Brandend maagzuur

Brandend maagzuur

U vraagt zich misschien af of u brandend maagzuur heeft of andere gerelateerde aandoening heeft en hoe u van hier vanaf komt.

Misschien zoekt u een effectieve behandeling voor brandend maagzuur. Of u heeft al zoveel behandelingen of operaties gehad dat u het allemaal even niet meer weet.

Juist omdat er zoveel soorten behandelingen zijn tegen brandend maagzuur is het voor veel mensen lastig om te bepalen welke behandeling geschikt is en bovenal effectief is. 

Moet u een bijvoorbeeld wel of geen lichamelijke behandeling ondergaan om van uw klachten af te komen?

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn brandend maagzuur af te komen?” heeft BreinMedicijn een gratis Brandend maagzuur Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om uw brandend maagzuur definitief te genezen.

Klik op de oranje button met “Brandend maagzuur Test” om te starten met de gratis test.
In het kort

 • Bij aanhoudend brandend maagzuur hoeft dat niet te betekenen dat je gelijk een ernstige ziekte hebt, maar het is belangrijk om je door een huisarts te laten onderzoeken.
 • Mogelijke oorzaken zijn een overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen, medicatie, maag- darmkanker, infecties, virussen, triggerpoints, stress of een overprikkeld zenuwstelsel.
 • Medicatie, triggerpointtherapie, accupunctuur,  aanpassing in je voeding, kunnen de klachten verhelpen of verlichten. Als een overprikkeld zenuwstelsel een rol speelt, werkt dit maar tijdelijk.
 • Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat aanhoudende klachten bij brandend maagzuur vaak veroorzaakt door een overprikkeld zenuwstelsel. Test hier of dit ook voor jou geldt.
 • Brandend maagzuur kan verdwijnen als je overprikkelde zenuwstelsel weer tot rust komt. Zo zijn al vele mensen genezen van deze klachten. Ons programma helpt hierbij.


Inhoudsopgave

 1. Brandend maagzuur, wat is het?
 2. Wat zijn de symptomen van brandend maagzuur?
 3. Hoe wordt de diagnose brandend maagzuur gesteld?
 4. Wat is de oorzaak van brandend maagzuur?
 5. Is brandend maagzuur erfelijk?
 6. Brandend maagzuur huismiddel en voeding? 
 7. Brandend maagzuur tips
 8. Hoe om te gaan met brandend maagzuur
 9. Wat te doen tegen brandend maagzuur?
 10. 10. Wat is de meest effectieve behandeling voor brandend maagzuur?

1 Brandend maagzuur wat is het

Brandend maagzuur is het te veel terugstromen van de zure maaginhoud in uw slokdarm.

Mensen met brandend maagzuur hebben een sluitspiertje die vaak open staat waardoor er bovengemiddeld veel maagzuur de slokdarm in loopt. Doktoren noemen brandend maagzuur ook wel “Reflux”.

De meeste mensen hebben wel eens last van brandend maagzuur. Dit gebeurt in veel gevallen na een zware maaltijd. Wanneer dit niet vaak voorkomt maakt het niet uit.

Gebeurt dit vaker, ga dan even naar de huisarts om te laten onderzoeken wat er aan de hand is.


Brandend maagzuur

Mensen die regelmatig last hebben van brandend maagzuur hebben kans op het oplopen van een slokdarmontsteking.

Wanneer uw slokdarm langere tijd (jarenlang) in aanraking komt met het zuur uit uw maag heeft u kans op het ontstaan van een “Barrett-slokdarm”.

Een Barrett-slokdarm heeft een ander soort weefsel ontwikkeld door al het zuur. Wanneer u een Barrett-slokdarm heeft dan is er een licht hogere kans op slokdarmkanker.

De meeste mensen met chronische maagzuur klachten krijgen geen Barrett-slokdarm. Hier zijn geen exacte cijfers over bekend.

Heeft u langere tijd last van brandend maagzuur, bekijk dan de meeste effectieve behandeling  tegen brandend maagzuur.

Hoe werkt de slokdarm?

Om het ontstaan van brandend maagzuur beter te kunnen begrijpen zullen we kort beschrijven hoe uw slokdarm werkt.

Op het moment dat u iets eet komt dit via uw keel in uw slokdarm terecht. De slokdarm is een soort buis die loopt van uw mondholte tot uw maag.

De wand van de slokdarm bevat spieren die het voedsel naar uw maag vervoeren.

