn voelbaar als, tintelingen, stekende pijn, zeurende-, brandende-, elektrische-, doffe- of kloppende pijn zijn.

Ook spierzwakte, uitvalsverschijnselen, gevoelloosheid, bewegingsbeperkingen, krachtverlies kunnen in het been of voet ontstaan.

Vaak zie je dat mensen met ischias, vaak last krijgen van tintelingen in de bil, benen, voeten en/of tenen.

Dit gaat vaak gepaard met een doof gevoel van het been. Verkrampte spieren in de rug of bil kunnen aanwezig zijn. Moeilijk kunnen lopen, rechtop staan of zitten zijn ook klachten die kunnen voor komen.

3. Wat zijn de oorzaken van een verwaarloosde Ischias

Er worden vaak diverse oorzaken genoemd bij ischias klachten, echter zijn veel van deze vaak genoemde oorzaken achterhaald en voor de meeste mensen met Ischias helemaal niet van toepassing.

verwaarloosde-ischias-oorzaken

Onderstaand zijn de diverse oorzaken van een verwaarloosde uitgelicht:

3.1 Rughernia's, stenose en artrose en hoe dit zit met een verwaarloosde ischias?

Wanneer iemand Ischias klachten heeft dan wordt er vaak een MRI scan gemaakt.

Als artsen via een MRI scan ischias constateren als gevolg van een rughernia, artrose (slijtage) in de lage rug dan wordt dat vaak als dé oorzaak van de pijn aangewezen.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat "fysieke" schade aan het lichaam zoals op de MRI te zien is vaak niet de oorzaak van de pijn is.

ischias-hernia-verwaarloost

Wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat ruim 30% van de mensen, die geen pijn hadden, dat in de leeftijdscategorie tussen de 20-30 jaar hernia’s hebben. Bron

Diezelfde onderzoeken lieten zien dat 70-89% van de mensen in de leeftijdscategorie tussen de 60-80 jaar hernia’s hebben maar hier helemaal geen pijnklachten door hadden. Bron

Een andere studie keek naar een groep mensen met milde en ernstige hernia’s waarbij mensen met geen, weinig of veel pijn in meededen.

De conclusie was dat er geen verband was tussen de hoeveelheid pijn en de ernst van de hernia die ze aantroffen. Bron

Andere onderzoeken lieten vergelijkbare conclusies zien bij artrose en stenose. Bron Bron Bron Bron

Voor meer onderzoeken omtrent dit onderwerp zie deze pagina

De conclusie die steeds meer wordt getrokken is dat hernia’s, artrose en andere slijtage dikwijls ouderdomsverschijnselen zijn.

In veel gevallen zijn deze afwijkingen niet gevaarlijk of de oorzaak van pijn.

verwaarloosde-ischias-hernia-artrose-stenose

Om bovenstaande reden raden wij u aan, als u dat nog niet gedaan heeft, om een second opinion aan te vragen ten aanzien van uw diagnose.
Artsen verschillen nogal eens van mening over de ernst ervan en of dit de pijn zou moeten veroorzaken.

Wilt u meer weten over de échte oorzaak van uw ischias? Download dan ons gratis E-book.

oorzaak-verwaarloosde-ischias-stress

3.2 Veroorzaakt een (verkeerde) lichaamshouding een verwaarloosde ischias?

Op het internet zie vaak artikelen dat er verkeerde lichaamshoudingen zouden zijn en deze worden ook vaak door fysiotherapeuten aangehaald.

Om duidelijk te zijn: wij kraken deze mensen niet af, echter zijn deze claims zowel wetenschappelijk (bron, bron) als historisch gezien onjuist.

Zaken als zwaar lichamelijk werk, een verkeerde houding wanneer u zit, ligt in bed, rechtop staat, loopt, fietst, sport, tilt, de computer gebruikt enzovoorts. Worden vaak genoemd als veroorzakers van een verwaarloosde Ischias.

Echter, zorgen de bewegingsadviezen en iemand overtuigen dat zijn/haar lichaamshouding schadelijk is, zorgt voor bewegingsangst en dat leidt juist tot meer klachten en deze studie heeft dit aangetoond. bron

Ook historisch gezien, is een verkeerde lichaamshouding in relatie met ischias onjuist. Het hele gedachtengoed over juist bewegen is ontstaan in de 20ste eeuw.