Brandend maagzuur slokdarm

Op de overgang van uw slokdarm naar uw maag bevindt zich een sluitspier, deze sluitspier wordt door medici ook wel de “sfincter” genoemd.

Het doel van deze sluitspier is zorgen dat uw maaginhoud in uw maag blijft en niet de slokdarm in stroomt. Wanneer er voedsel in uw maag komt dan mixt dit zich met uw maagsap.

Maagsap bestaat voor een deel uit zoutzuur. Uw maag heeft een dikke laag slijmvlies die uw maagwand bescherming biedt tegen dit zoutzuur.

De slokdarm daarentegen heeft een veel mindere beschermlaag. Op het moment dat er inhoud van uw maag de slokdarm in stroomt kan uw slokdarm beschadigd raken omdat deze minder bescherming heeft tegen het maagzuur.

Op termijn kan er door deze beschadiging een ontsteking ontstaan in uw slokdarm. Na het nuttigen van voedsel staat er meer spanning op uw maag.

Uw sluitspiertje gaat open staan zodat de overbodige lucht uit uw maag kan, echter komt hier ook vaak wat maagzuur mee naar boven. Dit is een regulier verschijnsel wat de meeste mensen niet eens voelen.

2 Wat zijn de symptomen van brandend maagzuur

Brandend maagzuur symptomen kunt u eenvoudig herkennen. De klachten zijn erg duidelijk. De meest voorkomende klachten en symptomen bij mensen die last hebben van brandend maagzuur staan hieronder opgesomd.

Brandend maagzuur symptomen

Deze zijn onder te verdelen in veel gehoorde symptomen en ernstige symptomen.

Veel gehoorde klachten bij brandend maagzuur:

 • Zuuroprispingen; Het zure dat u proeft zijn maagsappen.
 • Regelmatig boeren laten.
 • Zere keel.
 • Misselijkheid.
 • Piepend ademhalen; Wanneer er maagzuur in uw keel en luchtpijp komt kan dit het geval zijn.
 • Opgeblazen gevoel.
 • Geen frisse adem.
 • Eten dat opkomt en zuur smaakt.
 • Raar gevoel na het eten.
 • Zure smaak in de mond.
 • Slecht gebit (door het zuur wat uw tanden aan kan tasten).

Ernstige klachten bij brandend maagzuur:Brandend maagzuur wat is het

 • Pijn achter het borstbeen; Door de plek van de pijn wordt er door sommigen direct aan hartklachten gedacht. Het kan brandend maagzuur zijn maar wat anders. In dit geval dient u voor de zekerheid een arts te raadplegen.
 • Ontstoken slokdarm.
 • Vaak overgeven.
 • Spugen van bloed.
 • Vaak last van diarree.
 • Zwarte ontlasting.
 • Afvallen zonder een aanwijsbare reden.

We adviseren sterk om altijd even naar de dokter te gaan wanneer u aan bovenstaande klachten heeft.

3 Hoe wordt de diagnose brandend maagzuur gesteld

Omdat brandend maagzuur een veel voorkomend probleem is (1 op de 5 mensen heeft er wel eens last van) weten artsen hier in de meeste gevallen veel van.

Ga altijd naar uw huisarts en laat u adviseren. Het kan echter zo zijn dat er meer onderzoek nodig is omdat uw klachten niet minder worden.

Brandend maagzuur diagnose

Veelal schrijft de huisarts maagzuurremmers voor, als dit niet helpt kan er aanvullend onderzoek nodig zijn in het ziekenhuis. Onderstaand zijn de meest gebruikte onderzoeken in ziekenhuis voor de diagnose brandend maagzuur:

Kijkonderzoek:

Wanneer uw brandend maagzuur niet over gaat wordt er vaak kijkonderzoek gedaan in het ziekenhuis om te bekijken of u een slokdarmontsteking heeft.

Met het kijkonderzoek wordt aan de binnenkant van uw slokdarm en uw maag gekeken. Er is een speciale naam voor dit onderzoek genaamd “Gastroscopie”.

Dit is een dunne flexibele slang met een kleine camera met een lamp. Het onderzoek gaat via uw mond naar uw slokdarm, dit kan de arts goed zien met de camera.

Gedurende dit onderzoek ontdekt de arts of u een slokdarmontsteking heeft of er sprake is van een breukje in uw middenrif. Dat kan namelijk ook het geval zijn.

24 uurs zuurgraadmeting:

Een 24 uurs zuurgraadmeting is er een onderzoek die 24 uur lang de zuurgraad in uw slokdarm meet. Zuurgraad wordt door velen ook wel de PH-waarde genoemd.

Dit onderzoek heeft als doel om aan te tonen of de zuurgraad van uw maag verstoord is. Tevens wordt er gekeken naar het verband tussen uw klachten en het brandende maagzuur.

Dit onderzoek vindt plaats via uw neus. Er wordt een heel dun slangetje via uw neus in uw slokdarm gebracht. Aan het einde van dit slangetje is een metertje bevestigd die 24 uur lang de zuurgraad meet in uw slokdarm.

Dit gebeurt in het gebied vlak boven de overgang van de slokdarm naar uw maag.

Stationaire manometrie:

Stationaire manometrie is onderzoek waarbij de hoeveelheid druk in uw slokdarm en de sluitspier tussen uw maag en slokdarm (onderste slokdarm sfincter) wordt gemeten.

Door dit te meten kan de arts zien of het sluitspiertje tussen de slokdarm en de maag goed werkt. Stationaire manometrie onderzoek wordt via de neus gedaan.

Er wordt een dun slangetje met daarop 3 meetpunten in de slokdarm ingebracht tot in de maag. Hiermee kunnen er drukmetingen worden uitgevoerd om te kijken of het “sluitspiertje” goed werkt.

Heeft u het advies van de huisarts en artsen in het ziekenhuis opgevolgd maar u blijft last houden van brandend maagzuur? Bekijk onze effectieve behandeling (link naar behandelpagina) tegen brandend maagzuur.

4 Wat is de oorzaak van brandend maagzuur

Er zijn een aantal veel voorkomende oorzaken van brandend maagzuur die door de wetenschap worden aangedragen.

Brandend maagzuur oorzaken

De meest voorkomende vragen en onduidelijkheden over de oorzaak van brandend maagzuur zijn hieronder uitgewerkt.

Stress

Veel van onze cliënten vragen zich af, is stress een veroorzaker van brandend maagzuur. Onderzoeken wijzen uit dat stress de kans op brandend maagzuur niet significant laat toenemen.

Het is dus medisch bewezen dat stress geen oorzaak van brandend maagzuur is. Echter zijn er wel cliënten die we succes afhelpen van brandend maagzuur met onze behandelmethode die aangeven meer last te hebben van brandend maagzuur tijdens stressvolle gebeurtenissen in hun leven.

Er zijn gelukkig veel manieren om uw stressniveau te verminderen.

Middenrifbreuk

Het middenrif is een plaat van spieren tussen uw borstholte en uw buikholte. Het middenrif bevat een opening waar uw slokdarm doorheen loopt.

Uw slokdarm bevindt zich in de holte van uw borst. De maag daarentegen bevindt zich in de holte van uw buik. De sluitspier die uw slokdarm en maag met elkaar verbindt ligt ter hoogte van uw middenrif.

Wanneer u er een middenrifbreuk plaatsvindt dan is de opening in uw middenrif te groot. Een klein gedeelte van uw maag komt dan in de holte van uw borst te liggen. Hierdoor werkt de sluitspier niet meer goed en gaat open staan.

Dit heeft als gevolg dat maagzuur uw slokdarm in stroomt en u last heeft van brandend maagzuur.

Overgewicht

Wanneer u te zwaar bent dan is de druk op uw buikholte groter. Het is gewezen dan overgewicht een direct effect heeft op brandend maagzuur. Omdat de druk op uw buikholte groter is stroomt uw maagzuur makkelijker terug uw slokdarm in.

Luie maag

Een luie maag kan een veroorzaker zijn van brandend maagzuur. Een luie maag zorgt ervoor dat het langer duurt voordat uw voedsel uit uw maag is. Hierdoor neemt de kans ook toe dat er maagzuur terug de slokdarm in gaat. De medische naam voor een luie maag is “vertraagde maagontlediging”.

Ouderdom

Het is medisch bewezen dat ouderdom een veroorzaker is van brandend maagzuur. Wanneer u ouder wordt kan zo zijn dat uw sluitspier slapper wordt en hierdoor minder goed kan sluiten.

Roken

Roken heeft een negatief effect op brandend maagzuur omdat nicotine ervoor kan zorgen dat uw sluitspier minder goed werkt en verslapt raakt.