Voor de 20ste eeuw was de bevolking in grote meerderheid betrokken in zware lichamelijk arbeid op het land of in de fabriek.

De bewegingsadviezen en kennis ervan bestond toen nog niet, maar was ischias toen een groot probleem zoals nu? Nee. compleet tegenovergesteld.

Voor een goede vergelijking vanuit het heden.

In landen als Afrika is deze kennis nauwelijks bekend en daar zien we totaal niet dat Ischias of een verwaarlozing ervan door een verkeerde lichaamshouding, leidt tot vele mensen met Ischias klachten.

U verwaarloost uw Ischias niet door een zogenaamde verkeerde lichaamshouding.

Uiteraard is het wel efficiënter vanuit energie en spierkracht oogpunt om een bepaalde lichaamshouding aan te nemen met tillen en andere activiteiten.

3.3 Veroorzaakt een overbelasting van de onderrug en bilspieren een verwaarloosde ischias?

Vervolgens wordt een overbelasting van onder meer de spieren en pezen genoemd als oorzaak van Ischias of de verwaarlozing ervan.

Het menselijk lichaam geneest zichzelf en als u na weken rust nog steeds ischias klachten heeft, dan is deze oorzaak niet de oorzaak.

De redenen hiervoor heb ik in het vorige onderwerp hierboven al reeds besproken.

Triggerpoints, wat kleine microverkrampingen en knopen in de spieren zijn.

Zijn heel vaak de oorzaak dat de spieren hard, verzwakt, verkrampt en pijnlijk kunnen aanvoelen.

In onderstaande afbeelding kunt u zien welke triggerpoints in welke spieren Ischias veroorzaken.

Het piriformis syndroom wat ook vaak in verband wordt gebracht, wordt vaak veroorzaakt door triggerpoints onder andere in de bilspieren.

verwaarloosde-ischias-triggerpoints-

Echter, triggerpoints die alles te maken hebben met spierspanning, wanneer de triggerpoints in de bil of benen door triggerpoint massage of andere triggerpointtherapie methodieken niet over gaan, dan is Tension Myositis Syndroom zeer waarschijnlijk de oorzaak van de triggerpoints en daarmee de verwaarloosde ischias.

3.4 Stress, psychologische factoren en Tension Myositis Syndroom de oorzaak van een verwaarloosde ischias?

Een andere vraag die vergelijkbaar is: “kan stress Ischias klachten veroorzaken”?.

Stress of veel stress in korte tijd en en ingehouden of onderdrukte emoties kunnen langdurige pijn veroorzaken Bron

Wat stress allemaal inhoudt daarover kunt u meer lezen in dit artikel.

stress-verwaarloosde-ischias

De Futurepainstudy laat zien dat stressfactoren in iemands leven of wat hij/zij heeft gemaakt of nu meemaakt.

De beste voorspellers zijn voor chronische of langdurige pijn. Hun model kon dit 7-10 jaar van te voren voorspellen. Bron

De meeste zijn ook wel bekend met de volgende situaties. Wanneer u verliefd was had u vlinders in de buik of geen eetlust.

Bij een presentatie voelen we ons nerveus, verhoogd de hartslag, krijgen we last van hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid of maag en darm klachten enz.

Of hoe ons lichaam functioneert onder het verlies van een geliefde, zware conflicten op het werk, financiële problemen enzovoorts.

Als u meer wilt weten welke stressfactoren er zijn dan vindt u die in dit artikel (klik hier)

Dit zijn (pijn)klachten die komen door stress en ongeveer 40% van de huisartsbezoeken vanwege (pijn)klachten komen door dit proces. Bron

Intussen is er ook steeds meer bewijs is te vinden in de wetenschappelijke literatuur dat (neuropatische) pijn door stress een abnormale verwerking is van pijnsignalen in de hersenen.

Doormiddel van MRI scans van de hersenen is aangetoond dat het limbische systeem en de hersengebieden anterieure cingulaire cortex en de insula overmatig geactiveerd zijn bij met mensen met chronische (zenuw) pijn.

En dat de hersenen uiteindelijk bepalen er pijn gevoeld moet worden en wanneer. Bron bron bron bron 

In andere woorden het pijnsysteem is overgevoelig geraakt en deze overgevoeligheid is door de hersenen aangeleerd en spreekt men ook wel van neuro-plastische pijn.