Brandend maagzuur roken

Het gevolg is dat uw maag niet goed meer is afgesloten en dat er maagzuur uw slokdarm in stroomt.

Voeding

Voeding kan effect hebben op brandend maagzuur. Omdat er zoveel over voeding in combinatie met brandend maagzuur te vertellen valt is dit in paragraaf 6 beschreven.

Niet lichamelijk oorzaak

Wanneer er dieper wordt ingezoomd op de factoren die brandend maagzuur kunnen veroorzaken wordt al snel duidelijk dat de lichamelijke oorzaak geen plausibele reden is.

Met diverse scans en onderzoeken kan worden gezien of er bij alle gevallen van het brandend maagzuur dezelfde lichamelijk factoren spelen. Dit is echter niet het geval, het is nog steeds onduidelijk.

Er zijn bijvoorbeeld mensen die roken, ongezond eten en veel overgewicht hebben die vrijwel nooit last hebben van brandend maagzuur. Het omgekeerde gebeurt ook.

Er zijn mensen die gezond eten, prima op gewicht zijn maar ook last hebben van brandend maagzuur. Ook zijn er veel mensen die maagzuurremmers gebruiken maar waarbij dit niet helpt.

Brandend maagzuur is dus niet exact wetenschappelijk verklaarbaar.

De vraag is dan nog steeds: wat veroorzaakt brandend maagzuur dan wel?

In onderstaande video legt professor Dr. Howard Schubiner precies uit wat de oorzaak van uw pijnklachten is.


De échte oorzaak van brandend maagzuur is psychofysiologisch.

Makkelijker gezegd: de oorzaak begint in uw hersenen en uit zich in uw lichaam.

Dit houdt in dat de hersenen via het zenuwstelsel de doorbloeding in bepaalde weefsels (voornamelijk spieren) chronisch verminderd.

Dit leidt tot een zuurstoftekort, verzuring en daarmee tot microverkrampingen en triggerpoints in de spieren.

De verzuring in uw spier met zuurstoftekorten leidt ertoe dat zenuwen alarm slaan, dit leidt tot pijnklachten.

Een concreet voorbeeld om dit uit te leggen is fantoompijn.

Bij fantoompijn heeft iemand pijn aan zijn been of voet. Dit terwijl dit lichaamsdeel al maanden of jaren geleden is geamputeerd.

De pijn is echt, maar de plek waar de pijn zou moeten zitten bestaat niet eens meer.

Dit komt omdat onze hersenen bepalen hoe en waar u pijn voelt.

Uw hersenen zijn in staat om veranderingen in uw lichaam te creëren.

Dit kan gebeuren door een stressvolle of emotionele situatie.

Denk bijvoorbeeld aan blozen of vlinders in de buik als we verliefd zijn.

Als we nerveus of gespannen zijn voor een presentatie, dan kunnen we ons misselijk voelen of bijvoorbeeld gaan zweten.

Dit zijn allemaal lichamelijke reacties op een emotie, waarschijnlijk herkent u dit wel.

Dit noemt men ook wel een psycho-fysiologische reactie in het lichaam.

In andere woorden: hoe u denkt, hoe u zich voelt en hoe u zich gedraagt beïnvloedt het functioneren van uw lichaam.

De reden dat u triggerpoints en dus ook pijn heeft komt omdat uw “autonome zenuwstelsel” verstoord is en onder spanning komt te staan.

Het autonome zenuwstelsel regelt uw bloeddruk, hartslag, spijsvertering en nog meer belangrijke functies in uw lichaam.

Stress en hoe u omgaat met uw emoties is de reden waardoor uw autonome zenuwstel is verstoord.

Wanneer u regelmatig stress en emoties weg stopt en maar gewoon door blijft gaan wordt dit proces in werking gesteld.

Dit proces heeft vrijwel niemand door. Zie het verstoord raken van het “autonome zenuwstelsel” in uw lichaam als een onzichtbare emmer die langzaam volloopt.

Op het moment dat de emmer vol is gelopen begint u pijn te krijgen. Alle tijd daarvoor heeft u vrijwel niets gevoeld.

Dit heet ook wel Tension Myositis Syndroom (TMS).

Wij noemen dit ook wel het Too Much Stress (teveel stress syndroom).

TMS is ontwikkeld door wetenschapper en professor Dr. Sarno. In veel andere landen wordt door het behandelen van TMS zeer goede resultaten behaald.

Als de (onbewuste) stress en het onderdrukken/verdringen van emoties niet worden opgelost zult u pijn blijven houden.

Dit is ook de reden waarom allerlei fysieke behandelingen niet helpen en uw pijn telkens weer (langzaam) terug komt.

Fysieke behandelingen lossen de onderliggende oorzaak van uw pijnklachten niet op omdat ze de symptomen bestrijden.

Het belangrijkste voor u om te weten, het is mogelijk om uw “autonome zenuwstelsel” weer in normale en gezonde staat te krijgen.

Ons behandelprogramma is hierop gericht waardoor we de échte oorzaak van uw brandend maagzuur definitief kunnen oplossen.

5 Is brandend maagzuur erfelijk

Brandend maagzuur (reflux) is niet erfelijk, dit is niet wetenschappelijk bewezen.

Echter is er wel een vermoeden van het meespelen van erfelijke factoren. We zien bij cliënten die kinderen hebben dat vaak beide kinderen last hebben van brandend maagzuur.

Dit is niet altijd zo maar wel in veel gevallen.

6 Brandend maagzuur huismiddel en voeding

Velen willen weten: “Is er een huismiddel tegen brandend maagzuur?”

Er zijn wel huismiddelen en voedingsmiddelen die uw klachten wat kunnen verlichten. Bent u echter op zoek naar een structurele oplossing om van uw brandend maagzuur af te komen? Bekijk dan onze bewezen brandend maagzuur behandelmethode.

Brandend maagzuur voeding

Met alleen letten op voeding redt u het helaas niet om structureel van uw brandend maagzuur af te komen. Onderstaand geven we antwoord op veel vragen over huismiddelen en voeding om brandend maagzuur te verhelpen:

6.1 Brandend maagzuur en melk

Melk kan (tijdelijk) helpen tegen brandend maagzuur. Het is hierbij belangrijk om melk te nuttigen die zo’n laag mogelijk vetpercentage bevat.

Brandend maagzuur melk

Het is belangrijk om zo min mogelijk vet binnen te krijgen omdat vetten brandend maagzuur juist stimuleren. Koop dus magere melk die 0,0% vet bevat.

Door de melk kan het calcium zijn werk doen en heeft u geen last van de bijwerkingen.

6.2 Brandend maagzuur en alcohol

Brandend maagzuur en alcohol zijn geen goede combinatie. Alcohol zoals bier, whiskey en wijn hebben een negatief effect op brandend maagzuur.

We adviseren daarom ook geen alcohol te drinken wanneer u last heeft van brandend maagzuur. Het is echter niet zo dat wanneer u alcohol mijdt u geen last meer heeft.

6.3 Brandend maagzuur en koffie

Koffie kan uw brandend maagzuur verergeren. Heeft u veel last van brandend maagzuur, laat koffie dan staan.

Sommigen van onze cliënten merkten dat de klachten wat minder werden toen ze helemaal geen koffie meer dronken. Echter help koffie vermijden niet om structureel van brandend maagzuur af te komen.

6.4 Brandend maagzuur en thee

Sommigen merken een verlichting van de brandend maagzuur klachten wanneer ze thee drinken.

Brandend maagzuur thee

Van alle theesoorten schijnt muntthee het beste te helpen tegen brandend maagzuur.

Belangrijk om te vermelden is dat thee de brandend maagzuur klachten kan verlichten maar zeker niet kan verhelpen. Om definitief van uw brandend maagzuur af te komen is een andere methodenodig.

6.5 Brandend maagzuur en kauwgom

Uit onderzoeken is gebleken dat het speeksel in uw mond een remmende werking op zuur heeft.

Wanneer u kauwgom kauwt neemt de hoeveelheid speeksel in uw mond toe. Als u meer speeksel heeft dan slikt u ook vaker waardoor dit in uw maag komt.

Kauwgom kan dus werken om (tijdelijk) uw brandend maagzuur klachten te verlichten.

6.6 Brandend maagzuur en pepermunt

Wanneer u een pepermuntje neemt maakt u net zoals bij kauwgom ook meer speeksel aan waardoor u vaker slikt.

Het kan daarom voor sommigen helpen om een pepermuntje te nemen en zo tijdelijk de klachten te verlichten. Ook hierbij bij een pepermuntje is het werkende effect de extra hoeveelheid speeksel die u aan heeft gemaakt.