In recent onderzoek wordt aangetoond dat stress, in dit geval sociale uitsluiting of afwijzing, leidt tot een verhoogde hersenactiviteit in de anterieure cingulaire cortex.

Wat hetzelfde gebied is wat ook bij chronische pijn geactiveerd wordt. Bron

In een ander onderzoek gedaan door universiteit van Pittsburgh gebruikten mensen hypnose om pijn teweeg te brengen en de mensen voelde pijn en de MRI liet zien dat de hersendelen die betrokken zijn bij pijn waarneembaar geactiveerd waren. Bron

Andere onderzoeken laten zien dat aandacht in de vorm van angst voor de pijn laat toenemen waaronder bewegingsangst.

De proefpersonen waren bang dat ze door bepaalde bewegingen te maken hun lichaam zouden bezeren of bang waren dat ze een beknelde zenuw hadden (terwijl dit niet zo was). Bron Bron

Dat ischias door stress kan komen wordt ook indirect aangetoond door het feit wanneer die psychologische factoren aangepakt worden de pijn minder wordt en zelfs helemaal weg kan gaan.

Één van de pioniers op het gebied van het oplossen van pijn zonder lichamelijke oorzaak (ook verwaarloosde ischias) is dr. Sarno.

Hij noemde dit proces Tension Myositis Syndroom. Hij heeft succesvol duizenden mensen van hun pijnklachten afgeholpen met zijn TMS aanpak. bron bron bron

dr-sarno-tms-verwaarloosde-ischias

Behandelingen, zoals een TMS aanpak, die gericht zijn op de psychologische oorzaken en stress (mentaal, gedrag en emoties), mensen met Ischias klachten van hun pijnklachten kunnen helpen.

Dit geldt ook voor hen wiens ischias verwaarloosd is. Bron Bron Bron

Wilt u meer weten over de échte oorzaak van uw pijnklachten? Download dan ons gratis e-book.

oorzaak-verwaarloosde-ischias-stress

4. Wat kunt u doen aan een verwaarloosde ischias en welke behandeling heeft u nodig?

Voor een verwaarloosde Ischias zijn diverse behandelingen mogelijk. Van operaties, fysiotherapie, triggerpointtherapie, chiropractie tot aan medicatie.

Als u hoog scoort op de Ischias test, eventueel triggerpoints heeft en andere ernstige ziekten of toch een mogelijk gevaarlijke lichamelijke afwijking zijn uitgesloten door de artsen, dan is ons behandelprogramma zeer waarschijnlijk voor u geschikt.

Wilt u dat wij u helpen? Neem de eerste stap en doe mee met de proefversie van ons Online TMS behandelprogramma

verwaarlossde-ischias-behandelen

Ons TMS behandelprogramma is volledig in het Nederlands en dat is wel zo makkelijk. Het is een stap voor stap programma met begeleiding en een gestructureerd programma om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Op onze website kunt u eveneens 50+  ervaringen van onze cliënten vinden.

Daarnaast staan er op de website “thankyoudrsarno”, die uit eerbetoon aan wijlen dr. Sarno is opgericht ook een hoop ervaringsverhalen.

Dr Sarno is de bedenker en pionier van een geheel nieuw type behandelmethode om chronische, langdurige en onbegrepen pijn te behandelen. Hij ontdekte dat stress en onderdrukte emoties veranderingen in het lichaam teweegbrengen.

Wilt u meer wetenschappelijke studies, resultaten en boeken lezen, die laten zien dat de Tension Myositis Syndroom aanpak werkt tegen pijn in de  bovenarm, elleboog, onderarm, pols, hand, duim en vingers door myofasciale triggerpoints? Bron Bron

U krijgt dan 7 dagen lang toegang tot de eerste 7 dagen van het TMS Online behandelprogramma van BreinMedicijn.

U kunt dan zelf ervaren of u het TMS programma wat vindt en daarnaast krijgt u al een hoop tips, educatie en tools om mee aan de slag te kunnen.

En daarnaast kunt u ook dan deelnemen aan onze wekelijkse vraag en antwoord coachingcalls met onze TMS coach en tevens ervaringsdeskundige.

verwaarloosde-ischias-behandelen-oplossing

Reacties
Categorieën