6.7 Brandend maagzuur en kamille

Kamille kan een positief effect hebben om brandend maagzuur klachten wat te verlichten. Kamille is een ontspannend kruid die bij sommigen helpt om wat minder last te hebben.

U kunt naast muntthee dus ook nog kamillethee proberen.

6.8 Brandend maagzuur en zomeralsem

Zomeralsem is populair binnen de Chinese genees wereld. Zomeralsem wordt ook wel “Artemisia annua” genoemd.

Het is een varenachtige plant die Chinezen veel gebruiken voor allerlei toepassingen. Zomeralsum zou volgens sommigen een verlichtend effect op brandend maagzuur hebben.

Bij onze cliënten  heeft dit middel niet geholpen om de brandend maagzuur klachten wat te verminderen.

6.9 Brandend maagzuur en mariadistel

Mariadistel zou volgens sommigen werken tegen brandend maagzuur.

Dit middel is in de vorm van een capsule te krijgen. Het wordt aangeraden voordat u dit middel wilt gebruiken u dit eerst met uw huisarts overlegd. Dit middel heeft namelijk nogal een impact op uw lever.

6.10 Brandend maagzuur en venkel

Venkel kan een tijdelijk verlichtend effect geven op brandend maagzuur.

Brandend maagzuur venkel

Venkel is een groente waarvan de zaden van de bloemen soms ook aan gerechten worden toegevoegd om gerechten beter op smaak te maken. Echter is venkel geen structurele oplossing  tegen brandend maagzuur.

6.11 Brandend maagzuur en engelwortel

Engelwortel wordt door sommigen gezien als een huismiddel om brandend maagzuur klachten te verminderen.

Voordat cliënten onze behandelmethode gebruikten om structureel van brandend maagzuur af te komen hebben een aantal ook engelwortel geprobeerd. Voor sommigen gaf dit tijdelijke verlichting omdat het inademen van de geur de maag wat tot rust kan brengen.

6.12 Brandend maagzuur en citroen

Citroen heeft een kenmerkende geur die een kalmerend effect kan hebben om brandend maagzuur klachten te verminderen.

Brandend maagzuur citroen

Een kaars met de geur van citroen zou volgens sommigen al kunnen helpen.

Conclusie: Bewust met voeding bezig zijn kan helpen om de klachten te verminderen. Helaas is alleen voeding niet genoeg om structureel van brandend maagzuur af te komen.

Wilt u structureel af van brandend maagzuur? Bekijk onze brandend maagzuur behandelmethode.

7 Brandend maagzuur tips

Zoekt u tips om van brandend maagzuur af te komen? Onderstaande tips zijn tips die kunnen helpen om uw brandend maagzuur klachten wat te verminderen maar niet te verhelpen.

Brandend maagzuur tips

Lees paragraaf 10 van dit artikel om te ontdekken wat de meest effectieve behandeling tegen brandend maagzuur is.

Alle brandend maagzuur tips die we hieronder hebben weergegeven omvatten simpele wijzigingen in uw leefstijl:

Eet kleine maaltijden

Veel Nederlanders nemen standaard 3 maaltijden per dag. De vele voedingsstoffen die u in één keer nuttigt kunnen een flinke aanslag zijn op uw maag en slokdarm om dit te verwerken.

We adviseren daarom om in plaats van 3 grote maaltijden 5 kleinere porties per dag te eten. Hierdoor hoeft uw spijsvertering veel minder hard te werken.

Slaap met uw borst hoger dan uw buik

Als uw borst hoger ligt dan uw buik kan het maagzuur niet in uw slaap terugstromen vanuit uw maag uw slokdarm in, dit veroorzaakt het brandend maagzuur.

Krijgt u last van brandend maagzuur tijdens het slapen? Probeer dan eens een extra kussen onder uw borst te leggen of verstel uw bed (als dit mogelijk is) zodat uw borst hoger ligt dan uw buik.

Niet drinken tijdens het eten

Om maagzuur klachten te verminderen adviseren we u om niet te drinken tijdens het eten. Als u drinkt tijdens het eten neemt het volume in uw maag toe.

Vervolgens gaat uw lichaam meer maagsap produceren, dit verhoogd de kans op zuurbranden. Hierdoor komt er meer druk te staan op het spiertje tussen uw maag en slokdarm.

Eet rustig en kauw goed

We weten het, als uw eten goed smaakt dan eet u waarschijnlijk snel. Om brandend maagzuur te verminderen is het echter belangrijk dat u goed kauwt en niet te snel eet.

Hierdoor maakt uw maag minder maagsap aan, dit zorgt ervoor dat de kans op brandend maagzuur kleiner is. Ook kunnen de enzymen in uw spijsvertering het eten beter verteren als u goed kauwt en rustig eet.

Sporten

Sporten heeft een positief effect op uw spijsvertering en daarom ook indirect invloed op brandend maagzuur. Het is niet zo dat wanneer u gaat sporten uw brandend maagzuur ineens over is. We adviseren om dagelijks 30 minuten te sporten.

Uitbuiken

Uw spijsvertering kan goed zijn werk doen als u na het eten nog even uitbuikt.

8 Hoe om te gaan met brandend maagzuur

We krijgen vaak de opmerking “hoe om te gaan met brandend maagzuur”. Onderstaand hebben we uitleg gegeven over de meest voorkomende situaties waar onduidelijkheid over is.

8.1 Brandend maagzuur en zwangerschap

Brandend maagzuur en zwangerschap hebben wel degelijk met elkaar te maken.


Brandend maagzuur zwangerschap

In het eerste trimester verandert uw hormoonhuishouding, dit kan er dan voor zorgen dat u last krijgt van brandend maagzuur.

Dit komt door het hormoon “progesteron” wat extra wordt aangemaakt. Dit hormoon zorgt ervoor dat de spier tussen uw maag en en slokdarm verslapt raakt.

Wanneer u verder bent met uw zwangerschap, het tweede en derde trimester, dan zorgt uw baarmoeder die in omvang is gegroeid ervoor dat deze extra druk uitvoert op uw buikholte.

In sommige gevallen drukt de buik de maag zo aan dat er maagzuur uw slokdarm in loopt. U vraagt zich vast af, hoe kom ik hier vanaf?

Als u ook al voor uw zwangerschap last had van brandend maagzuur dan raden we aan onze effectieve behandeling tegen brandend maagzuur te proberen.

Wanneer u echt alleen tijdens uw zwangerschap last heeft gekregen raden we aan om gezond te eten en bovenstaande tips op te volgen.

8.2 Brandend maagzuur en menstruatie

Sommige vrouwen ervaren extra klachten van brandend maagzuur tijdens de periode van menstruatie.

Ondanks dat het niet door wetenschappers is bewezen horen we dit vaker terugkomen. Heeft u al diverse dingen geprobeerd maar ervaart u nog steeds last?

Bekijk eens wat cliëntenzeggen over onze behandelmethode tegen brandend maagzuur.

8.3 Brandend maagzuur bij baby’s en kinderen

Heeft u het vermoeden dat uw kind last heeft van refluxklachten (brandend maagzuur) maar is uw kind nog te klein om te communiceren?

Bij veel baby’s werkt de sluitspier tussen de maag en de slokdarm nog niet helemaal goed omdat deze nog niet ver genoeg ontwikkeld is. Dit kan ervoor zorgen dat de voeding die u uw kind toedient terug stroomt de mond in.

Dit beeld is vrij normaal bij pasgeboren baby’s. Dit verdwijnt vrijwel altijd in de eerste maanden.

Reflux kan gebeuren als uw baby plat op de rug ligt, als de baby veel lucht binnenkrijgt bij het drinken, als u te druk met uw baby aan het spelen bent na het voeden of als uw baby teveel melk in één keer binnen krijgt.

8.4 Brandend maagzuur s’nachts

Heeft u s’nachts last van brandend maagzuur?

Brandend maagzuur snachts

Het kan helpen om een kussen onder uw borst te leggen waardoor uw borst hoger ligt dan uw maag waardoor er geen maagzuur uw slokdarm en uiteindelijk uw mond in kan lopen.

Echter is dit een tijdelijke oplossing om brandend maagzuur s’nachts te voorkomen.

9 Wat te doen tegen brandend maagzuur

Onderstaand leest u meer over de diverse behandelingen die beschikbaar zijn voor het genezen van brandend maagzuur

9.1 Behandelingen brandend maagzuur

Vaak zijn de eerste adviezen van huisartsen om een gezond leefpatroon te hanteren. Als dat niet helpt worden vaak medicijnen voorgeschreven.

Over medicatie tegen brandend maagzuur leest u in alinea 9.2 van dit artikel meer informatie.

Als medicijnen ook niet werken wordt er dikwijls een “Anti-refluxoperatie” uitgevoerd. Deze behandeling tegen brandend maagzuur gaat als volgt. Het bovenste gedeelte van uw maag wordt als een manchet om de onderkant van uw slokdarm gedraaid.

Dit zorgt ervoor dat uw maag niet meer door de middenrifbreuk omhoog kan komen. Echter heeft een anti-refluxoperatie ook niet altijd een structureel werkend effect.

Bent u op zoek naar een structurele oplossing tegen brandend maagzuur? Bekijk dan onze succes behandelmethodetegen brandend maagzuur.

9.2 Werken medicijnen bij het verhelpen van brandend maagzuur?

Erg vaak krijgen we de vraag: “Werken medicijnen of tabletten tegen brandend maagzuur”. Het antwoord is nee.

Brandend maagzuur medicijn

We zien dat medicijnen een tijdelijke stopper zijn van de symptomen maar niet de achterliggende oorzaak oplossen.

Hierdoor lijkt het vaak dat de medicijnen werken maar komen de klachten na verloop toch weer terug.

Wanneer we inzoomen op de soorten medicijnen en tabletten tegen brandend maagzuur dan kunnen we deze in 4 groepen verdelen:

Medicijnen die een beschermende laag aanbrengen

Dit soort medicijnen hebben als doel het aanbrengen van een beschermende laag aan de binnenkant van uw maag en slokdarm. Hierdoor zijn de maag en slokdarm beter beschermd tegen het maagsap.

Het meest bekende medicijn die een beschermend laagje aanbrengt om brandend maagzuur te verhelpen is het medicijn “Gaviscon”.

Medicijnen die het maagzuur binden Maagzuurbinders maken uw maagzuur minder zuur door het binden van uw maagzuur. Een nadeel van maagzuurbinders is dat ze maar erg kort werken. Het bekendste medicijn wat maagzuur bindt is “Rennie”.

Medicijnen ter bevordering van de werking van de slokdarm en de maagspieren

Dit soort medicijnen zorgen ervoor dat voeding snel wordt getransporteerd door uw maag en slokdarm.

Dit verlaagd de kans dat maagsap weer terug uw slokdarm en uiteindelijk uw mond in loopt. Dit soort medicijnen, ook wel “prokinetica” genoemd, worden ook vaak voorgeschreven om misselijkheid weg te drukken.

Medicijnen die de maagzuurproductie verminderen of stoppen Dit soort medicijnen worden ook wel maagzuurremmers genoemd. Maagzuurremmers zorgen ervoor dat uw maagsap voor een langere tijd minder zuur is.

In deze categorie zijn is er weer onderscheid te maken tussen maken tussen het remmen en het blokkeren van maagzuur.

Voordat cliënten met onze behandelmethode in contact zijn gekomen hebben ze ook vaak het bekende medicijn “Paracetamol” geprobeerd tegen brandend maagzuur. Dit blijkt niet goed te werken.

Om u antwoord te geven op de vraag “Wat voor soort behandeling heb ik nodig om blijvend van mijn brandend maagzuur klachten af te komen?” heeft BreinMedicijn een gratis Brandend Maagzuur Test ontwikkeld.

Binnen enkele minuten weet u wat voor soort behandeling u nodig heeft om definitief uw klachten te genezen. Doe nu de gratis Brandend Maagzuur test.

10 Wat is de meest effectieve behandeling voor brandend maagzuur

U heeft wellicht al meerdere behandelingen geprobeerd om van uw brandend maagzuur af te komen.

Al deze behandelingen helpen misschien een beetje maar de pijn komt toch terug.

Als u al diverse lichamelijke behandelingen heeft ondergaan zoals het aanpassen van uw voedingspatroon, het slikken van medicijnen of misschien een anti-refluxoperatie en deze hebben niet geholpen blijft er maar één andere oorzaak over.

De pijn wordt veroorzaakt door niet lichamelijke factoren. Ongeveer 80% van de brandend maagzuur klachten wordt veroorzaakt door niet lichamelijke factoren.

BreinMedicijn heeft o.a. op basis van het werk van Dr. Sarno en eigen praktijkervaring een effectieve behandelprogramma ontwikkeld, waarmee ook structureel van uw brandend maagzuur af kunt komen.

Lees meer over onze effectieve behandelprogramma om klachten zoals brandend maagzuur te verhelpen.

Benieuwd wat anderen zeggen over onze behandeling? Lees de succesverhalen.

Reactie plaatsen